13 april 2021

Voergroep Zuid realiseert prima jaarresultaten over 2020

Zowel qua voerafzet als voor wat betreft financiële resultaten heeft Voergroep Zuid het afgelopen jaar over de volle breedte prima gepresteerd. Dit blijkt uit het jaarverslag dat Voergroep Zuid afgelopen week aan haar Ledenraad presenteerde. De netto-omzet steeg met 9,7 procent naar € 222,1 miljoen. De EBITDA bedroeg over 2020 € 4,7 miljoen. Hiermee kwam het nettoresultaat na belastingen uit op een winst van € 1,3 miljoen. Naast de business unit Voer & Grondstoffen droegen ook de business units Financiële dienstverlening (Zuiderhuis) en Retail (8 Welkoop-winkels en een Praxis) in 2020 positief bij aan dit mooie resultaat. Een prestatie om trots op te zijn.

Klik hier voor het jaarbericht!

 

Voer & Grondstoffen 

Voergroep Zuid heeft in 2020 ruim 747.000 ton voer en grondstoffen geleverd. Dit is bijna 10 procent meer dan in 2019. Een duidelijke groei, in een krimpende markt. De groei wordt veroorzaakt door nieuwe klanten en door extra loonproductie voor derden. Een goede inkooppositie van grondstoffen en een efficiënte productie en logistiek zorgden niet alleen voor meer voerafzet, maar ook voor een prima rendement van de voeractiviteiten van de business unit Voer & Grondstoffen.  

Zuiderhuis 

Bij de niet-agrarische activiteiten van Voergroep Zuid liet de business unit Financiële Dienstverlening 
(Zuiderhuis) een lichte omzetstijging zien. De in 2019 aangekondigde reorganisatie bij Zuiderhuis zorgde in 2020 voor een krimp van het personeelsbestand (12 procent minder fte’s dan in 2019) en daarmee voor minder loonkosten. Dit verbeterde het rendement ten opzichte van de voorgaande jaren. Ook is de organisatie door een strakkere indeling in front-, mid- en backoffice-werkzaamheden effectiever geworden en heeft de verdere optimalisering van de processen rondom volmacht-producten bijgedragen aan het goede financiële resultaat. 

Retail 

De Retail activiteiten van Voergroep Zuid kenden een heel bijzonder jaar met een omzetstijging van meer dan 18 procent. Hierin speelde COVID-19 een belangrijke rol. Mensen waren aan huis gekluisterd, gingen in de tuin werken, klussen of kochten een huisdier. Daar hebben de acht Welkoop-winkels en de Praxis de vruchten van geplukt. Het zorgde voor een hogere omzet en een betere bruto marge. Ondanks de beperkingen door COVID-19 is het winkelpersoneel in staat geweest de klanten met voldoende beschermende maatregelen steeds goed te blijven bedienen. 

Kasstroom en investeringen 

De operationele kasstroom van Voergroep Zuid steeg van € 1,7 miljoen in 2019 naar € 9,7 miljoen in 2020. Hiermee was er ruim voldoende kasstroom beschikbaar om de benodigde investeringen uit eigen middelen te financieren. De investeringen in vaste activa bedroegen € 2,6 miljoen. Dit waren vooral investeringen in de voerfabrieken zoals reguliere vervangingen, verbetering van de logistiek en een verdere flexibilisering van de productiecapaciteit. De vrije kasstroom werd ingezet ter versterking van de liquiditeitspositie. Die steeg door een toename van overlopende passiva met € 7,5 miljoen. Het balanstotaal van coöperatie Voergroep Zuid is met € 4,8 miljoen toegenomen tot € 64,3 miljoen en het groepsvermogen steeg met € 1,3 miljoen tot € 45,9 miljoen. De solvabiliteit (groepsvermogen uitgedrukt als percentage van het balanstotaal) bedraagt op dit moment 71,4 procent. Hiermee heeft Voergroep Zuid een uitstekende financiële positie. 

Vertrouwen in de toekomst 

Het goede resultaat in 2020 geeft Voergroep Zuid een goede uitgangspositie voor de lastige tijd die de voersector te wachten staat. De uitdagingen zijn groot. De saneringsregeling in de varkenshouderij zorgt voor stoppers. Lage opbrengstprijzen voor agrarische producten in combinatie met duur voer door hoge grondstofprijzen zetten het rendement van veel veehouders onder druk. Ook zijn er veel agrarische bedrijven zonder opvolger en zorgen de aangekondigde stikstofmaatregelen voor onzekerheid. Dit vraagt de komende jaren extra inzet om de voerafzet op peil te houden. Met volle fabrieken kunnen we als coöperatie de allerbeste prijs/kwaliteit voor onze klanten waarborgen.  

Om onze leidende positie in Zuid Nederland en Noord België te behouden, blijven wij als Voergroep Zuid ook de komende jaren investeren in het optimaliseren van de bedrijfsprocessen en in de kennis en kunde van de buitendienst. Bij onze business unit Financiële dienstverlening zal de ingezette digitale strategie in 2021 naar verwachting de resultaten nog verder verbeteren en ook voor de business unit Retail verwachten wij in 2021 een positief bedrijfsresultaat. Ondanks de diverse onzekerheden kijken wij met vertrouwen naar de toekomst. 

Coöperatie Voergroep Zuid 

Voergroep Zuid is al 125 jaar een stabiele, coöperatieve partner voor haar leden en klanten. Wij produceren en leveren vanuit vier productielocaties hoogwaardig voer en grondstoffen tegen een eerlijke prijs én voegen daarnaast waarde toe door middel van het delen van kennis en het geven van praktisch advies op het boerenerf. Hierbij hechten wij veel waarde aan een goede samenwerking met andere kennispartners en erfbetreders, waardoor wij samen onze leden en klanten optimaal ondersteunen bij het efficiënt en duurzaam produceren van melk, vlees en eieren. Zo verdienen wij geld voor boeren in plaats van aan boeren. Naast voer & grondstoffen leveren ook Zuiderhuis (financiële dienstverlening) en Retail (8 Welkoopwinkels en een Praxis) een belangrijke bijdrage aan het resultaat van onze mooie coöperatie.  

Afbeelding: Gewijzigde besteltijden rondom Hemelvaart en Pinksteren
17 mei 2023

Gewijzigde besteltijden rondom Hemelvaart en Pinksteren

Graag vragen wij uw aandacht en medewerking voor onze aangepaste planning rondom Hemelvaart en Pinksteren.

Afbeelding: De zomer staat voor de deur!
21 april 2023

De zomer staat voor de deur!

Hoewel we het momenteel vooral hebben over een koud, somber en nat voorjaar, is dit hét moment om je stal en je dieren voor te bereiden op de hete...

Afbeelding: Gewijzigde bestel- en levertijden rondom Pasen en Koningsdag
03 april 2023

Gewijzigde bestel- en levertijden rondom Pasen en Koningsdag

Beste klant, De reeks voorjaars-feestdagen breekt weer aan. Te beginnen met tweede Paasdag en Koningsdag in de maand april. Graag vragen wij uw aandacht...

Afbeelding: Bioveiligheid essentieel voor hoge melkproductie
08 maart 2023

Bioveiligheid essentieel voor hoge melkproductie

Door de groeiende wereldbevolking en het stijgend besteedbaar inkomen is de verwachting dat de vraag naar hoogwaardige zuivelproducten wereldwijd zal groeien....

Afbeelding: Sturen op data voor jezelf en de keten!
06 maart 2023

Sturen op data voor jezelf en de keten!

Iedere dag loop ik door de stal om mijn observaties te koppelen aan een gericht en praktisch advies voor de boer. Een advies wat onlosmakelijk verbonden...

Afbeelding: Samen voor bioveiligheid in strijd tegen vogelgriep
02 maart 2023

Samen voor bioveiligheid in strijd tegen vogelgriep

De gevolgen van een vogelgriepvirus uitbraak zijn groot. Samen moeten we alles op alles zetten om de kans op een besmetting met dit virus zo klein mogelijk...

Afbeelding: Bezoek Voergroep Zuid op de Dutch Pork en Poultry Expo!
31 januari 2023

Bezoek Voergroep Zuid op de Dutch Pork en Poultry Expo!

Op 14 en 15 februari vindt dé vakbeurs voor de varkens- en pluimveehouderij weer plaats in de Brabanthallen en uiteraard is Voergroep Zuid hierbij...

Afbeelding: Jan van Melick houdt  (van) dieren uit alle  hoeken van de wereld
20 januari 2023

Jan van Melick houdt (van) dieren uit alle hoeken van de wereld

Aan een kronkelende landweg, verscholen tussen de bomen, ligt de boerderij van Jan van Melick. Omgeven door enkele hectaren grond, woont hij hier samen...

Afbeelding: Voergroep Zuid blijft groeien in krimpende markt
17 januari 2023

Voergroep Zuid blijft groeien in krimpende markt

In 2022 is Voergroep Zuid opnieuw gegroeid in een krimpende markt. De afzet van mengvoer naar varkens, pluimvee en herkauwers nam middels autonome groei...

Afbeelding: Passie, trots en zorgen
11 januari 2023

Passie, trots en zorgen

In een tijd met veel onzekerheid spraken wij vier jonge en enthousiaste veehouders over hun toekomst én die van de veehouderij. Allen hadden ze...

Afbeelding: Een terugblik op het prachtige jubileumjaar 2022!
31 december 2022

Een terugblik op het prachtige jubileumjaar 2022!

2022, het jaar van een prachtige feestweek, een loyaliteitsprogramma voor loyale leden, de publiekscampagne ‘Geef Boeren Toekomst’ én...

Afbeelding: Op bezoek bij Ledenraadsvoorzitter David Janssen
27 december 2022

Op bezoek bij Ledenraadsvoorzitter David Janssen

In het kleine Limburgse dorpje Veulen, in de gemeente Venray, staat de boerderij van de broers David en Sef Janssen en hun partners. Een gemengd bedrijf...

Afbeelding: Algemeen directeur Ronald van de Ven te gast bij Ondernemerscafé Deurne
21 december 2022

Algemeen directeur Ronald van de Ven te gast bij Ondernemerscafé Deurne

Het was druk bij Ondernemerscafé Deurne op woensdagavond 20 december. Te gast waren Ronald van de Ven (algemeen directeur Voergroep Zuid) en Wim...

Afbeelding: Verlichte boerderijen route Venray
16 december 2022

Verlichte boerderijen route Venray

Boeren en tuinders in de gemeente Venray zetten hun bedrijven in de donkere dagen voor Kerst enkele avonden in de spotlights. Op 28-29-30 december kunnen...

Afbeelding: Voergroep Zuid en Veevoeder van der Steijn VOF samen verder in vleesvee
12 december 2022

Voergroep Zuid en Veevoeder van der Steijn VOF samen verder in vleesvee

Voergroep Zuid en Veevoeder van der Steijn VOF hebben besloten om per 1 januari 2023 hun krachten in de vleesveesector te bundelen en deze onder te brengen...

Afbeelding: 15 ventilatietips voor de koude periode!
05 december 2022

15 ventilatietips voor de koude periode!

Door specialist stalklimaat Twan de Groot Met temperaturen rond het vriespunt is het belangrijk jouw dieren goed voor te bereiden op de winter! Om ervoor...

Afbeelding: Voergroep Zuid keert 4 miljoen euro uit aan loyale leden
01 december 2022

Voergroep Zuid keert 4 miljoen euro uit aan loyale leden

Over haar voerafzet van de afgelopen vier jaren gaat Voergroep Zuid onder haar loyale leden een bonus van 4 miljoen euro verdelen. Daarnaast komt er een...

Afbeelding: ‘De klik tussen adviseur en veehouder bepaalt of er voer wordt gekocht’
23 november 2022

‘De klik tussen adviseur en veehouder bepaalt of er voer wordt gekocht’

Arnold Renders is trots op zijn Blonde d’Aquitaine koeien 80 Blonde d’Aquitaine koeien van klein tot groot grazen in de natuur rond Eindhoven...

Afbeelding: Kansen creëren tijdens Boer zoekt perspectief
03 november 2022

Kansen creëren tijdens Boer zoekt perspectief

Op dinsdag 25 oktober stond de eerste editie van Boer zoekt perspectief op het programma. Boerenondernemers en jonge potentiële bedrijfsopvolgers...

Afbeelding: Wij kiezen wel!
31 oktober 2022

Wij kiezen wel!

Op dinsdag 18 oktober organiseerde Voergroep Zuid het seminar: Toekomstgericht ondernemen in de varkenshouderij. Tijdens dit seminar keken we samen met...

Afbeelding: Seminar Voergroep Zuid geeft zicht op toekomst varkenshouderij
28 oktober 2022

Seminar Voergroep Zuid geeft zicht op toekomst varkenshouderij

Vanwege het 125-jarig bestaan van de coöperatie organiseerde Voergroep Zuid op dinsdag 18 oktober het seminar ‘Toekomstgericht ondernemen in...

Afbeelding: De maiskuil in 2022 vraagt om specifieke aanpak
26 oktober 2022

De maiskuil in 2022 vraagt om specifieke aanpak

Mat Winkelmolen – Nutritionist Herkauwers In het veld zien we, door de droogte van afgelopen zomer, een grote diversiteit tussen de geoogste maiskuilen....

Afbeelding: Masterclass Agri-business 2021-22 was weer een succes!
21 oktober 2022

Masterclass Agri-business 2021-22 was weer een succes!

De Masterclass Agri-business, met onderwerpen op het gebied van management en ondernemerschap, is door 15 deelnemers met succes afgerond. Zij ontvingen...

Afbeelding: 'Vleeskuikenouderdieren gevoerd door Voergroep Zuid presteren in de top'
13 oktober 2022

'Vleeskuikenouderdieren gevoerd door Voergroep Zuid presteren in de top'

De vleeskuikenouderdieren koppels, gevoerd door Voergroep Zuid, presteren extreem bovengemiddeld. Een prestatie om trots op te zijn!

Afbeelding: Inzicht in staldata en vergelijken met collega pluimveehouders
12 oktober 2022

Inzicht in staldata en vergelijken met collega pluimveehouders

Met de Farm module van PoultryPlan krijgen pluimveehouders beter inzicht in de dierprestaties en kunnen ze stalresultaten vergelijken met die van collega’s....

Stel je vraag

 
* verplichte velden