07 april 2021

Meerwaarde creëren met kennis en gezond boerenverstand

Frank van Kessel, 54 jaar, is geboren en getogen tussen het mengvoer. Zijn wieg stond letterlijk in de fabriek van Van Kessel mengvoeders in Oirschot, dat in 1998 onderdeel is geworden van de huidige coöperatie. Frank heeft alle functies binnen een mengvoerbedrijf van dichtbij mogen meemaken. De laatste tien jaar is Frank voornamelijk bezig met automatiserings- en verbetertrajecten rondom de productieprocessen en deze kennis deelt hij graag! 

Vrijwilliger

Frank: “Wim Maaskant was vrijwilliger bij PUM. Een vrijwilligersorganisatie die Nederlandse kennis gebruikt om bedrijven in andere werelddelen te helpen met ontwikkelen. Omdat Wim zijn directietaken niet kon combineren met het vrijwilligerswerk heeft hij mij gevraagd om zijn taak over te nemen. Ik deel graag mijn kennis met anderen om samen beter te worden. Dat is niet alleen mijn werk, maar ook mijn hobby. Bovendien geeft het werk als vrijwilliger bij PUM mij nieuwe inzichten”.


PUM is in 1978 opgericht (Programma Uit -zending Managers) door de Nederlandse werkgeversorganisatie (VNO-)NCW. Sindsdien heeft PUM meer dan 45.000 ondernemers gesteund, door o.a. financiële steun van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. PUM helpt het midden- en kleinbedrijf in ontwikkelingslanden en opkomende markten te groeien en creëert een positieve invloed op de economie, het milieu en de maatschappij. De vrijwilligers, zogenaamde PUM-experts, delen hun advies met plaatselijke ondernemers. Dit met als doel de positie van bedrijven, hun leveranciers en aangrenzende industrieën in de lokale markt te versterken.


Terug in de tijd

De afgelopen twee jaar is Frank in Kenya en Ghana geweest. Het eerste project is een mengvoerbedrijf in Nairobi, Kenya, dat zich wil richten op de pluimveemarkt. Deze productielocatie heeft veel overeenkomsten met hoe het er hier in de jaren vijftig aan toe ging. Frank legt uit: “Met een zeer gedreven team van tien productiemedewerkers en twee chauffeurs wordt volledig handmatig gemiddeld tien ton mengvoer per dag geproduceerd en dat in zakgoed van standaard 70kg. Zij wilden de fabriek anders inrichten, zodat er een extra stap gemaakt kon worden. Ik ben daar twee weken geweest en tijdens die periode hebben we intensief samen gewerkt. Dit heeft geresulteerd in advies in fabrieksinstellingen, maar ook nutritioneel advies.” 

 

Frank doet dit natuurlijk niet allemaal alleen, maar maakt hiervoor gebruik van de kennis binnen Voergroep Zuid. Frank: “Met name de onder-steuning van de afdeling nutritie en kwaliteit heeft veel bijgedragen om een goed onderbouwd advies te kunnen geven. Naast nutritionele kennis binnen Voergroep Zuid is het ook een groot deel gezond boerenverstand! Ook heb ik de mede werkers van de fabriek in contact gebracht met Nederlandse bedrijven die actief zijn in Kenya. Zo heb ik voor hen wat lijntjes uitgezet, zodat zij vervolgens zelf die ene extra stap kunnen zetten.”  

“Veel overeenkomsten met hoe het er hier in de jaren vijftig aan toe ging.”“Veel overeenkomsten met hoe het er hier in de jaren vijftig aan toe ging.”

Fonio

Voor het tweede project is Frank in maart naar Ghana afgereisd. Dit bedrijf bewerkt een lokaal graan genaamd Fonio tot een geschikt product voor humane consumptie. Hierbij ontstaat een restproduct dat vergelijkbaar is met tarwegries. “Het bedrijf wilde onderzoeken of het restproduct een nieuw verdienmodel kon zijn. Met behulp van Voergroep Zuid zijn monsters uit de reststroom onderzocht en uit de analyse bleek dat het geschikt is als grondstof voor diervoeder. Door deze ontwikkeling is de omzet van het bedrijf met 20% gestegen en zijn ze nu zelfs winstgevend!” Vertelt Frank trots. “Zo hebben we samen een meerwaarde gecreëerd. Zij moeten nu zelf aan de slag om de markt voor het product verder te ontwikkelen.” 


Fonio het is een piepkleine graankorrel met een grote voedingswaarde. Het groeit prima met weinig kunstmest of intensieve bewerking en het graan kan al binnen 8 weken na zaaien worden geoogst. Het verbouwen van graan wordt voornamelijk gedaan door vrouwen op onbewerkte grond om een inkomen te genereren. 


 

Motivatie

“Binnen de beperkte middelen die de ondernemers daar hebben, komen ze een heel eind. Je merkt dat al deze mensen een hele hoge motivatie hebben. Wij kunnen met onze agrarische kennis veel betekenen voor deze ondernemers.” Frank legt uit: “Deze bedrijven hebben zeker mogelijkheden, maar ze zijn jarenlang tegengehouden door de politiek. Je gaat echt terug in de tijd. Bij ons zijn in de jaren vijftig veel coöperaties opgericht. Zij staan daar nu. Het is alleen heel belangrijk dat zij zelf de organisatie in handen nemen en dit niet door het Westen laten doen. Wat zij nodig hebben is een netwerk en de bevestiging. Microkrediet heeft daar veel meer nut dan een grote fabriek uit het westen. Wij delen onze Westerse kennis, de eindverant-woording ligt bij de mensen zelf. Zo kunnen deze landen zich ook echt blijven ontwikkelen. Mijn motivatie voor dit werk is dat je ook echt iets bereikt. Ik ben er trots op dat wij hen het inzicht en het duwtje kunnen geven!”

Wilt u met uw kennis of vakmanschap ook iets betekenen voor deze lokale ondernemers?  Neem dan contact op met Frank van Kessel via frank.v.kessel@voergroepzuid.nl of kijk op de website van PUM www.pum.nl

Afbeelding: CZ Rouveen houdt omzet per kaas stabiel
08 augustus 2022

CZ Rouveen houdt omzet per kaas stabiel

Coöperatie Rouveen heeft de omzet over 2021 met zo'n 10% weten te verhogen en kon de leden ook een hogere melkprijs uitbetalen, de omzet per verkochte...

Afbeelding: Stikstofgevecht van overleg weer naar de trekker
05 augustus 2022

Stikstofgevecht van overleg weer naar de trekker

De boerenorganisaties beschouwen het stikstofoverleg met het kabinet, onder leiding van Johan Remkes, vandaag (vrijdag) als mislukt. De handreikingen die...

Afbeelding: Jacht naar inflatierecord, maar licht aan einde tunnel
05 augustus 2022

Jacht naar inflatierecord, maar licht aan einde tunnel

De Nederlandse inflatie is op de maatstaf van het CBS opgelopen van 8,6% in juni tot 10,3% in juli. Het record (ik kan het nagaan over de laatste 60 jaar)...

Afbeelding: Klimaatgroepen willen eerlijke vleesprijs
05 augustus 2022

Klimaatgroepen willen eerlijke vleesprijs

Tientallen jongerenorganisatie, zoals iniatiefnemers Youth for Climate, Studenten voor Morgen en de Jonge Klimaatbeweging organiseren zaterdag 27 augustus...

Afbeelding: Hoe goed kan Natura 2000 gebied tegen ammoniak?
04 augustus 2022

Hoe goed kan Natura 2000 gebied tegen ammoniak?

Het voorstelde Kabinetsbeleid om uit de stikstofcrisis te komen, vraagt zware offers van de veehouderij, aanverwante sectoren en van de leefbaarheid op...

Afbeelding: Boerenoverleg: vertrouwen in overleg Remkes is er niet
03 augustus 2022

Boerenoverleg: vertrouwen in overleg Remkes is er niet

Acht boerenorganisaties hebben geen vertrouwen in het stikstofoverleg met het kabinet onder aanvoering van Johan Remkes. Dit hebben zij woensdagavond laten...

Afbeelding: Ook waterminister Harbers sluit bij stikstofoverleg aan
03 augustus 2022

Ook waterminister Harbers sluit bij stikstofoverleg aan

De boerenorganisaties die de uitnodiging van Johan Remkes hebben aangenomen (of nog aannemen) gaan vrijdag in gesprek over 'de invulling van de opgaves...

Afbeelding: Minister kondigt ‘feitelijk watertekort’ af
03 augustus 2022

Minister kondigt ‘feitelijk watertekort’ af

Er wordt in Nederland op het moment meer water verbruikt dan er binnenkomt via regen en de rivieren. Daar lijkt de komende weken ook nog geen verandering...

Afbeelding: Voergroep Zuid start een vleesvarkensproefbedrijf
03 augustus 2022

Voergroep Zuid start een vleesvarkensproefbedrijf

Voergroep Zuid heeft de ambitie om voor klanten en ketenpartners kartrekker te zijn op het gebied van voerinnovaties, duurzaamheid en circulariteit, met...

Afbeelding: Agrility brengt maïsteelt in kaart
03 augustus 2022

Agrility brengt maïsteelt in kaart

Door data te verzamelen van satellietbeelden, bodemdata en raseigenschappen kan de ontwikkeling van het maïsgewas nauwlettend gevolgd worden. In het slimme...

Afbeelding: Gaat het om stikstof of om herindeling Nederland?
02 augustus 2022

Gaat het om stikstof of om herindeling Nederland?

De media, overheid en natuurinstanties zijn er vol van. Stikstof tast de natuur aan. Welke natuur? Hebben wij wel ongerepte natuur? Alle natuurgebieden...

Afbeelding: Steeds meer koeien in wei, maar ze grazen wel korter
02 augustus 2022

Steeds meer koeien in wei, maar ze grazen wel korter

Het aandeel melkkoeien dat in de wei graast, is in Nederland het afgelopen jaar weer gestegen. Wel staan de koeien jaarlijks korter in de wei, doordat...

Afbeelding: Opnieuw trappen boeren in de trucjes van Mark Rutte
01 augustus 2022

Opnieuw trappen boeren in de trucjes van Mark Rutte

Opnieuw trappen boeren in de trucjes van Mark Rutte. Al in het voorjaar kon je aan zien komen dat de aanpak van Rutte IV op een clash met de boerenstand...

Afbeelding: De droogte zit voorlopig stevig in het zadel
29 juli 2022

De droogte zit voorlopig stevig in het zadel

Het is droog en er is nog geen neerslag op komst, vertelt Robert de Vries. Het gemiddelde neerslagtekort in Nederland is circa 211 millimeter. Daarmee...

Afbeelding: Kwaliteitsverbetering in maïs
28 juli 2022

Kwaliteitsverbetering in maïs

Het groeiseizoen van de maïs vordert. In deze periode kunnen schimmelziekte en blad- en oogvlekken ziekte de kop opsteken. Hiervoor kan het middel Propulse...

Afbeelding: 'Biologisch als oplossing voor voedseltekorten'
27 juli 2022

'Biologisch als oplossing voor voedseltekorten'

De biologische landbouw heeft een rol in het oplossen van voedseltekorten na de Russische inval van Oekraïne. Dat heeft Eurocommissaris Janusz Wojchiechowski...

Afbeelding: Danone ziet zuivelafzet wereldwijd groeien
27 juli 2022

Danone ziet zuivelafzet wereldwijd groeien

Danone heeft in de eerste helft van dit jaar een sterkere omzetgroei geboekt dan verwacht. Dit is mede te danken aan de verbeterde afzetcijfers van babymelkpoeder...

Afbeelding: Campagne 'Geef boeren toekomst' van start
26 juli 2022

Campagne 'Geef boeren toekomst' van start

Voergroep Zuid is samen met Vitelia, Fransen Gerrits en de ZLTO de landelijke publiekscampagne ‘Geef boeren toekomst’ gestart. Hierin vragen...

Afbeelding: Voergroep Zuid ziet kansen met nieuwe strategie
21 juli 2022

Voergroep Zuid ziet kansen met nieuwe strategie

Voergroep Zuid viert deze week dat ze 125 jaar bestaan. Een mooie mijlpaal voor de oudste voercoöperatie van Nederland. Er wordt flink uitgepakt. En terecht....

Afbeelding: Stikstofdoel kabinet veel hoger dan nodig
21 juli 2022

Stikstofdoel kabinet veel hoger dan nodig

Het kabinet heeft hogere stikstofdoelstellingen gesteld dan nodig. Ook is ervoor gekozen de pijn te verdelen en niet alleen gericht piekbelasters op te...

Afbeelding: Zuivelrace geeft boost aan cijfers FrieslandCampina
20 juli 2022

Zuivelrace geeft boost aan cijfers FrieslandCampina

FrieslandCampina heeft het resultaat in de eerste helft van dit jaar aanzienlijk zien verbeteren. De fors gestegen zuivelprijzen gaven de omzet een flinke...

Afbeelding: Fonterra heeft primeur met elektrische RMO
18 juli 2022

Fonterra heeft primeur met elektrische RMO

De elektrische auto is al een tijdje gemeengoed, maar de opkomst van elektrische vrachtwagens staat nog in de kinderschoenen. Zuivelcoöperatie Fonterra...

Afbeelding: Dit ziet er echt niet goed uit: krimp lijkt onvermijdelijk
16 juli 2022

Dit ziet er echt niet goed uit: krimp lijkt onvermijdelijk

De Europese Commissie is somberder over Nederlandse inflatie. Economen zijn somberder over de Duitse economie. De kans op recessie in de Verenigde Staten...

Afbeelding: Stormloop op stikstofpilot met Lely Sphere
15 juli 2022

Stormloop op stikstofpilot met Lely Sphere

Er is onder melkveehouders zeer veel animo om mee te doen aan de pilot voor stikstofreductie met de Lely Spere. Hierin trekt de machinebouwer samen op...

Afbeelding: FrieslandCampina laakt starre houding van kabinet
14 juli 2022

FrieslandCampina laakt starre houding van kabinet

De politiek is volgens de top van FrieslandCampina aan zet om uit de stikstofpasse te komen. De zuivelcoöperatie wil niet bewegen en kapt bovendien alle...

Afbeelding: Verkoop GDT levert Fonterra 35 miljoen op
14 juli 2022

Verkoop GDT levert Fonterra 35 miljoen op

Fonterra heeft twee derde van de aandelen van zuivelhandelsplatform Global Dairy Trade (GDT) verkocht. European Energy Exanche (EEX) en New Zealand's Exchange...

Afbeelding: Zuivelproducten in juni 14% duurder
12 juli 2022

Zuivelproducten in juni 14% duurder

Consumenten moeten voor zuivelproducten in juni 14% meer neertellen dan een jaar eerder. Dat is de grootste prijsstijging van zuivel sinds 2008. Boter...

Afbeelding: Terugblik op boerenprotest in Stroe
24 juni 2022

Terugblik op boerenprotest in Stroe

Beste leden, klanten en alle andere boerenfamilies, Als algemeen directeur van Coöperatie Voergroep Zuid kijk ik met trots terug op de boerendemonstratie...

Afbeelding: Voergroep Zuid ondersteunt Klasseboeren
10 juni 2022

Voergroep Zuid ondersteunt Klasseboeren

Meer kinderen op bezoek bij de boer Voor steeds meer kinderen is het niet vanzelfsprekend dat zij een boerderij bezoeken. Dit terwijl het best belangrijk...

Afbeelding: “Werk aan de relatie en zorg dat je een goed verhaal hebt”
31 mei 2022

“Werk aan de relatie en zorg dat je een goed verhaal hebt”

17 mei waren we voor alweer het 6e seminar in de reeks van 8, van onze masterclass Agri-Business te gast op de prachtige locatie Lamperse hei in Wanroij....

Afbeelding: Boeren en burgers brunchen op het veld van PSV
11 mei 2022

Boeren en burgers brunchen op het veld van PSV

David Janssen levert eieren voor de AgriFriends Boer-Burger-Brunch Woensdag 11 mei speelt PSV haar laatste thuiswedstrijd van het seizoen. De ochtend...

Afbeelding: Voergroep Zuid zet CO2-footprint pluimveevoer op het label
02 mei 2022

Voergroep Zuid zet CO2-footprint pluimveevoer op het label

In navolging op de CO2-footprint berekening van al haar varkensvoeders, berekent Voergroep Zuid nu ook de CO2-footprint voor een groot deel van haar pluimveevoeders...

Afbeelding: De Masterclass Agri-business draait door!
11 april 2022

De Masterclass Agri-business draait door!

Al jaren organiseert Voergroep Zuid jaarlijks de Masterclass Agri-business. Óók dit jaar startte de Masterclass met 15 enthousiaste jonge...

Afbeelding: ‘ Zorg dat je aan tafel zit en praat mee. Anders praten ze over je!’
10 maart 2022

‘ Zorg dat je aan tafel zit en praat mee. Anders praten ze over je!’

In een snel veranderende markt staat varkenshouder Theo Vernooij bekend als een ondernemer die altijd een stap vooruit denkt en niet bang is om daar voor...

Afbeelding: Voergroep Zuid meet als eerste automatisch fosfinegehalte van binnenkomende granen
04 maart 2022

Voergroep Zuid meet als eerste automatisch fosfinegehalte van binnenkomende granen

Voergroep Zuid meet als eerste Nederlandse mengvoerleverancier automatisch het fosfinegehalte van al haar binnenkomende granen. Via een systeem, gekoppeld...

Afbeelding: ‘Elke week de opname verdubbelen’
02 maart 2022

‘Elke week de opname verdubbelen’

In de afgelopen jaren zijn de toomgroottes flink toegenomen. De melkproductie van de zeugen stijgt mee, maar dit is niet altijd toereikend om alle biggen...

Afbeelding: ‘Bemest wijs met de huidige kunstmestprijs’
17 februari 2022

‘Bemest wijs met de huidige kunstmestprijs’

In samenwerking met Groeikracht organiseerde Voergroep Zuid een webinar over de juiste inzet van kunstmest in de huidige tijd. Met ruim 100 aanmeldingen...

Afbeelding: Een goede start is het halve werk!
15 februari 2022

Een goede start is het halve werk!

Een topkoppel leghennen valt of staat bij een goede opstart. Een stabiele voeropname is hierbij cruciaal. Toch is dit niet altijd even makkelijk. Met name...

Afbeelding: ‘Ons team maakt van deze fabriek een toplocatie’
10 februari 2022

‘Ons team maakt van deze fabriek een toplocatie’

Aan enthousiasme ontbreekt het niet bij Ruud Abrahams. De nieuwe fabrieksmanager van productielocatie Helmond heeft zijn draai na drie maanden Voergroep...

Afbeelding: Marktaandeel Voergroep Zuid groeit in alle sectoren
01 februari 2022

Marktaandeel Voergroep Zuid groeit in alle sectoren

In 2021, het jaar waarin Voergroep Zuid de mijlpaal van haar 125 jarig bestaan bereikte, leverde de coöperatie opnieuw een topprestatie. In alle sectoren...

Afbeelding: Agrifriends langer verbonden aan PSV
20 januari 2022

Agrifriends langer verbonden aan PSV

AgriFriends blijft zeker tot medio 2024 verbonden aan PSV. Het initiatief van bedrijven uit de Agrifoodsector heeft de samenwerking met de club verlengd....

Afbeelding:
11 januari 2022

"Plannen, om niet te hoeven rennen."

Masterclass Operationeel Management Wat is operationeel management eigenlijk? Dat zijn alle processen en informatie waarmee de operaties in een bedrijf...

Afbeelding: Meer dan alleen een boerderij
03 januari 2022

Meer dan alleen een boerderij

Wat drijft veehouders om naast hun drukke werkzaamheden op de boerderij een neventak te beginnen? Wij gingen het gesprek aan met Harold Kolsters, pluimveehouder...

Afbeelding: Een terugblik op 2021 in 4 hoogtepunten
31 december 2021

Een terugblik op 2021 in 4 hoogtepunten

2021 was het jaar van het 125-jarig bestaan van de oudste mengvoercoöperatie van Nederland! In 1896 werd Boerenbond Deurne opgericht en enkele fusies...

Afbeelding: Voergroep Zuid wenst iedereen fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!
23 december 2021

Voergroep Zuid wenst iedereen fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Tijdens de feestdagen pakken we even groots uit, maar de rest van het jaar gebruiken we gewoon ons BOERENVERSTAND!

Afbeelding: 15 ventilatietips voor de koude periode!
22 december 2021

15 ventilatietips voor de koude periode!

Deze week is de winter officieel begonnen met de eerste échte koude dagen. Bereid je daarom goed voor op de winter! Om ervoor te zorgen dat je varkens...

Afbeelding: ‘Goed ruwvoer is de basis voor gezonde geiten’
21 december 2021

‘Goed ruwvoer is de basis voor gezonde geiten’

De tweelingbroers Emmanuel en Jonathan Ennot (28) werden allebei boer. Waar Emmanuel in het melkveebedrijf van zijn ouders stapte, koos Jonathan Ennot...

Afbeelding: Bestellingen en leveringen rondom de feestdagen
14 december 2021

Bestellingen en leveringen rondom de feestdagen

Een tijdige levering rondom de kerstdagen en nieuwjaar vraagt om een goede planning. Daarbij is uw hulp ook dit jaar weer van groot belang.  

Afbeelding: ‘Van overall naar muis’
30 november 2021

‘Van overall naar muis’

De één werkt al zijn hele carrière binnen de mengvoerindustrie, de ander is zelfs opgegroeid in de fabriek. Tegenover mij zit een...

Afbeelding: ‘Tussen 12u en 13u gingen de poorten dicht om te toepen en een boterham te eten.’
02 november 2021

‘Tussen 12u en 13u gingen de poorten dicht om te toepen en een boterham te eten.’

Voergroep Zuid bestaat dit jaar 125 jaar, maar deze heren werken samen al 133 jaar bij Voergroep Zuid; Hennie Van Bree, Frans van der Heijden en Marius...

Stel je vraag

 
* verplichte velden