11 september 2023

‘Hoe spitser de neus, hoe hoger de melkgift’

Aan de rand van Deurne loopt iets aparts in de wei, een niet alledaags beeld; pikzwarte grazende waterbuffels. Piet Vogels nam in de jaren negentig afscheid van zijn geliefde dikbillen en startte met het houden van waterbuffels. Piet is een echte pionier en vertelt ons, samen met zijn schoonzoon Henrie van Gog en Voergroep Zuid adviseur Klaas Wiersema over het houden van waterbuffels en het geduld en pionieren dat daarbij hoort. 

Italiaanse waterbuffels

“In 1972 begon ik met het melken van dikbillen. Door de lage vleesprijs in de jaren negentig was het niet meer rendabel. Ik had te weinig melkquotum voor melkvee en ik ging op zoek naar een goed alternatief. In 1998 ben ik samen met Klaas naar Noord-Italië gegaan. Maar dat viel me tegen. We vonden daar niet de buffels die we zochten. In 1999 zijn we opnieuw naar Italië gereisd. Deze keer zuidelijker, in Foggia. Daar vonden we dieren met de juiste genetische eigenschappen. In het voorjaar van 2000 heb ik 25 vaarzen gekocht en later in dat jaar nog eens 22 dieren”, vertelt Piet.  

Rustig, eigenwijs en vol karakter

Piet: “Waterbuffels zijn echte oerrunderen. Rustig, eigenwijs, en veel karakter. Ze zijn onder andere te herkennen aan hun wipneus. Hoe spitser de neus, hoe hoger de melkgift. Een buffeltje loeit niet, maar knort. En de achterkant van een buffel lijkt meer op een olifant dan een koe. Reserves zetten ze weg als een grote bal vet bij het kossem en soms grote bulten als stuitvet. En ze hebben geen dichte vacht, zoals koeien, maar haren. Zonlicht brandt dus direct op de huid. Ze hebben daarom een beschermende vetlaag op de huid. Als je water op ze spuit, dan zie je het vet als melk van de huid afglijden. Buffels kunnen sowieso slecht tegen warm weer, dan liggen ze het liefst in modder of water. En dan kom je meteen bij een groot voordeel van de buffel; ze hebben een klein uier, zonder haar. Daardoor blijft de uier, ondanks het modderbad, altijd mooi schoon.” 

‘Waterbuffels zijn echte oerrunderen. Rustig, eigenwijs, en veel karakter.’

Isolatie van het plafond

Klaas: “Waterbuffels laten zich niet gemakkelijk sturen, aanjagen of aan de kant duwen. Piet loopt voorop, en de dieren lopen achter hem aan. Piet is bereid om zich te richten naar het dier en dat is een belangrijke eigenschap om te werken met buffels.” Piet lacht: “Dat was in het begin wel even wennen. Ze bleven als een blok beton staan, maar met brok kun je ze lokken. We hadden alleen een probleem; de eerste vaarzen uit Italië kenden helemaal geen brok. Wat ze wel aten was het zaagsel uit de boxen en de isolatie van het plafond. We hebben de brok in het begin op het ruwvoer gegooid, dan duwde ze de brokken aan de kant en aten ze het ruwvoer op. Ik heb twee jaar lang met de riek de brok door de mais gemengd om te zorgen dat ze wat binnenkregen.” 

Een lage melkgift, maar rendabel

“Buffels zijn gevoelig voor stress, bijvoorbeeld als de rangorde in de melkstal afwijkend is ten opzichte van anders, dan is het goed mogelijk dat ze minder melk geven”, vertelt Piet. “Hoe meer structuur en rustiger de omgang, hoe makkelijker het melken gaat. De melktijden zijn gelijk aan koeien, maar de hoeveelheid ligt een stuk lager. Het gemiddelde is 8 tot 11 kilo melk per dag met gehaltes van 8,5 procent vet en 4,75 à 4,80 procent eiwit. Als ze pas gekalfd hebben komen melkgiften tot 20 kilo per dag voor. Ondanks de lage melkgift, halen we genoeg rendement uit de buffel. De melkprijs is een stuk hoger dan bij melkvee, met op dit moment zo'n 1,32 cent per kilo. Uiteindelijk eet een buffel ook veel minder, zo'n 14 kilo droge stof als ze in volle productie zit. We hebben lage gezondheidskosten en gebruiken eigen stieren. Dat maakt het melken van buffels financieel interessant. Omzet en aanwas in de vorm van verkoop van vaarzen is ook een belangrijke inkomstenbron. Al jarenlang zijn vaarzen met een goede genetica erg gewild. Een nuchter buffelkalf brengt minder op dan een nuchter koekalf, maar een drachtige buffelvaars is twee keer zoveel waard dan een vaars van een melkkoe.“

Constante melkprijs bij een fluctuerende vraag

Piet: “In het voorjaar en in de zomer melken we ongeveer 120 buffels. De lactatieperiode is iets korter dan een koe en daarom staan er jaarrond meer dieren droog met een hoogtepunt in februari en maart. Mozzarella is een zomerkaas en daarom is het gunstig om meer te melken in de zomer. De melkprijs ligt vooral in Italië dan een stuk hoger. Daar komt het door de hoge vraag naar mozzarella in de zomer voor dat ze zelfs twee keer per dag melk komen halen. Wij leveren onze melk al een aantal jaar aan het Nederlandse bedrijf Tebben Kaas. Dit bedrijf geeft ons de garantie van een constante melkprijs en een hoge mate van afnamezekerheid.”

Boer blijven 

Piet: “Ik wilde destijds graag blijven boeren, maar had niet veel opties. Ik was één van de eerste buffelboeren en samen met de twee andere buffelboeren hebben we veel gepionierd. Soms tegen wil en dank. Nog steeds is het een vrij onbekende, niet-transparante kleine markt. Klaas: “Het is nu beter geregeld, maar we zijn er nog niet. Er moet nog steeds veel uitgezocht worden. Als omschakelaar weet jij niet waar je aan begint, dat is een uitdaging maar jij moet ook vooral een serieus doorzettingsvermogen hebben. Het is een nichemarkt en zo wordt het in alle schakels beleefd.” “We hebben al vaak onze neus gestoten, maar weten nu hoe het werkt”, besluit Piet.

Dit artikel is afkomstig uit Coöperatiemagazine nummer 10

Afbeelding: Onder stikstofplafond, wel nog ruim boven dat in 2025
28 februari 2024

Onder stikstofplafond, wel nog ruim boven dat in 2025

De uitscheiding van stikstof in dierlijke mest bedroeg 471 miljoen kilo in 2023, 4 miljoen kilo minder dan in 2022 en 19 miljoen kilo onder het stikstofplafond....

Afbeelding: Nieuwe naam voor bedrijf achter Boerenbusiness
27 februari 2024

Nieuwe naam voor bedrijf achter Boerenbusiness

Het bedrijf achter deze website Boerenbusiness.nl heeft een nieuwe naam gekregen: DCA Market Intelligence B.V. 'Met deze naam willen we ons als team nog...

Afbeelding: ‘Voerefficiëntie verhogen verbetert rendement’
22 februari 2024

‘Voerefficiëntie verhogen verbetert rendement’

CRV en Voergroep Zuid over het nut van fokken en voeren naar een hogere voerefficiëntie

Afbeelding: Nabetaling Arla overtreft de eigen verwachtingen
20 februari 2024

Nabetaling Arla overtreft de eigen verwachtingen

Arla heeft in de tweede helft van 2023 aanzienlijk beter gepresteerd, dan in het eerste half jaar. De Scandinavische zuivelcoöperatie spreekt dan ook van...

Afbeelding: FrieslandCampina moet stevig verlies incasseren
20 februari 2024

FrieslandCampina moet stevig verlies incasseren

FrieslandCampina heeft een moeilijk 2023 achter de rug, met een ruim 7% gedaalde omzet en een netto resultaat van €149 miljoen negatief. Dit is evenwel...

Afbeelding: Winter ver weg met zeer hoge temperaturen
14 februari 2024

Winter ver weg met zeer hoge temperaturen

De dierlijke mest mag eind deze week weer worden uitgereden op grasland. Op een bevroren ondergrond hoeft een melkveehouder niet rekenen. Sterker nog:...

Afbeelding: 'Landbouwsector niet klimaatneutraal in 2050'
13 februari 2024

'Landbouwsector niet klimaatneutraal in 2050'

De economie van de Europese Unie moet in 2050 klimaatneutraal zijn. Hoe het er nu uitziet, gaat in Nederland het merendeel van de sectoren dat niet halen....

Afbeelding: Slachterijen mis je pas als ze er niet meer zijn
10 februari 2024

Slachterijen mis je pas als ze er niet meer zijn

Nederland kan slachterijen missen als kiespijn. Zo hard zei president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank het nog net niet, maar hij liet in het programma...

Afbeelding: Amfetamine in vergisters blijkt biochemisch proces
07 februari 2024

Amfetamine in vergisters blijkt biochemisch proces

23 co-vergisters in het noorden van Nederland kunnen na vier maanden weer van het slot af. Na uitgebreid onderzoek na de vondst van amfetamine blijkt dat...

Afbeelding: Lely tempert verwachting om melkprijs en rente
06 februari 2024

Lely tempert verwachting om melkprijs en rente

Lely kijkt met gemengde gevoelens terug op de jaarcijfers van 2023, waarbij de omzet met 25% toenam tot €888 miljoen. Voor 2024 tempert de leverancier...

Afbeelding: Bezoek Voergroep Zuid tijdens de Agridagen in Ravels!
06 februari 2024

Bezoek Voergroep Zuid tijdens de Agridagen in Ravels!

Ga jij naar de Agridagen in Ravels? Breng dan een bezoekje aan de Voergroep!  Van 16 t/m 18 februari vinden de Agridagen in Ravels weer plaats. Tijdens...

Afbeelding: De twee mestwerelden binnen één overheid
30 januari 2024

De twee mestwerelden binnen één overheid

Voor de productie van groengas, biobrandstoffen en waterstof is biogas uit mestvergisting een belangrijke basisgrondstof. De energietransitie is het beleidsterrein...

Afbeelding: Voergroep Zuid schroeft afzetcijfers verder op
30 januari 2024

Voergroep Zuid schroeft afzetcijfers verder op

De teruglopende dieraantallen in ons land verhinderd Voergroep Zuid niet om te groeien. In 2023 steeg de voerafzet met 7% tot 781.000 ton. Het grootste...

Afbeelding: DDB biedt LNV oplossingen voor overvolle mestmarkt
30 januari 2024

DDB biedt LNV oplossingen voor overvolle mestmarkt

De druk op de overvolle mestmarkt is torenhoog en er zijn maar weinig opties die deze druk op korte termijn kunnen verlagen. Dat stelt vereniging van melkveehouders Dutch...

Afbeelding: Voergroep Zuid verkoopt 7 procent meer voer
30 januari 2024

Voergroep Zuid verkoopt 7 procent meer voer

In 2023 is Voergroep Zuid opnieuw gegroeid in een krimpende markt. De totale voerafzet nam met 7 procent toe tot ruim 781.000 ton. “Een teamprestatie...

Afbeelding: Stikstofoverschot hoger, maar minder uitstoot vee
30 januari 2024

Stikstofoverschot hoger, maar minder uitstoot vee

Het stikstofoverschot nam in 2022 met 6,5% toe ten opzichte van 2021 en was het grootste sinds 2018. Dat blijkt uit de Mineralenbalans landbouw van het...

Afbeelding: Melkvet krijgt extra tikje op dalende markt
25 januari 2024

Melkvet krijgt extra tikje op dalende markt

De zuivelprijzen blijven ook deze week over vrijwel de hele linie omlaag gaan. Gemiddeld met een bescheiden tempo. Uitzondering was het melkvet. Vooral...

Afbeelding: Terugblik op de studiebijeenkomst: En nu de biggen nog!
25 januari 2024

Terugblik op de studiebijeenkomst: En nu de biggen nog!

Samen met een groep zeugenhouders doken we dieper in het potentieel van de biggen.

Afbeelding: 'LNV zet mestmarkt klem en saneert veehouderij'
24 januari 2024

'LNV zet mestmarkt klem en saneert veehouderij'

De mestmarkt staat op het punt van vastlopen door het nieuwe, aangescherpte beleid van LNV. Dat zet de gehele veehouderij muurvast en probeert deze sector...

Afbeelding: Russische landbouwexport groeit ondanks embargo
24 januari 2024

Russische landbouwexport groeit ondanks embargo

De Russische landbouwexport is vorig jaar fors gegroeid, in zowel volume als qua waarde. Dit, ondanks allerlei Westerse sancties. Er werden 14 nieuwe markten...

Afbeelding: Huidige stikstofcalculaties helpen niemand vooruit
23 januari 2024

Huidige stikstofcalculaties helpen niemand vooruit

Meten is weten. Dat zou je denken. Nou kan de dokter heel precies je temperatuur meten, maar daaruit nog niet direct concluderen of je wel of niet ziek...

Afbeelding: Witte Gei’t BV zoekt een medewerker voor haar melkgeitenbedrijf te Siebengewald.
23 januari 2024

Witte Gei’t BV zoekt een medewerker voor haar melkgeitenbedrijf te Siebengewald.

Witte Gei’t BV is een modern melkgeitenbedrijf te Siebengewald. Na de expansie heeft het gezinsbedrijf de komende jaren zich de uitdaging gesteld...

Afbeelding: Von der Leyen start toekomstdialoog landbouw
22 januari 2024

Von der Leyen start toekomstdialoog landbouw

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen trapt donderdag een 'strategische dialoog' af over de toekomst van de landbouw in de Europese...

Afbeelding: Farmel Agrarisch Advies zelfstandig verder
17 januari 2024

Farmel Agrarisch Advies zelfstandig verder

Farmel verkoopt de activiteiten van Farmel Agrarisch Advies aan medewerker Eric Peters uit Didam. Dit gebeurt per 1 maart 2024. Peters zet de handel in...

Afbeelding: Groei, maar doel 15 procent biologisch areaal ver weg
17 januari 2024

Groei, maar doel 15 procent biologisch areaal ver weg

Het biologische areaal is afgelopen jaar vergeleken met 2022 met 6.600 hectare gegroeid, blijkt uit cijfers van het CBS. Daarmee is de totale oppervlakte...

Afbeelding: Welk maïsras kiest u voor een hogere voeropname en optimale melkproductie?
16 januari 2024

Welk maïsras kiest u voor een hogere voeropname en optimale melkproductie?

Goed ruwvoer is de basis van een rantsoen. De juiste keuze van het te telen maïsras is van groot belang om een hogere voeropname en optimale melkproductie...

Afbeelding: Minister Özdemir geeft Duitse boeren 'goedmaker'
15 januari 2024

Minister Özdemir geeft Duitse boeren 'goedmaker'

De Duitse landbouwminister Cem Özdemir heeft een goedmakertje bedacht om het Duitse boerenprotest te laten luwen: een dierenwelzijnsheffing, waarmee boeren...

Afbeelding: Uniek moment voor late grassnede, of vroege eerste snede
10 januari 2024

Uniek moment voor late grassnede, of vroege eerste snede

Na een lange natte periode in het afgelopen najaar en winter, is het weer begin deze week omgeslagen in flink kouder weer. Aangezien er door de natte omstandigheden...

Afbeelding: Ausnutria houdt voet bij stuk over sociaal plan
08 januari 2024

Ausnutria houdt voet bij stuk over sociaal plan

Kindervoedingsproducent Ausnutria houdt voet bij stuk in het geschil met de vakbonden over het sociaal plan van het bedrijf, dat bezig is met een reorganisatieronde....

Afbeelding: Weging Kringloopwijzer in commerciële handen
04 januari 2024

Weging Kringloopwijzer in commerciële handen

De milieu-effectgegevens (LCA’s) voor de melkveehouderij, waarmee de ingevoerde data van de Kringgloopwijzer worden gewogen en waarmee de sector wordt...

Afbeelding: 'Groeien in koeien is ook maar meer van hetzelfde'
01 januari 2024

'Groeien in koeien is ook maar meer van hetzelfde'

Een golfbaan op een melkveehouderij was een gewaagde stap, maar het bleek volgens Alfred Brinks een goede zet. Hij miste iets op zijn bedrijf en wilde...

Afbeelding: Het verdienmodel houdt in 2024 ook gemoederen bezig
29 december 2023

Het verdienmodel houdt in 2024 ook gemoederen bezig

Einde van het jaar, de tijd van lijstjes. Voor een verkiezing van het agrarisch woord van het jaar verdient 'verdienmodel' een hoge plek. Er is in 2023...

Afbeelding: “De interactie tussen Calciet-kristallen en de eiwitten bepaalt de sterkte van de schaal!”
01 december 2023

“De interactie tussen Calciet-kristallen en de eiwitten bepaalt de sterkte van de schaal!”

Eischaalkwaliteit speelt een cruciale rol in het rendement van de leghennenhouder. Een verminderde kwaliteit zorgt namelijk al snel voor een afwaardering...

Afbeelding: Gebruiksgemak en een nieuwe manier van samenwerken
01 december 2023

Gebruiksgemak en een nieuwe manier van samenwerken

Het monitoren van staldata is niet meer weg te denken uit de moderne bedrijfsvoering. PoultryPlan is hier een goed voorbeeld van, door direct inzicht te...

Afbeelding: Loop geen GLB-subsidies mis!
16 november 2023

Loop geen GLB-subsidies mis!

Nieuw in 2023 is het indienen van de definitieve Gecombineerde opgave tussen 15 oktober en 30 november. Doe je dit niet, dan ontvang je geen GLB-subsidies,...

Afbeelding: Drink jij het water wat jouw varkens krijgen?
16 november 2023

Drink jij het water wat jouw varkens krijgen?

Goede drinkwaterkwaliteit is vaak een ondergeschoven kindje in de bedrijfsvoering. Er word gefocust op voer en klimaat, maar naar water wordt vaak niet...

Afbeelding: Een geslaagde dag voor zeugenhouders!
10 november 2023

Een geslaagde dag voor zeugenhouders!

Afgelopen dinsdag organiseerden we een bijeenkomst voor zeugenhouders in Oss. De deelnemers luisterden aandachtig naar de presentatie van Kasper Bekker,...

Afbeelding: De winter staat voor de deur, ben jij voorbereid?
09 november 2023

De winter staat voor de deur, ben jij voorbereid?

Is jouw nevelkoeling al klaar voor de winter? De winter staat voor de deur en hoewel je nevelkoeling in deze periode niet zal draaien ligt beschadiging...

Afbeelding: Een groeizaam, maar wisselvallig jaar
08 november 2023

Een groeizaam, maar wisselvallig jaar

Het grasseizoen van 2023 loopt ten einde, in deze terugblik kijken we samen met rundveespecialist Martijn Verhagen nog één keer terug op...

Afbeelding: 'We bekijken het van dag tot dag en halen alles eruit wat erin zit!'
01 november 2023

'We bekijken het van dag tot dag en halen alles eruit wat erin zit!'

Bij aankomst in het Belgische Nieuwekerken valt de boerderij van familie Paesmans direct op. De combinatie van de historische vierkantshoeve met de vele...

Afbeelding: ‘Natuurlijk Betaalbaar; onze boeren en tuinders zorgen ervoor!’
25 oktober 2023

‘Natuurlijk Betaalbaar; onze boeren en tuinders zorgen ervoor!’

Natuurlijk betaalbaar; onze boeren en tuinders zorgen ervoor. Deze commercial is vanaf 1 november vaak te horen op de radio. Op straat houdt gezond en...

Afbeelding: Boer zoekt Perspectief: “Je kunt hier geen blauwtje lopen. Iedereen die je hier aanspreekt, daar zou een kans in kunnen zitten.”
19 oktober 2023

Boer zoekt Perspectief: “Je kunt hier geen blauwtje lopen. Iedereen die je hier aanspreekt, daar zou een kans in kunnen zitten.”

Tijdens de tweede editie van Boer zoekt Perspectief gingen vraag en aanbod wederom met elkaar in gesprek. Een kleine 60 jongere én oudere boeren...

Afbeelding: ‘De kracht om negatieve zaken om te zetten in positiviteit’
19 oktober 2023

‘De kracht om negatieve zaken om te zetten in positiviteit’

Sta in je kracht! En dat gebeurde, samen met 180 vrouwen met boerinnenverstand. Een thema dat goed past bij al de dagelijkse rollen van de (agrarische)...

Afbeelding: Betere vertering en minder emissie
16 oktober 2023

Betere vertering en minder emissie

Onlangs deed Voergroep Zuid een voerproef met 140 vleesvarkens, waarvan de helft voer kreeg met extra histidine. Histidine is een essentieel aminozuur...

Afbeelding: Inspiratiedag Ledenraad en RvC Voergroep Zuid
13 oktober 2023

Inspiratiedag Ledenraad en RvC Voergroep Zuid

Op 11 oktober organiseerde Voergroep Zuid een inspiratiedag voor haar Ledenraad en Raad van commissarissen. De ruim 30 boeren brachten samen met de directie...

Afbeelding: Inzicht in staldata en vergelijken met collega pluimveehouders
03 oktober 2023

Inzicht in staldata en vergelijken met collega pluimveehouders

Met de Farm module van PoultryPlan krijgen pluimveehouders beter inzicht in de dierprestaties en kunnen ze stalresultaten vergelijken met die van collega's....

Afbeelding: Voergroep Zuid brengt carbon footprint geitenbedrijven in beeld
30 september 2023

Voergroep Zuid brengt carbon footprint geitenbedrijven in beeld

Voergroep Zuid heeft samen met studenten van HAS green academy in Den Bosch bij twee geitenbedrijven de carbon footprint van geitenmelk in beeld gebracht...

Afbeelding: Vind jouw opvolger óf het bedrijf van je dromen tijdens Boer zoekt Perspectief!
29 september 2023

Vind jouw opvolger óf het bedrijf van je dromen tijdens Boer zoekt Perspectief!

Eén van de belangrijkste momenten in het leven van een ondernemer is de bedrijfsoverdracht. Jarenlang bouw je aan jouw onderneming en neem je de...

Afbeelding: ‘Kostenbesparend en een betere benutting’
26 september 2023

‘Kostenbesparend en een betere benutting’

Wekelijks worden melkveehouders door Voergroep Zuid op de hoogte gehouden van de kwaliteit van vers gras in de regio, inclusief een advies. De familie...

Stel je vraag

 
* verplichte velden