28 oktober 2022

Seminar Voergroep Zuid geeft zicht op toekomst varkenshouderij

Vanwege het 125-jarig bestaan van de coöperatie organiseerde Voergroep Zuid op dinsdag 18 oktober het seminar ‘Toekomstgericht ondernemen in de Varkenshouderij’. In zaal Time Out in Gemert gaf een expertpanel de ruim 300 aanwezige varkenshouders vanuit verschillende invalshoeken hun visie op de toekomst van de sector. Diergezondheid, ketensamenwerking, data-uitwisseling en vooral het maken van keuzes stonden hierin centraal.

Algemeen directeur Ronald van de Ven van Voergroep Zuid opende het symposium en heette de bezoekers van harte welkom. Hij was zichtbaar blij met de grote opkomst. Volgens Van de Ven heeft Voergroep Zuid vertrouwen in de toekomst van de Nederlandse en Belgische varkenshouderij. De missie van de coöperatie is niet voor niets ‘Samen dé toekomst maken!’. Dat doet het bedrijf al 125 jaar. Hiervoor moeten we volgens Van de Ven continu inspelen op veranderingen, elkaar blijven prikkelen om zaken beter en waar nodig anders te gaan doen. Ondernemen is volgens de algemeen directeur in de huidige tijd voor varkenshouders niet gemakkelijk, zeker niet voor de jonge ondernemers die een bedrijf willen overnemen. Reden voor Voergroep Zuid om zich juist voor die doelgroep volop in te zetten. Dit doet het bedrijf samen met de ZLTO en een aantal andere partners middels het uitrollen van praktische opleidingsmodules voor jonge ondernemers.

Kennis van de grondstoffenmarkt

Na de aftrap was het de zeer ervaren inkoopmanager grondstoffen Frans Looman van Voergroep Zuid, die een inkijkje gaf in de wijze waarop de coöperatie de grondstoffenmarkt continu analyseert en op basis van deze informatie inkoopbeslissingen neemt. Looman liet zien hoe satellietbeelden, weerkaarten, zaai- en oogstprognoses en maatschappelijke onrust waar ook ter wereld worden bijgehouden om op basis daarvan de juiste inkoopbeslissingen te kunnen nemen. En dat is best lastig in een tijd waarin eerst corona en daarna de oorlog in Oekraïne een enorme stempel drukt op de prijzen van bijvoorbeeld energie en granen. Daar ondervinden we in de varkenshouderij iedere dag de gevolgen van.

De Nederlandse varkenshouderij heeft het best lastig om met de huidige hoge grondstofprijzen, tegenvallende varkensprijzen en steeds grotere druk vanuit overheid en maatschappij het hoofd boven water te houden. Tegelijkertijd hebben we hier in de zaal te maken met de beste varkenshouders ter wereld, constateerde dagvoorzitter Marianne Zwagerman terecht, daar moet toch toekomst voor zijn. Die vraag legde ze maar wat graag voor aan het expert-panel.

Vion CEO Ronald Lotgerink was het eerste panellid die de kans kreeg om te reageren. Hij schetste een wereldmarkt waarin de vraag naar varkensvlees de komende jaren nog minstens 10 procent stijgt. Tegelijkertijd voorziet hij in Europa richting 2030 een afname van de varkensvleesconsumptie van 10-15%. Ook het aantal varkens zal volgens de vleesverwerker in Noordwest Europa naar verwachting met een soortgelijk percentage afnemen. Een tendens die bijvoorbeeld in Duitsland al volop gaande is. Die toekomst vraagt volgens Lotgerink van varkenshouders om keuzes te maken. Wil je als varkenshouder gaan voor schaalgrootte en de laagste kostprijs of kies je juist voor de kleinere niches in de markt door aan te haken bij specifieke productieketens. Een keuze waar je als varkenshouder volgens de CEO geen jaren de tijd meer voor krijgt.

Verschil in kostprijs

Het realiseren van succesvolle ketens vraagt volgens de Vion topman om een heldere visie en een goede samenwerking tussen varkenshouder, voerfirma, slachterij, vleesverwerker en retail. Alleen samen kun je immers de meerwaarde creëren waar de consument wat voor over heeft. Wat Lotgerink zorgen baart is dat de kostprijsverschillen met wereldspelers zoals de Verenigde Staten en Brazilië steeds groter worden. Een gat dat Nederlandse varkenshouders steeds moeilijker dicht lopen via het verbeteren van diergezondheid en technische resultaten.

Data maakt toegevoegde waarde concreet

Meat Friends directeur Ronald Poos ziet in Nederland de markt waarin hij vlees verkoopt langzaam veranderen. Volgens hem daalt de vleesconsumptie de laatste jaren licht en stelt een steeds grotere groep consumenten zichzelf vragen bij het vlees dat ze consumeren. Waar komt het vandaan? Hoe is het geproduceerd? Is het diervriendelijk en duurzaam? Met het concept ‘Varken op z’n Best’ heeft Meat Friends op deze vragen een antwoord. Het concept is in nauwe samenwerking met retailers ontwikkeld.

Een langere termijn verbinding met retail is volgens Poos broodnodig om samen een succesvolle varkensketen te ontwikkelen met relevant onderscheidend vermogen voor de consument. Hij ziet dat hierin de toenemende belangstelling voor circulariteit en duurzaamheid, waaronder een lage CO2-footprint, kansen biedt. Om deze kansen te pakken is het zaak om in de keten meer data vast te leggen en met elkaar te gaan delen. Alleen met betrouwbare data kan de vleesketen haar claim naar de consument onderbouwen en uitdragen. Lotgerink is het hier roerend mee eens. Hij vertelt dat een goede data-uitwisseling in de keten een keten tot 20% efficiënter maken. Hiervan komt gemiddeld 8 procent uit de extra conceptwaarde die je samen realiseert en circa 12 procent uit het efficiënter maken van de keten.

Stalklimaat en gezondheid zijn key

Hans Verhoeven, oprichter van Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) ziet ook dat consumenten steeds kritischer worden. Ze willen steeds vaker weten hoe hun eten is geproduceerd. Retailers grijpen dit aan om voor specifieke consumentsegmenten onderscheidende producten aan te bieden. Wie daaraan wil leveren, zal zijn data op orde moeten hebben. Verhoeven legt met zijn KDV-collega’s veel data vast. Bij voorkeur per individueel dier. Dit geeft hem de mogelijkheid om varkens af te leveren die gedurende hun leven gegarandeerd geen antibiotica hebben gehad. Ook gebruikt hij de data om de bedrijfsvoering op de varkensbedrijven verder te optimaliseren. Daarbij ziet hij nog grote kansen voor het verbeteren van de diergezondheid via een beter stalklimaat. Zijn dieren in de proefstal met dagontmesting zijn daarvan het levende bewijs. Door verbetering van het stalklimaat, minder ammoniak, groeien de dieren veel beter en komen ziektes niet of nauwelijks voor. Verhoeven wijt dit aan het feit dat de natuurlijke weerstand van de dieren beter is doordat slijmvliezen en trilhaartjes in de neus minder worden aangetast. Ook ziet hij dat wat later spenen en een iets lagere hokbezetting onder aan de streep geld oplevert.

Product Environmental Footprint

Ook Marjan de Bock-Smit, CEO bij Impact Buying, maakt deel uit van het expert-panel. Haar bedrijf is een belangrijke speler in het vastleggen en borgen van data in de voedselketen. Haar opdrachtgevers zijn retailers en de voedingsindustrie. Zij ziet in ‘vlees van dichtbij’ een duidelijke consumententrend waar retailers op acteren. Daarvoor is betrouwbare productdata nodig. En dat geldt ook voor het realiseren van de ‘Product Environmental Footprint’ (PEF) op verpakkingen. Dat wordt het antwoord op de vraag van consumenten of een producten wel of niet duurzaam is. De Bock-Smit verwacht dat overheden via belastingheffingen gaan sturen op het verlagen van de footprint. Een partij als Albert Heijn gaat hier met het ‘Beter voor-concept’ zeker op inspelen en dan krijgen duurzame boeren daar een beloning voor.

Anti-veehouderij activisten

De vijfde deelnemer aan het Expert-panel is Klaas Dijkstra van Zest Marketing. Hij waarschuwt de varkenshouders voor de gerichte aanval vanuit linkse anti-veehouderij activisten. Uit zijn onderzoeken blijkt dat een klein aantal zeer actieve actiegroepen de veehouderij op een slimme manier ‘framen’ bij een breed publiek. Dit doen ze via een lawine van negatieve berichten in de media. Zij beschikken over tientallen miljoenen euro's voor hun communicatie. Het verbaast hem dat veel mensen in de veehouderij deze actiegroepen helemaal niet kennen. Wil je daar als sector tegenwicht aan bieden dan moet je volgens Dijkstra van goeden huize komen en samen één sterke boodschap uitzenden. Het is goed dat Voergroep Zuid en andere sectorpartijen en de belangenbehartigers van de sector één gezamenlijke campagne ‘Geef Boeren Toekomst’ heeft ontwikkeld. Door met alle partijen samen te investeren in één campagne krijg je enige slagkracht. Dat is veel sterker dan allemaal losse initiatieven. De varkenshouderij moet transparant zijn en haar verhaal steeds opnieuw blijven vertellen.

Bekijk hier de foto's

Wat schreven de vakmedia?

Toekomst varkenshouderij: consument voeden met vlees en data

Lees hier meer

Vion-CEO: 'Kostprijsprobleem dwingt tot keuzes maken'

Lees hier meer


 

Data varkens gebruiken voor ketentransparantie
 

Lees hier meer

Oorlog in Oekraïne blijft zwaar stempel drukken mondiale grondstoffenmarkt

Lees hier meer

‘Varkenshouder moet nu kiezen tussen export of ketenproductie’

Lees hier meer

Marjan de Bock: ‘Hoe gaat de consument meer betalen voor duurzaam varkensvlees?’

Lees hier meer

 

Ook interessant voor jou!

Afbeelding: Voergroep Zuid brengt carbon footprint geitenbedrijven in beeld
30 september 2023

Voergroep Zuid brengt carbon footprint geitenbedrijven in beeld

Voergroep Zuid heeft samen met studenten van HAS green academy in Den Bosch bij twee geitenbedrijven de carbon footprint van geitenmelk in beeld gebracht...

Afbeelding: Vind jouw opvolger óf het bedrijf van je dromen tijdens Boer zoekt Perspectief!
29 september 2023

Vind jouw opvolger óf het bedrijf van je dromen tijdens Boer zoekt Perspectief!

Eén van de belangrijkste momenten in het leven van een ondernemer is de bedrijfsoverdracht. Jarenlang bouw je aan jouw onderneming en neem je de...

Afbeelding: Vleessector vangt bot in uitspraak keuringstarieven
26 september 2023

Vleessector vangt bot in uitspraak keuringstarieven

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft uitspraak gedaan in een langslepende zaak tussen slachterijen en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit...

Afbeelding: ‘Kostenbesparend en een betere benutting’
26 september 2023

‘Kostenbesparend en een betere benutting’

Wekelijks worden melkveehouders door Voergroep Zuid op de hoogte gehouden van de kwaliteit van vers gras in de regio, inclusief een advies. De familie...

Afbeelding: Vion doet water bij de wijn in Duits loondispuut
22 september 2023

Vion doet water bij de wijn in Duits loondispuut

Vion Duitsland en vakbond NGG hebben een akkoord bereikt in het loondispuut van de slachterijmedewerkers. Met het akkoord ziet Vion de loonkosten wel flink...

Afbeelding: Voergroep Zuid ziet mengvoerafzet toenemen
20 september 2023

Voergroep Zuid ziet mengvoerafzet toenemen

Terwijl het aantal veehouders in Nederland snel terugloopt, lukt het Voergroep Zuid om te blijven groeien. In 2022 nam zowel het aantal leden als het afgezette...

Afbeelding: Stikstofstudie UvA vaag in woord, helder in resultaat
14 september 2023

Stikstofstudie UvA vaag in woord, helder in resultaat

Het wetenschappelijke stikstofonderzoek van de Universiteit van Amsterdam (UvA) deed dinsdag veel stof opwaaien, waarbij opviel dat de resultaten op zeer...

Afbeelding: ‘Hoe spitser de neus, hoe hoger de melkgift’
11 september 2023

‘Hoe spitser de neus, hoe hoger de melkgift’

Aan de rand van Deurne loopt iets aparts in de wei, een niet alledaags beeld; pikzwarte grazende waterbuffels. Piet Vogels nam in de jaren negentig afscheid...

Afbeelding: AB Texel neemt zakgoed over van Nijhof-Wassink
11 september 2023

AB Texel neemt zakgoed over van Nijhof-Wassink

AB Texel Group neemt het zakgoedtransport van Ecotrans Logiscs over van Nijhof-Wassink. Daarmee voegt het transportbedrijf schaal toe voor de eigen activiteiten...

Afbeelding: Vleesconcern Tönnies wil uitbreiden naar Afrika
11 september 2023

Vleesconcern Tönnies wil uitbreiden naar Afrika

Het Duitse vleesconcern Tönnies heeft ambities in Afrika. Er liggen plannen klaar om in Namibië een slachterij te beginnen voor het slachten en verwerken...

Afbeelding: Kantekeningen bij Frans keurmerk beloning boer
06 september 2023

Kantekeningen bij Frans keurmerk beloning boer

In Frankrijk komt er een soort Nutri-Score op primaire landbouwproducten te staan die de beloning voor de boer weergeeft, de Rémunéra-score. Nederlandse...

Afbeelding: Nieuwe kansen voor mestverwerking
04 september 2023

Nieuwe kansen voor mestverwerking

Grootschalige mestverwerking gaat er komen, maar anders aangestuurd dan in het verleden. Nu is het klimaatbeleid en de energietransitie de grote aanjager...

Afbeelding: LNV laat overvolle mestmarkt aan zijn lot over
01 september 2023

LNV laat overvolle mestmarkt aan zijn lot over

Er komt geen langere uitrijdperiode voor mest, of een andere oplossing voor de huidige mestproblematiek. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit...

Afbeelding: Stakingen bij Vion in Duitsland
28 augustus 2023

Stakingen bij Vion in Duitsland

Bij diverse slachtlocaties van Vion in Duitsland wordt vandaag gestaakt. Vakbond NGG pleit voor meer loon voor de slachterijmedewerkers. Een akkoord lijkt...

Afbeelding: De boer: Je gaat het pas zien, als je het doorhebt
25 augustus 2023

De boer: Je gaat het pas zien, als je het doorhebt

Het gaat nog wel tot de zomer van volgend jaar duren eer dat er een nieuw kabinet is dat volledig vertegenwoordigd en bevoegd kan regeren. Die verwachting...

Afbeelding: Voergroep Zuid brengt carbon footprint geitenbedrijven in beeld
16 augustus 2023

Voergroep Zuid brengt carbon footprint geitenbedrijven in beeld

De carbon footprint van geitenmelk werd voor twee praktijkbedrijven berekend op 0,93 en 0,98 kg CO2-equivalenten per kg melk. ‘Het ziet er naar uit...

Afbeelding: De gevolgen van hittestress op lang(er)e termijn vaak onderschat
16 augustus 2023

De gevolgen van hittestress op lang(er)e termijn vaak onderschat

Door de klimaatverandering worden onze zomers steeds warmer. De kans op een volgende hittegolf is nog steeds aanwezig. Zoals we weten ervaren melkkoeien...

Afbeelding: “Getriggerd”
15 augustus 2023

“Getriggerd”

“Kun jij iets schrijven over voeropname van biggen waar mensen door getriggerd worden?” Toen ik die vraag kreeg dacht ik als eerste, daar wordt...

Afbeelding: PAS-melders klem tussen belofte en juridische zeef
14 augustus 2023

PAS-melders klem tussen belofte en juridische zeef

Zo'n drie jaar nadat ze als groep landelijke bekendheid kregen, wachten de ruwweg 3.000 PAS-melders nog steeds op afhandeling van hun zaak. Oud LNV-minister...

Afbeelding: Stil zitten en door de prijsschaar worden geknipt
14 augustus 2023

Stil zitten en door de prijsschaar worden geknipt

Ondernemers zien de prijzen van hun inputs over langere termijn wat harder stijgen dan de opbrengstprijzen. Vroeger noemden landbouweconomen dat de 'prijsschaar'....

Afbeelding: ‘Steeds efficiëntere varkens vragen ander voer’
09 augustus 2023

‘Steeds efficiëntere varkens vragen ander voer’

Moderne varkens hebben per kilogram groei steeds minder voer nodig. “Dat vraagt om voer dat mee evolueert met de genetica”, zegt Bas Philipse,...

Afbeelding: Verenigde Staten twisten over welzijnsregels varkens
08 augustus 2023

Verenigde Staten twisten over welzijnsregels varkens

Binnen de Verenigde Staten is een twist ontstaan over de eisen die de individuele staten mogen opleggen aan de verkoop van landbouwproducten. Zo komt er...

Afbeelding: ‘Mobiele NIR analyseert snijmaïs op het boerenerf’
08 augustus 2023

‘Mobiele NIR analyseert snijmaïs op het boerenerf’

Om vleesvee optimaal te laten groeien is het belangrijk om goed inzicht te hebben in de  beschikbare snijmaïs. “Alleen dan kun je met de...

Afbeelding: Diervoedingstak drukt omzet van DSM
02 augustus 2023

Diervoedingstak drukt omzet van DSM

Voedingsmiddelenfabrikant DSM-Firmenich meldt dat de omzet het afgelopen kwartaal 9% lager ligt dan een jaar geleden. Ook de vooruitzichten voor de rest...

Afbeelding: Varkenshouder is winnaar van de prijsrally
26 juli 2023

Varkenshouder is winnaar van de prijsrally

Volgens de Rabobank staat de varkensmarkt er nog  altijd zeer krap voor. In een nieuw rapport concludeert dat bank dat de productie van varkensvlees in alle...

Afbeelding: Vion geeft duidelijk signaal af en verlaagt varkensprijs
24 juli 2023

Vion geeft duidelijk signaal af en verlaagt varkensprijs

Dat de druk op de varkensmarkt toenam, werd eind vorige week al duidelijk. Nu komt dit ook tot uiting in de notering van Vion die voor het eerst sinds...

Afbeelding: Voer je varkens wit of bruin brood?
19 juli 2023

Voer je varkens wit of bruin brood?

Ken je dat gevoel bij het eten van pannenkoeken? Na een paar pannenkoeken zit je helemaal vol, maar een uurtje later heb je weer honger als een paard....

Afbeelding: Barbecue-effect maakt slachterijen positiever
18 juli 2023

Barbecue-effect maakt slachterijen positiever

De productie van slachterijen en de vleesverwerkende industrie daalde het eerste kwartaal van 2023. Over het tweede kwartaal is de sector een stuk positiever...

Afbeelding: Een geslaagde Demo Voerdag in Nistelrode!
14 juli 2023

Een geslaagde Demo Voerdag in Nistelrode!

Op woensdag 12 juli organiseerde het rundveeteam van Voergroep Zuid samen met Kraakman voor de tweede maal een voerdemo dag met de...

Afbeelding: Deelnemers VoederWaarde.nl doen geen concessies op voerkwaliteit
10 juli 2023

Deelnemers VoederWaarde.nl doen geen concessies op voerkwaliteit

Vanwege de hoge voerprijzen kopen steeds meer veehouders hun voer voor een vaste prijs voor langere tijd in. Uit de onafhankelijke controles door Schothorst...

Afbeelding: '70 procent van de bodems in de EU is ongezond'
05 juli 2023

'70 procent van de bodems in de EU is ongezond'

De Europese Commissie heeft vandaag (5 juli) een pakket voor duurzaam gebruik van belangrijke natuurlijke hulpbronnen goedgekeurd. Het complete pakket...

Afbeelding: CEO Vion: 'Beter de pijn nemen, dan doormodderen'
29 juni 2023

CEO Vion: 'Beter de pijn nemen, dan doormodderen'

Dat het resultaat onder de streep neerkomt op een verlies van €108 miljoen verdient volgens de top van Vion een paar stevige nuances. De angel van het...

Afbeelding: Vleesverwerker Vion opnieuw in de rode cijfers
29 juni 2023

Vleesverwerker Vion opnieuw in de rode cijfers

Voor vleesverwerker Vion is 2022 een jaar om snel te vergeten. De jaarcijfers tonen namelijk een flinke onbalans tussen de baten en de kosten. Hoewel het...

Afbeelding: Boeren kregen wél veel gedaan in landbouwoverleg
24 juni 2023

Boeren kregen wél veel gedaan in landbouwoverleg

Eind vrijdagmiddag ging het concept van het mislukte landbouwakkoord online. Daaruit blijkt dat de boeren erg veel van de overheid gedaan hebben gekregen....

Afbeelding: De Haagse spin aan het geklapt landbouwoverleg
23 juni 2023

De Haagse spin aan het geklapt landbouwoverleg

Direct na het klappen van het Landbouwoverleg begin deze week moest natuurlijk wel even aan het Nederlandse publiek duidelijk worden gemaakt wie daarvoor...

Afbeelding: 'Steun in Kamer om via ons regeldruk te verlagen'
23 juni 2023

'Steun in Kamer om via ons regeldruk te verlagen'

Boerenbusiness reikt dit jaar voor de vijfde keer de Agribusiness Award uit. De prijs voor bedrijven met een innovatief product of nieuwe dienst met financieel...

Afbeelding: Landbouwakkoord draaide niet alleen om veedichtheid
21 juni 2023

Landbouwakkoord draaide niet alleen om veedichtheid

'Niet verrassend', valt de dag na het weglopen van LTO uit het landbouwoverleg opeens op veel plekken te horen. Alsof het vooraf wel duidelijk was dat...

Afbeelding: Gewijzigde besteltijden rondom Hemelvaart en Pinksteren
17 mei 2023

Gewijzigde besteltijden rondom Hemelvaart en Pinksteren

Graag vragen wij uw aandacht en medewerking voor onze aangepaste planning rondom Hemelvaart en Pinksteren.

Afbeelding: De zomer staat voor de deur!
21 april 2023

De zomer staat voor de deur!

Hoewel we het momenteel vooral hebben over een koud, somber en nat voorjaar, is dit hét moment om je stal en je dieren voor te bereiden op de hete...

Afbeelding: Gewijzigde bestel- en levertijden rondom Pasen en Koningsdag
03 april 2023

Gewijzigde bestel- en levertijden rondom Pasen en Koningsdag

Beste klant, De reeks voorjaars-feestdagen breekt weer aan. Te beginnen met tweede Paasdag en Koningsdag in de maand april. Graag vragen wij uw aandacht...

Afbeelding: Bioveiligheid essentieel voor hoge melkproductie
08 maart 2023

Bioveiligheid essentieel voor hoge melkproductie

Door de groeiende wereldbevolking en het stijgend besteedbaar inkomen is de verwachting dat de vraag naar hoogwaardige zuivelproducten wereldwijd zal groeien....

Afbeelding: Sturen op data voor jezelf en de keten!
06 maart 2023

Sturen op data voor jezelf en de keten!

Iedere dag loop ik door de stal om mijn observaties te koppelen aan een gericht en praktisch advies voor de boer. Een advies wat onlosmakelijk verbonden...

Afbeelding: Samen voor bioveiligheid in strijd tegen vogelgriep
02 maart 2023

Samen voor bioveiligheid in strijd tegen vogelgriep

De gevolgen van een vogelgriepvirus uitbraak zijn groot. Samen moeten we alles op alles zetten om de kans op een besmetting met dit virus zo klein mogelijk...

Afbeelding: Bezoek Voergroep Zuid op de Dutch Pork en Poultry Expo!
31 januari 2023

Bezoek Voergroep Zuid op de Dutch Pork en Poultry Expo!

Op 14 en 15 februari vindt dé vakbeurs voor de varkens- en pluimveehouderij weer plaats in de Brabanthallen en uiteraard is Voergroep Zuid hierbij...

Afbeelding: Jan van Melick houdt  (van) dieren uit alle  hoeken van de wereld
20 januari 2023

Jan van Melick houdt (van) dieren uit alle hoeken van de wereld

Aan een kronkelende landweg, verscholen tussen de bomen, ligt de boerderij van Jan van Melick. Omgeven door enkele hectaren grond, woont hij hier samen...

Afbeelding: Voergroep Zuid blijft groeien in krimpende markt
17 januari 2023

Voergroep Zuid blijft groeien in krimpende markt

In 2022 is Voergroep Zuid opnieuw gegroeid in een krimpende markt. De afzet van mengvoer naar varkens, pluimvee en herkauwers nam middels autonome groei...

Afbeelding: Passie, trots en zorgen
11 januari 2023

Passie, trots en zorgen

In een tijd met veel onzekerheid spraken wij vier jonge en enthousiaste veehouders over hun toekomst én die van de veehouderij. Allen hadden ze...

Afbeelding: Een terugblik op het prachtige jubileumjaar 2022!
31 december 2022

Een terugblik op het prachtige jubileumjaar 2022!

2022, het jaar van een prachtige feestweek, een loyaliteitsprogramma voor loyale leden, de publiekscampagne ‘Geef Boeren Toekomst’ én...

Afbeelding: Op bezoek bij Ledenraadsvoorzitter David Janssen
27 december 2022

Op bezoek bij Ledenraadsvoorzitter David Janssen

In het kleine Limburgse dorpje Veulen, in de gemeente Venray, staat de boerderij van de broers David en Sef Janssen en hun partners. Een gemengd bedrijf...

Afbeelding: Algemeen directeur Ronald van de Ven te gast bij Ondernemerscafé Deurne
21 december 2022

Algemeen directeur Ronald van de Ven te gast bij Ondernemerscafé Deurne

Het was druk bij Ondernemerscafé Deurne op woensdagavond 20 december. Te gast waren Ronald van de Ven (algemeen directeur Voergroep Zuid) en Wim...

Stel je vraag

 
* verplichte velden