28 oktober 2022

Seminar Voergroep Zuid geeft zicht op toekomst varkenshouderij

Vanwege het 125-jarig bestaan van de coöperatie organiseerde Voergroep Zuid op dinsdag 18 oktober het seminar ‘Toekomstgericht ondernemen in de Varkenshouderij’. In zaal Time Out in Gemert gaf een expertpanel de ruim 300 aanwezige varkenshouders vanuit verschillende invalshoeken hun visie op de toekomst van de sector. Diergezondheid, ketensamenwerking, data-uitwisseling en vooral het maken van keuzes stonden hierin centraal.

Algemeen directeur Ronald van de Ven van Voergroep Zuid opende het symposium en heette de bezoekers van harte welkom. Hij was zichtbaar blij met de grote opkomst. Volgens Van de Ven heeft Voergroep Zuid vertrouwen in de toekomst van de Nederlandse en Belgische varkenshouderij. De missie van de coöperatie is niet voor niets ‘Samen dé toekomst maken!’. Dat doet het bedrijf al 125 jaar. Hiervoor moeten we volgens Van de Ven continu inspelen op veranderingen, elkaar blijven prikkelen om zaken beter en waar nodig anders te gaan doen. Ondernemen is volgens de algemeen directeur in de huidige tijd voor varkenshouders niet gemakkelijk, zeker niet voor de jonge ondernemers die een bedrijf willen overnemen. Reden voor Voergroep Zuid om zich juist voor die doelgroep volop in te zetten. Dit doet het bedrijf samen met de ZLTO en een aantal andere partners middels het uitrollen van praktische opleidingsmodules voor jonge ondernemers.

Kennis van de grondstoffenmarkt

Na de aftrap was het de zeer ervaren inkoopmanager grondstoffen Frans Looman van Voergroep Zuid, die een inkijkje gaf in de wijze waarop de coöperatie de grondstoffenmarkt continu analyseert en op basis van deze informatie inkoopbeslissingen neemt. Looman liet zien hoe satellietbeelden, weerkaarten, zaai- en oogstprognoses en maatschappelijke onrust waar ook ter wereld worden bijgehouden om op basis daarvan de juiste inkoopbeslissingen te kunnen nemen. En dat is best lastig in een tijd waarin eerst corona en daarna de oorlog in Oekraïne een enorme stempel drukt op de prijzen van bijvoorbeeld energie en granen. Daar ondervinden we in de varkenshouderij iedere dag de gevolgen van.

De Nederlandse varkenshouderij heeft het best lastig om met de huidige hoge grondstofprijzen, tegenvallende varkensprijzen en steeds grotere druk vanuit overheid en maatschappij het hoofd boven water te houden. Tegelijkertijd hebben we hier in de zaal te maken met de beste varkenshouders ter wereld, constateerde dagvoorzitter Marianne Zwagerman terecht, daar moet toch toekomst voor zijn. Die vraag legde ze maar wat graag voor aan het expert-panel.

Vion CEO Ronald Lotgerink was het eerste panellid die de kans kreeg om te reageren. Hij schetste een wereldmarkt waarin de vraag naar varkensvlees de komende jaren nog minstens 10 procent stijgt. Tegelijkertijd voorziet hij in Europa richting 2030 een afname van de varkensvleesconsumptie van 10-15%. Ook het aantal varkens zal volgens de vleesverwerker in Noordwest Europa naar verwachting met een soortgelijk percentage afnemen. Een tendens die bijvoorbeeld in Duitsland al volop gaande is. Die toekomst vraagt volgens Lotgerink van varkenshouders om keuzes te maken. Wil je als varkenshouder gaan voor schaalgrootte en de laagste kostprijs of kies je juist voor de kleinere niches in de markt door aan te haken bij specifieke productieketens. Een keuze waar je als varkenshouder volgens de CEO geen jaren de tijd meer voor krijgt.

Verschil in kostprijs

Het realiseren van succesvolle ketens vraagt volgens de Vion topman om een heldere visie en een goede samenwerking tussen varkenshouder, voerfirma, slachterij, vleesverwerker en retail. Alleen samen kun je immers de meerwaarde creëren waar de consument wat voor over heeft. Wat Lotgerink zorgen baart is dat de kostprijsverschillen met wereldspelers zoals de Verenigde Staten en Brazilië steeds groter worden. Een gat dat Nederlandse varkenshouders steeds moeilijker dicht lopen via het verbeteren van diergezondheid en technische resultaten.

Data maakt toegevoegde waarde concreet

Meat Friends directeur Ronald Poos ziet in Nederland de markt waarin hij vlees verkoopt langzaam veranderen. Volgens hem daalt de vleesconsumptie de laatste jaren licht en stelt een steeds grotere groep consumenten zichzelf vragen bij het vlees dat ze consumeren. Waar komt het vandaan? Hoe is het geproduceerd? Is het diervriendelijk en duurzaam? Met het concept ‘Varken op z’n Best’ heeft Meat Friends op deze vragen een antwoord. Het concept is in nauwe samenwerking met retailers ontwikkeld.

Een langere termijn verbinding met retail is volgens Poos broodnodig om samen een succesvolle varkensketen te ontwikkelen met relevant onderscheidend vermogen voor de consument. Hij ziet dat hierin de toenemende belangstelling voor circulariteit en duurzaamheid, waaronder een lage CO2-footprint, kansen biedt. Om deze kansen te pakken is het zaak om in de keten meer data vast te leggen en met elkaar te gaan delen. Alleen met betrouwbare data kan de vleesketen haar claim naar de consument onderbouwen en uitdragen. Lotgerink is het hier roerend mee eens. Hij vertelt dat een goede data-uitwisseling in de keten een keten tot 20% efficiënter maken. Hiervan komt gemiddeld 8 procent uit de extra conceptwaarde die je samen realiseert en circa 12 procent uit het efficiënter maken van de keten.

Stalklimaat en gezondheid zijn key

Hans Verhoeven, oprichter van Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) ziet ook dat consumenten steeds kritischer worden. Ze willen steeds vaker weten hoe hun eten is geproduceerd. Retailers grijpen dit aan om voor specifieke consumentsegmenten onderscheidende producten aan te bieden. Wie daaraan wil leveren, zal zijn data op orde moeten hebben. Verhoeven legt met zijn KDV-collega’s veel data vast. Bij voorkeur per individueel dier. Dit geeft hem de mogelijkheid om varkens af te leveren die gedurende hun leven gegarandeerd geen antibiotica hebben gehad. Ook gebruikt hij de data om de bedrijfsvoering op de varkensbedrijven verder te optimaliseren. Daarbij ziet hij nog grote kansen voor het verbeteren van de diergezondheid via een beter stalklimaat. Zijn dieren in de proefstal met dagontmesting zijn daarvan het levende bewijs. Door verbetering van het stalklimaat, minder ammoniak, groeien de dieren veel beter en komen ziektes niet of nauwelijks voor. Verhoeven wijt dit aan het feit dat de natuurlijke weerstand van de dieren beter is doordat slijmvliezen en trilhaartjes in de neus minder worden aangetast. Ook ziet hij dat wat later spenen en een iets lagere hokbezetting onder aan de streep geld oplevert.

Product Environmental Footprint

Ook Marjan de Bock-Smit, CEO bij Impact Buying, maakt deel uit van het expert-panel. Haar bedrijf is een belangrijke speler in het vastleggen en borgen van data in de voedselketen. Haar opdrachtgevers zijn retailers en de voedingsindustrie. Zij ziet in ‘vlees van dichtbij’ een duidelijke consumententrend waar retailers op acteren. Daarvoor is betrouwbare productdata nodig. En dat geldt ook voor het realiseren van de ‘Product Environmental Footprint’ (PEF) op verpakkingen. Dat wordt het antwoord op de vraag van consumenten of een producten wel of niet duurzaam is. De Bock-Smit verwacht dat overheden via belastingheffingen gaan sturen op het verlagen van de footprint. Een partij als Albert Heijn gaat hier met het ‘Beter voor-concept’ zeker op inspelen en dan krijgen duurzame boeren daar een beloning voor.

Anti-veehouderij activisten

De vijfde deelnemer aan het Expert-panel is Klaas Dijkstra van Zest Marketing. Hij waarschuwt de varkenshouders voor de gerichte aanval vanuit linkse anti-veehouderij activisten. Uit zijn onderzoeken blijkt dat een klein aantal zeer actieve actiegroepen de veehouderij op een slimme manier ‘framen’ bij een breed publiek. Dit doen ze via een lawine van negatieve berichten in de media. Zij beschikken over tientallen miljoenen euro's voor hun communicatie. Het verbaast hem dat veel mensen in de veehouderij deze actiegroepen helemaal niet kennen. Wil je daar als sector tegenwicht aan bieden dan moet je volgens Dijkstra van goeden huize komen en samen één sterke boodschap uitzenden. Het is goed dat Voergroep Zuid en andere sectorpartijen en de belangenbehartigers van de sector één gezamenlijke campagne ‘Geef Boeren Toekomst’ heeft ontwikkeld. Door met alle partijen samen te investeren in één campagne krijg je enige slagkracht. Dat is veel sterker dan allemaal losse initiatieven. De varkenshouderij moet transparant zijn en haar verhaal steeds opnieuw blijven vertellen.

Bekijk hier de foto's

Wat schreven de vakmedia?

Toekomst varkenshouderij: consument voeden met vlees en data

Lees hier meer

Vion-CEO: 'Kostprijsprobleem dwingt tot keuzes maken'

Lees hier meer


 

Data varkens gebruiken voor ketentransparantie
 

Lees hier meer

Oorlog in Oekraïne blijft zwaar stempel drukken mondiale grondstoffenmarkt

Lees hier meer

‘Varkenshouder moet nu kiezen tussen export of ketenproductie’

Lees hier meer

Marjan de Bock: ‘Hoe gaat de consument meer betalen voor duurzaam varkensvlees?’

Lees hier meer

 

Ook interessant voor jou!

Afbeelding: De derogatie moet terug, desnoods enkel op grasland
16 april 2024

De derogatie moet terug, desnoods enkel op grasland

Minder eigen mest en meer kunstmest. Dit gebeurt er bij het afschaffen van de derogatie. De gevolgen voor melkveehouders zijn al groot. Nu uit onderzoek...

Afbeelding: Kwaliteit ruwvoer verbeteren met kennispartner Groeikracht
10 april 2024

Kwaliteit ruwvoer verbeteren met kennispartner Groeikracht

Een goede ruwvoerkwaliteit in een uitgebalanceerd rantsoen bepalen in belangrijke mate het technische en financiële resultaat van een melkvee- of...

Afbeelding: 'We produceren nu meer melk uit ruwvoer en hebben gezondere geiten'
03 april 2024

'We produceren nu meer melk uit ruwvoer en hebben gezondere geiten'

Geitenhouder Ruud Kennis tevreden over rantsoenaanpassingen In het Brabantse Vessem melken Ruud Kennis en zijn ouders Kees en Ine samen zo’n 1.600...

Afbeelding: Betere prestaties en meer werkplezier met Voergroep FM! 📻
29 maart 2024

Betere prestaties en meer werkplezier met Voergroep FM! 📻

Onderzoek wijst uit dat muziek positieve effecten heeft op dieren. Zo blijkt dat koeien meer melk geven en dat varkens gaan kwispelen en rustig worden...

Afbeelding: We mogen trots zijn!’
29 maart 2024

We mogen trots zijn!’

Waarom Nederlandse en Belgische pluimveehouders voor velen de stip aan de horizon zijn. Nederlandse en Belgische pluimveehouders behoren tot de top...

Afbeelding: ‘Werk planmatig laat geen kansen voorbij gaan'
28 maart 2024

‘Werk planmatig laat geen kansen voorbij gaan'

Geitenhouder Jan van de Ven uit Oirschot over teelt ruwvoer: Goed ruwvoer winnen vraagt om een planmatige aanpak en om alle kansen die zich voordoen...

Afbeelding: Meer eieren!
26 maart 2024

Meer eieren!

Begin dit jaar is de Prominent-lijn toegevoegd aan ons Bruekers leg-assortiment. Met deze voerlijn, gericht op het optimaliseren van de ei-massa, heeft...

Afbeelding: Het verhaal achter de eischaal
21 maart 2024

Het verhaal achter de eischaal

In het vorige artikel ging pluimveenutritionist Stef Lefebure in op het verhaal achter de eischaal en het realiseren van goede eischaalkwaliteit. Wil je...

Afbeelding: Wederom topresultaten geitenklanten Voergroep Zuid
19 maart 2024

Wederom topresultaten geitenklanten Voergroep Zuid

Ook in 2023 zijn de geitenklanten van Voergroep Zuid er in geslaagd om topresultaten te realiseren. Met gemiddeld 1.321 geiten per bedrijf realiseerden...

Afbeelding: “Hogere behoeftes vragen meer inhoud met dezelfde hap voer”
17 maart 2024

“Hogere behoeftes vragen meer inhoud met dezelfde hap voer”

Door de alsmaar verbeterende prestaties van vleesvarkens zien we, met name bij de hardst groeiende varkens, in toenemende mate stramheid. Zo zag ook vleesvarkensspecialist...

Afbeelding: “Varkens zijn de beste thermometers!”
05 maart 2024

“Varkens zijn de beste thermometers!”

De prestaties van Nederlandse varkenshouders staan niet stil. Een goede ontwikkeling, maar deze stijgende resultaten met meer warmteproductie vragen ook...

Afbeelding: Het initiatief van VoederWaarde.nl in de borging van betrouwbare Carbon Footprint-data wordt opgevolgd
01 maart 2024

Het initiatief van VoederWaarde.nl in de borging van betrouwbare Carbon Footprint-data wordt opgevolgd

Om te kunnen sturen op de Carbon Footprint van zuivel, vlees en eieren vragen marktpartijen om de Carbon Footprint-data van voeders. Het is uitermate belangrijk...

Afbeelding: Onder stikstofplafond, wel nog ruim boven dat in 2025
27 februari 2024

Onder stikstofplafond, wel nog ruim boven dat in 2025

De uitscheiding van stikstof in dierlijke mest bedroeg 471 miljoen kilo in 2023, 4 miljoen kilo minder dan in 2022 en 19 miljoen kilo onder het stikstofplafond....

Afbeelding: Van Loon omarmt klimaatakkoord Parijs
27 februari 2024

Van Loon omarmt klimaatakkoord Parijs

Van Loon committeert zich aan de klimaatdoelstellingen van Parijs, zo maakt het bedrijf bekend in een persbericht. Klimaatorganisatie Science Based Targets heeft...

Afbeelding: ‘Voerefficiëntie verhogen verbetert rendement’
22 februari 2024

‘Voerefficiëntie verhogen verbetert rendement’

CRV en Voergroep Zuid over het nut van fokken en voeren naar een hogere voerefficiëntie

Afbeelding: Gesteggel in Duitse coalitie over vleestaks
12 februari 2024

Gesteggel in Duitse coalitie over vleestaks

Het plan van de Duitse landbouwminister Cem Özdemir om een vleestaks in te voeren, is niet goed gevallen bij het ministerie van Financiën van het land....

Afbeelding: Slachterijen mis je pas als ze er niet meer zijn
09 februari 2024

Slachterijen mis je pas als ze er niet meer zijn

Nederland kan slachterijen missen als kiespijn. Zo hard zei president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank het nog net niet, maar hij liet in het programma...

Afbeelding: Amfetamine in vergisters blijkt biochemisch proces
07 februari 2024

Amfetamine in vergisters blijkt biochemisch proces

23 co-vergisters in het noorden van Nederland kunnen na vier maanden weer van het slot af. Na uitgebreid onderzoek na de vondst van amfetamine blijkt dat...

Afbeelding: Bezoek Voergroep Zuid tijdens de Agridagen in Ravels!
06 februari 2024

Bezoek Voergroep Zuid tijdens de Agridagen in Ravels!

Ga jij naar de Agridagen in Ravels? Breng dan een bezoekje aan de Voergroep!  Van 16 t/m 18 februari vinden de Agridagen in Ravels weer plaats. Tijdens...

Afbeelding: Beter Leven-keurmerk neigt naar 'alles of niks'
05 februari 2024

Beter Leven-keurmerk neigt naar 'alles of niks'

Het Beter Leven Keurmerk (BLK) in de varkenshouderij geeft met de aanduiding van sterren het niveau aan van dierenwelzijn. Ondernemers die extra investeren...

Afbeelding: De twee mestwerelden binnen één overheid
30 januari 2024

De twee mestwerelden binnen één overheid

Voor de productie van groengas, biobrandstoffen en waterstof is biogas uit mestvergisting een belangrijke basisgrondstof. De energietransitie is het beleidsterrein...

Afbeelding: Voergroep Zuid schroeft afzetcijfers verder op
30 januari 2024

Voergroep Zuid schroeft afzetcijfers verder op

De teruglopende dieraantallen in ons land verhinderd Voergroep Zuid niet om te groeien. In 2023 steeg de voerafzet met 7% tot 781.000 ton. Het grootste...

Afbeelding: Samen vooruit in de landbouwsector
30 januari 2024

Samen vooruit in de landbouwsector

Naar aanleiding van het interview afgelopen week op deze site over het mestoverschot heb ik enorm veel 'positief-zorgelijke' reacties vanuit de agrarische...

Afbeelding: Voergroep Zuid verkoopt 7 procent meer voer
30 januari 2024

Voergroep Zuid verkoopt 7 procent meer voer

In 2023 is Voergroep Zuid opnieuw gegroeid in een krimpende markt. De totale voerafzet nam met 7 procent toe tot ruim 781.000 ton. “Een teamprestatie...

Afbeelding: Terugblik op de studiebijeenkomst: En nu de biggen nog!
25 januari 2024

Terugblik op de studiebijeenkomst: En nu de biggen nog!

Samen met een groep zeugenhouders doken we dieper in het potentieel van de biggen.

Afbeelding: 'LNV zet mestmarkt klem en saneert veehouderij'
24 januari 2024

'LNV zet mestmarkt klem en saneert veehouderij'

De mestmarkt staat op het punt van vastlopen door het nieuwe, aangescherpte beleid van LNV. Dat zet de gehele veehouderij muurvast en probeert deze sector...

Afbeelding: Russische landbouwexport groeit ondanks embargo
24 januari 2024

Russische landbouwexport groeit ondanks embargo

De Russische landbouwexport is vorig jaar fors gegroeid, in zowel volume als qua waarde. Dit, ondanks allerlei Westerse sancties. Er werden 14 nieuwe markten...

Afbeelding: Witte Gei’t BV zoekt een medewerker voor haar melkgeitenbedrijf te Siebengewald.
23 januari 2024

Witte Gei’t BV zoekt een medewerker voor haar melkgeitenbedrijf te Siebengewald.

Witte Gei’t BV is een modern melkgeitenbedrijf te Siebengewald. Na de expansie heeft het gezinsbedrijf de komende jaren zich de uitdaging gesteld...

Afbeelding: Mestvergisters nog altijd op slot na vondst amfetamine
22 januari 2024

Mestvergisters nog altijd op slot na vondst amfetamine

De situatie voor 23 co-vergisters in het noorden van het land die zijn stilgelegd na de vondst van amfetamine in de digestaat, is nog altijd onveranderd...

Afbeelding: Welk maïsras kiest u voor een hogere voeropname en optimale melkproductie?
16 januari 2024

Welk maïsras kiest u voor een hogere voeropname en optimale melkproductie?

Goed ruwvoer is de basis van een rantsoen. De juiste keuze van het te telen maïsras is van groot belang om een hogere voeropname en optimale melkproductie...

Afbeelding: Vion grijpt in en trekt zich deels terug uit Duitsland
16 januari 2024

Vion grijpt in en trekt zich deels terug uit Duitsland

Maar liefst vier van de elf locaties van Vion in Duitsland worden verkocht of gesloten. Het vleesconcern neemt hiermee rigoureuze maatregelen om de problemen...

Afbeelding: Minister Özdemir geeft Duitse boeren 'goedmaker'
15 januari 2024

Minister Özdemir geeft Duitse boeren 'goedmaker'

De Duitse landbouwminister Cem Özdemir heeft een goedmakertje bedacht om het Duitse boerenprotest te laten luwen: een dierenwelzijnsheffing, waarmee boeren...

Afbeelding: Uniek moment voor late grassnede, of vroege eerste snede
10 januari 2024

Uniek moment voor late grassnede, of vroege eerste snede

Na een lange natte periode in het afgelopen najaar en winter, is het weer begin deze week omgeslagen in flink kouder weer. Aangezien er door de natte omstandigheden...

Afbeelding: Het verdienmodel houdt in 2024 ook gemoederen bezig
29 december 2023

Het verdienmodel houdt in 2024 ook gemoederen bezig

Einde van het jaar, de tijd van lijstjes. Voor een verkiezing van het agrarisch woord van het jaar verdient 'verdienmodel' een hoge plek. Er is in 2023...

Afbeelding: Handelshuis Schuttert lijft varkenshandel Dijk in
28 december 2023

Handelshuis Schuttert lijft varkenshandel Dijk in

Varkenshandel Dijk uit het Overijsselse Brucht gaat per 2024 over naar Handelshuis Schuttert uit Ommen. Beide bedrijven werken al geruime tijd samen en...

Afbeelding: Boerenbusiness krijgt een nieuwe hoofdredacteur
28 december 2023

Boerenbusiness krijgt een nieuwe hoofdredacteur

Wouter Baan wordt per 1 januari 2024 de nieuwe hoofdredacteur van de redactie van de platformen Boerenbusiness.nl en Foodbusiness.nl. De 33-jarige Baan...

Afbeelding: Er is een oplossing voor crisis op mestmarkt
23 december 2023

Er is een oplossing voor crisis op mestmarkt

'Mestmarkt stevent af op acute crisis vanwege strenge regels', kopt het Financiële Dagblad net voor de kerst. Het deed mij denken aan begin jaren '80 toen...

Afbeelding: Duitsland telt meer varkens en minder koeien
20 december 2023

Duitsland telt meer varkens en minder koeien

Uit cijfers van de Duitse statistiekdienst Destatis blijkt dat het aantal varkens in Duitsland licht is toegenomen. Het aantal koeien laat daarentegen...

Afbeelding: Opnieuw grote verschillen in landbouwinkomens
18 december 2023

Opnieuw grote verschillen in landbouwinkomens

Voor varkenshouders is 2023 een jaar om in te lijsten: nooit eerder is het inkomen zo hoog geraamd als nu. Vooral zeugenhouders profiteerden. Akkerbouwers...

Afbeelding: Zonder duurzaamheid geen financiering bij Rabobank
15 december 2023

Zonder duurzaamheid geen financiering bij Rabobank

Met een nieuwe visie op agrarische bedrijfsfinanciering die vandaag is verschenen, wil Rabobank een actieve rol spelen in het verduurzamen van de landbouw....

Afbeelding: Uitstoot broeikasgassen vee en land blijft gelijk
13 december 2023

Uitstoot broeikasgassen vee en land blijft gelijk

De land- en tuinbouwsector stootte in het derde kwartaal van dit jaar 6% meer broeikasgassen uit dan in hetzelfde kwartaal in 2022. Dit blijkt uit nieuwe CBS-cijfers....

Afbeelding: Compaxo koopt slachtcapaciteit van Pali
12 december 2023

Compaxo koopt slachtcapaciteit van Pali

Compaxo heeft de activiteiten van Pali Group in Geldrop overgenomen. Dit betreft het slachten van circa 15.000 vleesvarkens per week. In de nieuwe constructie...

Afbeelding: “De interactie tussen Calciet-kristallen en de eiwitten bepaalt de sterkte van de schaal!”
01 december 2023

“De interactie tussen Calciet-kristallen en de eiwitten bepaalt de sterkte van de schaal!”

Eischaalkwaliteit speelt een cruciale rol in het rendement van de leghennenhouder. Een verminderde kwaliteit zorgt namelijk al snel voor een afwaardering...

Afbeelding: Gebruiksgemak en een nieuwe manier van samenwerken
01 december 2023

Gebruiksgemak en een nieuwe manier van samenwerken

Het monitoren van staldata is niet meer weg te denken uit de moderne bedrijfsvoering. PoultryPlan is hier een goed voorbeeld van, door direct inzicht te...

Afbeelding: Voerdirecteuren: 'Sorteer niet voor op minder vee'
29 november 2023

Voerdirecteuren: 'Sorteer niet voor op minder vee'

Hoe gaan voerbedrijven om met de verwachte krimp van de veestapel in Nederland? Welke rol vervullen circulaire bijproducten in het melkveerantsoen? En...

Afbeelding: Loop geen GLB-subsidies mis!
16 november 2023

Loop geen GLB-subsidies mis!

Nieuw in 2023 is het indienen van de definitieve Gecombineerde opgave tussen 15 oktober en 30 november. Doe je dit niet, dan ontvang je geen GLB-subsidies,...

Afbeelding: Drink jij het water wat jouw varkens krijgen?
16 november 2023

Drink jij het water wat jouw varkens krijgen?

Goede drinkwaterkwaliteit is vaak een ondergeschoven kindje in de bedrijfsvoering. Er word gefocust op voer en klimaat, maar naar water wordt vaak niet...

Afbeelding: Een geslaagde dag voor zeugenhouders!
10 november 2023

Een geslaagde dag voor zeugenhouders!

Afgelopen dinsdag organiseerden we een bijeenkomst voor zeugenhouders in Oss. De deelnemers luisterden aandachtig naar de presentatie van Kasper Bekker,...

Afbeelding: De winter staat voor de deur, ben jij voorbereid?
09 november 2023

De winter staat voor de deur, ben jij voorbereid?

Is jouw nevelkoeling al klaar voor de winter? De winter staat voor de deur en hoewel je nevelkoeling in deze periode niet zal draaien ligt beschadiging...

Afbeelding: Een groeizaam, maar wisselvallig jaar
08 november 2023

Een groeizaam, maar wisselvallig jaar

Het grasseizoen van 2023 loopt ten einde, in deze terugblik kijken we samen met rundveespecialist Martijn Verhagen nog één keer terug op...

Stel je vraag

 
* verplichte velden