28 oktober 2022

Seminar Voergroep Zuid geeft zicht op toekomst varkenshouderij

Vanwege het 125-jarig bestaan van de coöperatie organiseerde Voergroep Zuid op dinsdag 18 oktober het seminar ‘Toekomstgericht ondernemen in de Varkenshouderij’. In zaal Time Out in Gemert gaf een expertpanel de ruim 300 aanwezige varkenshouders vanuit verschillende invalshoeken hun visie op de toekomst van de sector. Diergezondheid, ketensamenwerking, data-uitwisseling en vooral het maken van keuzes stonden hierin centraal.

Algemeen directeur Ronald van de Ven van Voergroep Zuid opende het symposium en heette de bezoekers van harte welkom. Hij was zichtbaar blij met de grote opkomst. Volgens Van de Ven heeft Voergroep Zuid vertrouwen in de toekomst van de Nederlandse en Belgische varkenshouderij. De missie van de coöperatie is niet voor niets ‘Samen dé toekomst maken!’. Dat doet het bedrijf al 125 jaar. Hiervoor moeten we volgens Van de Ven continu inspelen op veranderingen, elkaar blijven prikkelen om zaken beter en waar nodig anders te gaan doen. Ondernemen is volgens de algemeen directeur in de huidige tijd voor varkenshouders niet gemakkelijk, zeker niet voor de jonge ondernemers die een bedrijf willen overnemen. Reden voor Voergroep Zuid om zich juist voor die doelgroep volop in te zetten. Dit doet het bedrijf samen met de ZLTO en een aantal andere partners middels het uitrollen van praktische opleidingsmodules voor jonge ondernemers.

Kennis van de grondstoffenmarkt

Na de aftrap was het de zeer ervaren inkoopmanager grondstoffen Frans Looman van Voergroep Zuid, die een inkijkje gaf in de wijze waarop de coöperatie de grondstoffenmarkt continu analyseert en op basis van deze informatie inkoopbeslissingen neemt. Looman liet zien hoe satellietbeelden, weerkaarten, zaai- en oogstprognoses en maatschappelijke onrust waar ook ter wereld worden bijgehouden om op basis daarvan de juiste inkoopbeslissingen te kunnen nemen. En dat is best lastig in een tijd waarin eerst corona en daarna de oorlog in Oekraïne een enorme stempel drukt op de prijzen van bijvoorbeeld energie en granen. Daar ondervinden we in de varkenshouderij iedere dag de gevolgen van.

De Nederlandse varkenshouderij heeft het best lastig om met de huidige hoge grondstofprijzen, tegenvallende varkensprijzen en steeds grotere druk vanuit overheid en maatschappij het hoofd boven water te houden. Tegelijkertijd hebben we hier in de zaal te maken met de beste varkenshouders ter wereld, constateerde dagvoorzitter Marianne Zwagerman terecht, daar moet toch toekomst voor zijn. Die vraag legde ze maar wat graag voor aan het expert-panel.

Vion CEO Ronald Lotgerink was het eerste panellid die de kans kreeg om te reageren. Hij schetste een wereldmarkt waarin de vraag naar varkensvlees de komende jaren nog minstens 10 procent stijgt. Tegelijkertijd voorziet hij in Europa richting 2030 een afname van de varkensvleesconsumptie van 10-15%. Ook het aantal varkens zal volgens de vleesverwerker in Noordwest Europa naar verwachting met een soortgelijk percentage afnemen. Een tendens die bijvoorbeeld in Duitsland al volop gaande is. Die toekomst vraagt volgens Lotgerink van varkenshouders om keuzes te maken. Wil je als varkenshouder gaan voor schaalgrootte en de laagste kostprijs of kies je juist voor de kleinere niches in de markt door aan te haken bij specifieke productieketens. Een keuze waar je als varkenshouder volgens de CEO geen jaren de tijd meer voor krijgt.

Verschil in kostprijs

Het realiseren van succesvolle ketens vraagt volgens de Vion topman om een heldere visie en een goede samenwerking tussen varkenshouder, voerfirma, slachterij, vleesverwerker en retail. Alleen samen kun je immers de meerwaarde creëren waar de consument wat voor over heeft. Wat Lotgerink zorgen baart is dat de kostprijsverschillen met wereldspelers zoals de Verenigde Staten en Brazilië steeds groter worden. Een gat dat Nederlandse varkenshouders steeds moeilijker dicht lopen via het verbeteren van diergezondheid en technische resultaten.

Data maakt toegevoegde waarde concreet

Meat Friends directeur Ronald Poos ziet in Nederland de markt waarin hij vlees verkoopt langzaam veranderen. Volgens hem daalt de vleesconsumptie de laatste jaren licht en stelt een steeds grotere groep consumenten zichzelf vragen bij het vlees dat ze consumeren. Waar komt het vandaan? Hoe is het geproduceerd? Is het diervriendelijk en duurzaam? Met het concept ‘Varken op z’n Best’ heeft Meat Friends op deze vragen een antwoord. Het concept is in nauwe samenwerking met retailers ontwikkeld.

Een langere termijn verbinding met retail is volgens Poos broodnodig om samen een succesvolle varkensketen te ontwikkelen met relevant onderscheidend vermogen voor de consument. Hij ziet dat hierin de toenemende belangstelling voor circulariteit en duurzaamheid, waaronder een lage CO2-footprint, kansen biedt. Om deze kansen te pakken is het zaak om in de keten meer data vast te leggen en met elkaar te gaan delen. Alleen met betrouwbare data kan de vleesketen haar claim naar de consument onderbouwen en uitdragen. Lotgerink is het hier roerend mee eens. Hij vertelt dat een goede data-uitwisseling in de keten een keten tot 20% efficiënter maken. Hiervan komt gemiddeld 8 procent uit de extra conceptwaarde die je samen realiseert en circa 12 procent uit het efficiënter maken van de keten.

Stalklimaat en gezondheid zijn key

Hans Verhoeven, oprichter van Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) ziet ook dat consumenten steeds kritischer worden. Ze willen steeds vaker weten hoe hun eten is geproduceerd. Retailers grijpen dit aan om voor specifieke consumentsegmenten onderscheidende producten aan te bieden. Wie daaraan wil leveren, zal zijn data op orde moeten hebben. Verhoeven legt met zijn KDV-collega’s veel data vast. Bij voorkeur per individueel dier. Dit geeft hem de mogelijkheid om varkens af te leveren die gedurende hun leven gegarandeerd geen antibiotica hebben gehad. Ook gebruikt hij de data om de bedrijfsvoering op de varkensbedrijven verder te optimaliseren. Daarbij ziet hij nog grote kansen voor het verbeteren van de diergezondheid via een beter stalklimaat. Zijn dieren in de proefstal met dagontmesting zijn daarvan het levende bewijs. Door verbetering van het stalklimaat, minder ammoniak, groeien de dieren veel beter en komen ziektes niet of nauwelijks voor. Verhoeven wijt dit aan het feit dat de natuurlijke weerstand van de dieren beter is doordat slijmvliezen en trilhaartjes in de neus minder worden aangetast. Ook ziet hij dat wat later spenen en een iets lagere hokbezetting onder aan de streep geld oplevert.

Product Environmental Footprint

Ook Marjan de Bock-Smit, CEO bij Impact Buying, maakt deel uit van het expert-panel. Haar bedrijf is een belangrijke speler in het vastleggen en borgen van data in de voedselketen. Haar opdrachtgevers zijn retailers en de voedingsindustrie. Zij ziet in ‘vlees van dichtbij’ een duidelijke consumententrend waar retailers op acteren. Daarvoor is betrouwbare productdata nodig. En dat geldt ook voor het realiseren van de ‘Product Environmental Footprint’ (PEF) op verpakkingen. Dat wordt het antwoord op de vraag van consumenten of een producten wel of niet duurzaam is. De Bock-Smit verwacht dat overheden via belastingheffingen gaan sturen op het verlagen van de footprint. Een partij als Albert Heijn gaat hier met het ‘Beter voor-concept’ zeker op inspelen en dan krijgen duurzame boeren daar een beloning voor.

Anti-veehouderij activisten

De vijfde deelnemer aan het Expert-panel is Klaas Dijkstra van Zest Marketing. Hij waarschuwt de varkenshouders voor de gerichte aanval vanuit linkse anti-veehouderij activisten. Uit zijn onderzoeken blijkt dat een klein aantal zeer actieve actiegroepen de veehouderij op een slimme manier ‘framen’ bij een breed publiek. Dit doen ze via een lawine van negatieve berichten in de media. Zij beschikken over tientallen miljoenen euro's voor hun communicatie. Het verbaast hem dat veel mensen in de veehouderij deze actiegroepen helemaal niet kennen. Wil je daar als sector tegenwicht aan bieden dan moet je volgens Dijkstra van goeden huize komen en samen één sterke boodschap uitzenden. Het is goed dat Voergroep Zuid en andere sectorpartijen en de belangenbehartigers van de sector één gezamenlijke campagne ‘Geef Boeren Toekomst’ heeft ontwikkeld. Door met alle partijen samen te investeren in één campagne krijg je enige slagkracht. Dat is veel sterker dan allemaal losse initiatieven. De varkenshouderij moet transparant zijn en haar verhaal steeds opnieuw blijven vertellen.

Bekijk hier de foto's

Wat schreven de vakmedia?

Toekomst varkenshouderij: consument voeden met vlees en data

Lees hier meer

Vion-CEO: 'Kostprijsprobleem dwingt tot keuzes maken'

Lees hier meer


 

Data varkens gebruiken voor ketentransparantie
 

Lees hier meer

Oorlog in Oekraïne blijft zwaar stempel drukken mondiale grondstoffenmarkt

Lees hier meer

‘Varkenshouder moet nu kiezen tussen export of ketenproductie’

Lees hier meer

Marjan de Bock: ‘Hoe gaat de consument meer betalen voor duurzaam varkensvlees?’

Lees hier meer

 

Ook interessant voor jou!

Afbeelding: Duitse kredietverzekeraar ziet risico's in Vion
31 maart 2023

Duitse kredietverzekeraar ziet risico's in Vion

Een Duitse kredietverzekeraar van leveranciers van Vion heeft de exposure op het slachtconcern teruggebracht. De verzekeraar vindt het risico te groot....

Afbeelding: Partijen aan landbouwtafel slijpen de messen
21 maart 2023

Partijen aan landbouwtafel slijpen de messen

De enorme verkiezingswinst van de BBB tijdens de Provinciale Statenverkiezingen versterkt de onderhandelingspositie van de boerenpartijen aan de tafels...

Afbeelding: The day after BBB is weer dezelfde Landbouwtafel
17 maart 2023

The day after BBB is weer dezelfde Landbouwtafel

De dag na de Provinciale Statenverkiezingen en na de eclatante overwinning van BoerBurgerBeweging (BBB) was er gewoon weer een Landbouwtafel-overleg. Met...

Afbeelding: Werk aan winkel voor verse generatie bestuurders
16 maart 2023

Werk aan winkel voor verse generatie bestuurders

De uitslag van de provinciale verkiezingen toont de ontevredenheid van het kiesvolk over de politiek, en die van het platteland over de Randstad. Al in...

Afbeelding: Zuivel meegetrokken in slipstream vleestaks
14 maart 2023

Zuivel meegetrokken in slipstream vleestaks

Voor een vleestaks wordt al langer gepleit, maar in het gisteren (13 maart) uitgebrachte advies van de klimaatcommissie van overheid wordt nu ook nadrukkelijk...

Afbeelding: 'Beter voor' van AH nu ook open voor concurrenten
09 maart 2023

'Beter voor' van AH nu ook open voor concurrenten

Albert Heijn stelt het Beter voor Natuur & Boer programma open voor concurrenten in de retail. Het moet een breed toegankelijk en duurzaam topkeurmerk...

Afbeelding: Rabobank hoopt met Alex Datema op groen krediet
09 maart 2023

Rabobank hoopt met Alex Datema op groen krediet

Het aanstellen van melkveehouder Alex Datema als nieuwe directeur Food&Agri bij de Rabobank mag gerust een verrassing worden genoemd. Een grote verrassing...

Afbeelding: Alex Datema nieuwe agri-topman van Rabobank
09 maart 2023

Alex Datema nieuwe agri-topman van Rabobank

Alex Datema wordt per 1 mei de nieuwe directeur Food & Agri Nederland van de Rabobank. Hij volgt daarmee Carin van Huët op die tot 1 januari van dit jaar...

Afbeelding: Bioveiligheid essentieel voor hoge melkproductie
08 maart 2023

Bioveiligheid essentieel voor hoge melkproductie

Door de groeiende wereldbevolking en het stijgend besteedbaar inkomen is de verwachting dat de vraag naar hoogwaardige zuivelproducten wereldwijd zal groeien....

Afbeelding: Westfleisch in 2022 weer winstgevend
08 maart 2023

Westfleisch in 2022 weer winstgevend

Het Duitse coöperatieve slachtconcern Westfleisch was in 2022 weer winstgevend, zo maakt het bedrijf bekend in een persbericht. In 2021 maakte het Duitse...

Afbeelding: Sturen op data voor jezelf en de keten!
06 maart 2023

Sturen op data voor jezelf en de keten!

Iedere dag loop ik door de stal om mijn observaties te koppelen aan een gericht en praktisch advies voor de boer. Een advies wat onlosmakelijk verbonden...

Afbeelding: Samen voor bioveiligheid in strijd tegen vogelgriep
02 maart 2023

Samen voor bioveiligheid in strijd tegen vogelgriep

De gevolgen van een vogelgriepvirus uitbraak zijn groot. Samen moeten we alles op alles zetten om de kans op een besmetting met dit virus zo klein mogelijk...

Afbeelding: 'In Oost-Europa word je als boer nog serieus genomen'
15 februari 2023

'In Oost-Europa word je als boer nog serieus genomen'

Toenemende regeldruk, de transitie naar kringlooplandbouw en een ministerie dat worstelt met een verdienmodel voor de boer. De Nederlandse landbouw staat...

Afbeelding: Stilte voor de storm op de mestmarkt?
06 februari 2023

Stilte voor de storm op de mestmarkt?

Kan de mestmarkt op korte termijn extra miljoenen tonnen rundveedrijfmest opvangen? De nieuwe mestregels uit het 7de actieprogramma en de derogatiebeschikking...

Afbeelding: 'Betere marge voor varkenshouder in Q1'
02 februari 2023

'Betere marge voor varkenshouder in Q1'

De marges van vleesvarkenshouders staat nog steeds onder druk door hoge inputkosten. Sectorspecialisten van de Rabobank verwachten echter in het tweede...

Afbeelding: Bezoek Voergroep Zuid op de Dutch Pork en Poultry Expo!
31 januari 2023

Bezoek Voergroep Zuid op de Dutch Pork en Poultry Expo!

Op 14 en 15 februari vindt dé vakbeurs voor de varkens- en pluimveehouderij weer plaats in de Brabanthallen en uiteraard is Voergroep Zuid hierbij...

Afbeelding: Vion bedenkt zich en corrigeert varkensprijs
26 januari 2023

Vion bedenkt zich en corrigeert varkensprijs

Met terugwerkende kracht heeft Vion de varkensprijs van deze week met €0,04 verhoogt tot €2 per kilo. Daarmee gaat 's lands grootste varkensslachter noodgedwongen...

Afbeelding: Waarde stijgt, maar volume landbouwexport stagneert
24 januari 2023

Waarde stijgt, maar volume landbouwexport stagneert

De landbouwexport in 2022 lijkt op het eerste oog flink gegroeid te zijn, maar deze cijfers verdienen een nuance. Het afgezette volume laat namelijk een...

Afbeelding: Jan van Melick houdt  (van) dieren uit alle  hoeken van de wereld
20 januari 2023

Jan van Melick houdt (van) dieren uit alle hoeken van de wereld

Aan een kronkelende landweg, verscholen tussen de bomen, ligt de boerderij van Jan van Melick. Omgeven door enkele hectaren grond, woont hij hier samen...

Afbeelding: Voergroep Zuid blijft groeien in krimpende markt
17 januari 2023

Voergroep Zuid blijft groeien in krimpende markt

In 2022 is Voergroep Zuid opnieuw gegroeid in een krimpende markt. De afzet van mengvoer naar varkens, pluimvee en herkauwers nam middels autonome groei...

Afbeelding: Voerkosten zorgen voor nieuwe verrekening BPP
12 januari 2023

Voerkosten zorgen voor nieuwe verrekening BPP

De commissie die toezicht houdt op de randvoorwaarden die gekoppeld zijn aan de DCA BestPigletPrice heeft in overleg met DCA Markets de verrekenprijzen...

Afbeelding: Passie, trots en zorgen
11 januari 2023

Passie, trots en zorgen

In een tijd met veel onzekerheid spraken wij vier jonge en enthousiaste veehouders over hun toekomst én die van de veehouderij. Allen hadden ze...

Afbeelding: Slachterij Westfleisch weer uit de rode cijfers
02 januari 2023

Slachterij Westfleisch weer uit de rode cijfers

Het Duitse coöperatieve vleesconcern Westfleisch heeft in 2022 aanzienlijk beter gedraaid dan het jaar daarvoor. Het financiële resultaat kan weer met...

Afbeelding: Een terugblik op het prachtige jubileumjaar 2022!
31 december 2022

Een terugblik op het prachtige jubileumjaar 2022!

2022, het jaar van een prachtige feestweek, een loyaliteitsprogramma voor loyale leden, de publiekscampagne ‘Geef Boeren Toekomst’ én...

Afbeelding: Meer omzet en winst voor FranssenGerrits
27 december 2022

Meer omzet en winst voor FranssenGerrits

Veevoerbedrijf FranssenGerrits zag de omzet en winst vorig jaar aanzienlijk toenemen, zo blijkt uit de jaarcijfers die begin deze maand bij de KVK zijn...

Afbeelding: Op bezoek bij Ledenraadsvoorzitter David Janssen
27 december 2022

Op bezoek bij Ledenraadsvoorzitter David Janssen

In het kleine Limburgse dorpje Veulen, in de gemeente Venray, staat de boerderij van de broers David en Sef Janssen en hun partners. Een gemengd bedrijf...

Afbeelding: 'Biggenmarkt wordt aantrekkelijk in 2023'
24 december 2022

'Biggenmarkt wordt aantrekkelijk in 2023'

Robert Hoste, econoom varkensproductie bij Wageningen Economic Research (WUR), loopt al even mee in de sector. Maar 2022 was, met op het eerste oog prima...

Afbeelding: Adema: Schiphol mag toch stikstofrechten kopen
22 december 2022

Adema: Schiphol mag toch stikstofrechten kopen

Het kabinet zal Schiphol voorlopig niets in de weg leggen, als dat stikstofrechten wil opkopen van boerenbedrijven. Minister Piet Adema schrijft dat in...

Afbeelding: Algemeen directeur Ronald van de Ven te gast bij Ondernemerscafé Deurne
21 december 2022

Algemeen directeur Ronald van de Ven te gast bij Ondernemerscafé Deurne

Het was druk bij Ondernemerscafé Deurne op woensdagavond 20 december. Te gast waren Ronald van de Ven (algemeen directeur Voergroep Zuid) en Wim...

Afbeelding: Vion bouwt airbag in varkensprijs
21 december 2022

Vion bouwt airbag in varkensprijs

Vleesverwerker Vion brengt wijzigingen aan in het Prijsindexgarantiesysteem (PIG), wat moet garanderen dat de varkenshouders een concurrerende prijs krijgen...

Afbeelding: Is Adema al op bio-tour door Frankrijk geweest?
20 december 2022

Is Adema al op bio-tour door Frankrijk geweest?

Is Piet Adema in die paar maanden dat hij nu landbouwminster is al op werkbezoek geweest in Frankrijk? Waarschijnlijk niet. En dat is geen schande, gezien...

Afbeelding: Grote verschuivingen in landbouwinkomens
19 december 2022

Grote verschuivingen in landbouwinkomens

De inkomens in de land- en tuinbouw wijken dit jaar sterk af van die in het vorige jaar. In bijna alle sectoren zijn er grote verschuivingen zichtbaar....

Afbeelding: Verlichte boerderijen route Venray
16 december 2022

Verlichte boerderijen route Venray

Boeren en tuinders in de gemeente Venray zetten hun bedrijven in de donkere dagen voor Kerst enkele avonden in de spotlights. Op 28-29-30 december kunnen...

Afbeelding: Nederland moet geld GLB eerlijker verdelen
13 december 2022

Nederland moet geld GLB eerlijker verdelen

Het Nationaal Strategisch Plan (NSP), de Nederlandse invulling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), is vandaag (dinsdag 13 december) eindelijk...

Afbeelding: Tjeerd de Groot: groot kind, grootmeester of verliezer?
13 december 2022

Tjeerd de Groot: groot kind, grootmeester of verliezer?

Je kan van alles zeggen van Tjeerd de Groot, maar hij is duidelijk over zijn doel. En hij doet er alles aan om zijn doel te bereiken. Of het nu gaat om...

Afbeelding: Voergroep Zuid neemt Brabants voerbedrijf over
12 december 2022

Voergroep Zuid neemt Brabants voerbedrijf over

Veevoeder van der Steijn wordt per 2023 onderdeel van Voergroep Zuid. Daarmee versterkt de Zuidelijke voercoöperatie naar eigen zeggen de positie op de...

Afbeelding: Voergroep Zuid en Veevoeder van der Steijn VOF samen verder in vleesvee
12 december 2022

Voergroep Zuid en Veevoeder van der Steijn VOF samen verder in vleesvee

Voergroep Zuid en Veevoeder van der Steijn VOF hebben besloten om per 1 januari 2023 hun krachten in de vleesveesector te bundelen en deze onder te brengen...

Afbeelding: 15 ventilatietips voor de koude periode!
05 december 2022

15 ventilatietips voor de koude periode!

Door specialist stalklimaat Twan de Groot Met temperaturen rond het vriespunt is het belangrijk jouw dieren goed voor te bereiden op de winter! Om ervoor...

Afbeelding: Voergroep Zuid keert 4 miljoen euro uit aan loyale leden
01 december 2022

Voergroep Zuid keert 4 miljoen euro uit aan loyale leden

Over haar voerafzet van de afgelopen vier jaren gaat Voergroep Zuid onder haar loyale leden een bonus van 4 miljoen euro verdelen. Daarnaast komt er een...

Afbeelding: ‘De klik tussen adviseur en veehouder bepaalt of er voer wordt gekocht’
23 november 2022

‘De klik tussen adviseur en veehouder bepaalt of er voer wordt gekocht’

Arnold Renders is trots op zijn Blonde d’Aquitaine koeien 80 Blonde d’Aquitaine koeien van klein tot groot grazen in de natuur rond Eindhoven...

Afbeelding: Kansen creëren tijdens Boer zoekt perspectief
03 november 2022

Kansen creëren tijdens Boer zoekt perspectief

Op dinsdag 25 oktober stond de eerste editie van Boer zoekt perspectief op het programma. Boerenondernemers en jonge potentiële bedrijfsopvolgers...

Afbeelding: Wij kiezen wel!
31 oktober 2022

Wij kiezen wel!

Op dinsdag 18 oktober organiseerde Voergroep Zuid het seminar: Toekomstgericht ondernemen in de varkenshouderij. Tijdens dit seminar keken we samen met...

Afbeelding: De maiskuil in 2022 vraagt om specifieke aanpak
26 oktober 2022

De maiskuil in 2022 vraagt om specifieke aanpak

Mat Winkelmolen – Nutritionist Herkauwers In het veld zien we, door de droogte van afgelopen zomer, een grote diversiteit tussen de geoogste maiskuilen....

Afbeelding: Masterclass Agri-business 2021-22 was weer een succes!
21 oktober 2022

Masterclass Agri-business 2021-22 was weer een succes!

De Masterclass Agri-business, met onderwerpen op het gebied van management en ondernemerschap, is door 15 deelnemers met succes afgerond. Zij ontvingen...

Afbeelding: 'Vleeskuikenouderdieren gevoerd door Voergroep Zuid presteren in de top'
13 oktober 2022

'Vleeskuikenouderdieren gevoerd door Voergroep Zuid presteren in de top'

De vleeskuikenouderdieren koppels, gevoerd door Voergroep Zuid, presteren extreem bovengemiddeld. Een prestatie om trots op te zijn!

Afbeelding: Inzicht in staldata en vergelijken met collega pluimveehouders
12 oktober 2022

Inzicht in staldata en vergelijken met collega pluimveehouders

Met de Farm module van PoultryPlan krijgen pluimveehouders beter inzicht in de dierprestaties en kunnen ze stalresultaten vergelijken met die van collega’s....

Afbeelding: Jong en oud bij elkaar tijdens Boer Zoekt Perspectief!
07 oktober 2022

Jong en oud bij elkaar tijdens Boer Zoekt Perspectief!

Ruim de helft van de boeren van 55 jaar of ouder heeft geen opvolger. Tegelijk staan veel potentiële boeren te springen om uit te breiden of te beginnen...

Afbeelding: Onderzoek wijst uit: vitamine Hy.D zorgt voor robuustere varkens
06 oktober 2022

Onderzoek wijst uit: vitamine Hy.D zorgt voor robuustere varkens

Sinds enkele jaren werkt Voergroep Zuid samen met DSM rond het gebruik van vitamine Hy.D bij vleesvarkens. De positieve resultaten van Voergroep Zuid en...

Afbeelding: Reactie LTO-organisaties op adviesrapport Remkes
05 oktober 2022

Reactie LTO-organisaties op adviesrapport Remkes

Remkes heeft in zijn langverwachte en omvangrijke advies duidelijk elementen uit de inbreng van de agrarische sector overgenomen. Daarmee vindt een forse...

Stel je vraag

 
* verplichte velden