28 oktober 2022

Seminar Voergroep Zuid geeft zicht op toekomst varkenshouderij

Vanwege het 125-jarig bestaan van de coöperatie organiseerde Voergroep Zuid op dinsdag 18 oktober het seminar ‘Toekomstgericht ondernemen in de Varkenshouderij’. In zaal Time Out in Gemert gaf een expertpanel de ruim 300 aanwezige varkenshouders vanuit verschillende invalshoeken hun visie op de toekomst van de sector. Diergezondheid, ketensamenwerking, data-uitwisseling en vooral het maken van keuzes stonden hierin centraal.

Algemeen directeur Ronald van de Ven van Voergroep Zuid opende het symposium en heette de bezoekers van harte welkom. Hij was zichtbaar blij met de grote opkomst. Volgens Van de Ven heeft Voergroep Zuid vertrouwen in de toekomst van de Nederlandse en Belgische varkenshouderij. De missie van de coöperatie is niet voor niets ‘Samen dé toekomst maken!’. Dat doet het bedrijf al 125 jaar. Hiervoor moeten we volgens Van de Ven continu inspelen op veranderingen, elkaar blijven prikkelen om zaken beter en waar nodig anders te gaan doen. Ondernemen is volgens de algemeen directeur in de huidige tijd voor varkenshouders niet gemakkelijk, zeker niet voor de jonge ondernemers die een bedrijf willen overnemen. Reden voor Voergroep Zuid om zich juist voor die doelgroep volop in te zetten. Dit doet het bedrijf samen met de ZLTO en een aantal andere partners middels het uitrollen van praktische opleidingsmodules voor jonge ondernemers.

Kennis van de grondstoffenmarkt

Na de aftrap was het de zeer ervaren inkoopmanager grondstoffen Frans Looman van Voergroep Zuid, die een inkijkje gaf in de wijze waarop de coöperatie de grondstoffenmarkt continu analyseert en op basis van deze informatie inkoopbeslissingen neemt. Looman liet zien hoe satellietbeelden, weerkaarten, zaai- en oogstprognoses en maatschappelijke onrust waar ook ter wereld worden bijgehouden om op basis daarvan de juiste inkoopbeslissingen te kunnen nemen. En dat is best lastig in een tijd waarin eerst corona en daarna de oorlog in Oekraïne een enorme stempel drukt op de prijzen van bijvoorbeeld energie en granen. Daar ondervinden we in de varkenshouderij iedere dag de gevolgen van.

De Nederlandse varkenshouderij heeft het best lastig om met de huidige hoge grondstofprijzen, tegenvallende varkensprijzen en steeds grotere druk vanuit overheid en maatschappij het hoofd boven water te houden. Tegelijkertijd hebben we hier in de zaal te maken met de beste varkenshouders ter wereld, constateerde dagvoorzitter Marianne Zwagerman terecht, daar moet toch toekomst voor zijn. Die vraag legde ze maar wat graag voor aan het expert-panel.

Vion CEO Ronald Lotgerink was het eerste panellid die de kans kreeg om te reageren. Hij schetste een wereldmarkt waarin de vraag naar varkensvlees de komende jaren nog minstens 10 procent stijgt. Tegelijkertijd voorziet hij in Europa richting 2030 een afname van de varkensvleesconsumptie van 10-15%. Ook het aantal varkens zal volgens de vleesverwerker in Noordwest Europa naar verwachting met een soortgelijk percentage afnemen. Een tendens die bijvoorbeeld in Duitsland al volop gaande is. Die toekomst vraagt volgens Lotgerink van varkenshouders om keuzes te maken. Wil je als varkenshouder gaan voor schaalgrootte en de laagste kostprijs of kies je juist voor de kleinere niches in de markt door aan te haken bij specifieke productieketens. Een keuze waar je als varkenshouder volgens de CEO geen jaren de tijd meer voor krijgt.

Verschil in kostprijs

Het realiseren van succesvolle ketens vraagt volgens de Vion topman om een heldere visie en een goede samenwerking tussen varkenshouder, voerfirma, slachterij, vleesverwerker en retail. Alleen samen kun je immers de meerwaarde creëren waar de consument wat voor over heeft. Wat Lotgerink zorgen baart is dat de kostprijsverschillen met wereldspelers zoals de Verenigde Staten en Brazilië steeds groter worden. Een gat dat Nederlandse varkenshouders steeds moeilijker dicht lopen via het verbeteren van diergezondheid en technische resultaten.

Data maakt toegevoegde waarde concreet

Meat Friends directeur Ronald Poos ziet in Nederland de markt waarin hij vlees verkoopt langzaam veranderen. Volgens hem daalt de vleesconsumptie de laatste jaren licht en stelt een steeds grotere groep consumenten zichzelf vragen bij het vlees dat ze consumeren. Waar komt het vandaan? Hoe is het geproduceerd? Is het diervriendelijk en duurzaam? Met het concept ‘Varken op z’n Best’ heeft Meat Friends op deze vragen een antwoord. Het concept is in nauwe samenwerking met retailers ontwikkeld.

Een langere termijn verbinding met retail is volgens Poos broodnodig om samen een succesvolle varkensketen te ontwikkelen met relevant onderscheidend vermogen voor de consument. Hij ziet dat hierin de toenemende belangstelling voor circulariteit en duurzaamheid, waaronder een lage CO2-footprint, kansen biedt. Om deze kansen te pakken is het zaak om in de keten meer data vast te leggen en met elkaar te gaan delen. Alleen met betrouwbare data kan de vleesketen haar claim naar de consument onderbouwen en uitdragen. Lotgerink is het hier roerend mee eens. Hij vertelt dat een goede data-uitwisseling in de keten een keten tot 20% efficiënter maken. Hiervan komt gemiddeld 8 procent uit de extra conceptwaarde die je samen realiseert en circa 12 procent uit het efficiënter maken van de keten.

Stalklimaat en gezondheid zijn key

Hans Verhoeven, oprichter van Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) ziet ook dat consumenten steeds kritischer worden. Ze willen steeds vaker weten hoe hun eten is geproduceerd. Retailers grijpen dit aan om voor specifieke consumentsegmenten onderscheidende producten aan te bieden. Wie daaraan wil leveren, zal zijn data op orde moeten hebben. Verhoeven legt met zijn KDV-collega’s veel data vast. Bij voorkeur per individueel dier. Dit geeft hem de mogelijkheid om varkens af te leveren die gedurende hun leven gegarandeerd geen antibiotica hebben gehad. Ook gebruikt hij de data om de bedrijfsvoering op de varkensbedrijven verder te optimaliseren. Daarbij ziet hij nog grote kansen voor het verbeteren van de diergezondheid via een beter stalklimaat. Zijn dieren in de proefstal met dagontmesting zijn daarvan het levende bewijs. Door verbetering van het stalklimaat, minder ammoniak, groeien de dieren veel beter en komen ziektes niet of nauwelijks voor. Verhoeven wijt dit aan het feit dat de natuurlijke weerstand van de dieren beter is doordat slijmvliezen en trilhaartjes in de neus minder worden aangetast. Ook ziet hij dat wat later spenen en een iets lagere hokbezetting onder aan de streep geld oplevert.

Product Environmental Footprint

Ook Marjan de Bock-Smit, CEO bij Impact Buying, maakt deel uit van het expert-panel. Haar bedrijf is een belangrijke speler in het vastleggen en borgen van data in de voedselketen. Haar opdrachtgevers zijn retailers en de voedingsindustrie. Zij ziet in ‘vlees van dichtbij’ een duidelijke consumententrend waar retailers op acteren. Daarvoor is betrouwbare productdata nodig. En dat geldt ook voor het realiseren van de ‘Product Environmental Footprint’ (PEF) op verpakkingen. Dat wordt het antwoord op de vraag van consumenten of een producten wel of niet duurzaam is. De Bock-Smit verwacht dat overheden via belastingheffingen gaan sturen op het verlagen van de footprint. Een partij als Albert Heijn gaat hier met het ‘Beter voor-concept’ zeker op inspelen en dan krijgen duurzame boeren daar een beloning voor.

Anti-veehouderij activisten

De vijfde deelnemer aan het Expert-panel is Klaas Dijkstra van Zest Marketing. Hij waarschuwt de varkenshouders voor de gerichte aanval vanuit linkse anti-veehouderij activisten. Uit zijn onderzoeken blijkt dat een klein aantal zeer actieve actiegroepen de veehouderij op een slimme manier ‘framen’ bij een breed publiek. Dit doen ze via een lawine van negatieve berichten in de media. Zij beschikken over tientallen miljoenen euro's voor hun communicatie. Het verbaast hem dat veel mensen in de veehouderij deze actiegroepen helemaal niet kennen. Wil je daar als sector tegenwicht aan bieden dan moet je volgens Dijkstra van goeden huize komen en samen één sterke boodschap uitzenden. Het is goed dat Voergroep Zuid en andere sectorpartijen en de belangenbehartigers van de sector één gezamenlijke campagne ‘Geef Boeren Toekomst’ heeft ontwikkeld. Door met alle partijen samen te investeren in één campagne krijg je enige slagkracht. Dat is veel sterker dan allemaal losse initiatieven. De varkenshouderij moet transparant zijn en haar verhaal steeds opnieuw blijven vertellen.

Bekijk hier de foto's

Wat schreven de vakmedia?

Toekomst varkenshouderij: consument voeden met vlees en data

Lees hier meer

Vion-CEO: 'Kostprijsprobleem dwingt tot keuzes maken'

Lees hier meer


 

Data varkens gebruiken voor ketentransparantie
 

Lees hier meer

Oorlog in Oekraïne blijft zwaar stempel drukken mondiale grondstoffenmarkt

Lees hier meer

‘Varkenshouder moet nu kiezen tussen export of ketenproductie’

Lees hier meer

Marjan de Bock: ‘Hoe gaat de consument meer betalen voor duurzaam varkensvlees?’

Lees hier meer

 

Ook interessant voor jou!

Afbeelding: Vion sluit uitbeenlocatie in Duitsland
07 december 2022

Vion sluit uitbeenlocatie in Duitsland

De Duitse tak van Vion stopt aan het eind van dit jaar met het uitbenen van varkens in Landshut. De capaciteit wordt overgebracht naar de locaties in Vilshofen...

Afbeelding: 15 ventilatietips voor de koude periode!
05 december 2022

15 ventilatietips voor de koude periode!

Door specialist stalklimaat Twan de Groot Met temperaturen rond het vriespunt is het belangrijk jouw dieren goed voor te bereiden op de winter! Om ervoor...

Afbeelding: Voergroep Zuid groeit en beloont trouwe leden
01 december 2022

Voergroep Zuid groeit en beloont trouwe leden

Ondanks krimp in de veehouderijsector heeft Voergroep Zuid dit jaar 60 nieuwe leden kunnen verwelkomen. De voerafzet valt dit jaar hoger uit dan vorig...

Afbeelding: Voergroep Zuid keert 4 miljoen euro uit aan loyale leden
01 december 2022

Voergroep Zuid keert 4 miljoen euro uit aan loyale leden

Over haar voerafzet van de afgelopen vier jaren gaat Voergroep Zuid onder haar loyale leden een bonus van 4 miljoen euro verdelen. Daarnaast komt er een...

Afbeelding: ABN: Melkveehouder boert goed, varkenshouder niet
28 november 2022

ABN: Melkveehouder boert goed, varkenshouder niet

Melkveehouders hebben in financieel opzicht een goed jaar achter de rug doordat de uitbetalingsprijzen harden stegen dan de voerprijzen. Voor varkenshouders...

Afbeelding: Robot van Andela Techniek wint Agribusiness Award
24 november 2022

Robot van Andela Techniek wint Agribusiness Award

Andela Techniek & Innovatie heeft de Boerenbusiness Agribusiness Award gewonnen met hun robot voor de onkruidbestrijding. Het bedrijf heeft een machine...

Afbeelding: ‘De klik tussen adviseur en veehouder bepaalt of er voer wordt gekocht’
23 november 2022

‘De klik tussen adviseur en veehouder bepaalt of er voer wordt gekocht’

Arnold Renders is trots op zijn Blonde d’Aquitaine koeien 80 Blonde d’Aquitaine koeien van klein tot groot grazen in de natuur rond Eindhoven...

Afbeelding: Danish Crown ondanks recordwinst niet tevreden
22 november 2022

Danish Crown ondanks recordwinst niet tevreden

Het Deense vleesconcern Danish Crown zag de omzet in het gebroken boekjaar 2021/22 met 10% toenemen tot omgerekend €8,6 miljard. De winst nam een fractie...

Afbeelding: LNV spekt met het nieuwe GLB vooral adviseurs
17 november 2022

LNV spekt met het nieuwe GLB vooral adviseurs

Met de invoering van het nieuwe GLB en het daar parallel aan lopende 7e actieprogramma (nitraatrichtlijn in 2023, staan er grote veranderingen op stapel...

Afbeelding: Gelderland woest op Rijk over opkoop boerderijen
16 november 2022

Gelderland woest op Rijk over opkoop boerderijen

De coalitiepartijen van Gelderland en de SGP zijn boos op het Rijk, omdat het ministerie van Infrastructuur zonder de provincie te informeren zes Gelderse...

Afbeelding: Nutreco neemt opnieuw Deens voerbedrijf over
10 november 2022

Nutreco neemt opnieuw Deens voerbedrijf over

De Nederlandse veevoerreus Nutreco heeft het Deense voerbedrijf Mosegården overgenomen. Dit is de tweede overname in Denemarken in vrij korte tijd. Vorig...

Afbeelding: Varkens met antibioticavrij leven verwaarden in keten
08 november 2022

Varkens met antibioticavrij leven verwaarden in keten

Varkensvlees met een Antibioticavrij Leven Garantie levert in de Verenigde Staten een meerwaarde van zo'n $30 per dier op. In Nederlands is dat nog niet...

Afbeelding: Overijssel gaat handhaven bij PAS-melders
04 november 2022

Overijssel gaat handhaven bij PAS-melders

De provincie Overijssel gaat handhaven tegen een vijftig PAS-melders en Interimmers. Dit bevestigt een woordvoerder van de provincie. Deze zegt geen andere...

Afbeelding: Stikstofclaim dreigt met rechter om claim op grond
04 november 2022

Stikstofclaim dreigt met rechter om claim op grond

Piet Adema, de minister van LNV, moet de invoering van bufferstroken langs waterlopen en de uitsluiting van derogatie op percelen in grondwaterbeschermingsgebieden...

Afbeelding: Kansen creëren tijdens Boer zoekt perspectief
03 november 2022

Kansen creëren tijdens Boer zoekt perspectief

Op dinsdag 25 oktober stond de eerste editie van Boer zoekt perspectief op het programma. Boerenondernemers en jonge potentiële bedrijfsopvolgers...

Afbeelding: Wij kiezen wel!
31 oktober 2022

Wij kiezen wel!

Op dinsdag 18 oktober organiseerde Voergroep Zuid het seminar: Toekomstgericht ondernemen in de varkenshouderij. Tijdens dit seminar keken we samen met...

Afbeelding: Piglet Treatment System finalist Award 2022
27 oktober 2022

Piglet Treatment System finalist Award 2022

De jury van de Agribusiness Award heeft dit jaar drie bedrijven met hun product of dienst genomineerd. Boerenbusiness feliciteert Piglet Treatment System...

Afbeelding: Deze 3 finalisten strijden om de Agribusiness Award
27 oktober 2022

Deze 3 finalisten strijden om de Agribusiness Award

De jury van de Agribusiness Award heeft dit jaar 3 bedrijven met hun product of dienst genomineerd. Wie mogen zich dit jaar tot de genomineerden rekenen? ...

Afbeelding: De maiskuil in 2022 vraagt om specifieke aanpak
26 oktober 2022

De maiskuil in 2022 vraagt om specifieke aanpak

Mat Winkelmolen – Nutritionist Herkauwers In het veld zien we, door de droogte van afgelopen zomer, een grote diversiteit tussen de geoogste maiskuilen....

Afbeelding: Is de agrarische markt wel een vrije markt?
25 oktober 2022

Is de agrarische markt wel een vrije markt?

In een klassieke vrije markt komen vraag en aanbod bij elkaar en wordt een prijs afgesproken zonder inmenging van andere externe regulerende factoren....

Afbeelding: Masterclass Agri-business 2021-22 was weer een succes!
21 oktober 2022

Masterclass Agri-business 2021-22 was weer een succes!

De Masterclass Agri-business, met onderwerpen op het gebied van management en ondernemerschap, is door 15 deelnemers met succes afgerond. Zij ontvingen...

Afbeelding: 'Vleeskuikenouderdieren gevoerd door Voergroep Zuid presteren in de top'
13 oktober 2022

'Vleeskuikenouderdieren gevoerd door Voergroep Zuid presteren in de top'

De vleeskuikenouderdieren koppels, gevoerd door Voergroep Zuid, presteren extreem bovengemiddeld. Een prestatie om trots op te zijn!

Afbeelding: Inzicht in staldata en vergelijken met collega pluimveehouders
12 oktober 2022

Inzicht in staldata en vergelijken met collega pluimveehouders

Met de Farm module van PoultryPlan krijgen pluimveehouders beter inzicht in de dierprestaties en kunnen ze stalresultaten vergelijken met die van collega’s....

Afbeelding: Helft LTO-leden weet niet of hij piekbelaster is
11 oktober 2022

Helft LTO-leden weet niet of hij piekbelaster is

Remkes is wat de LTO-leden betreft net aan geslaagd met zijn adviesrapport 'Wat wel kan'. De enquêtevragen over de inhoudelijke voorstellen van Remkes...

Afbeelding: 'Hoe hoger de rente, hoe aantrekkelijker slim geld is'
11 oktober 2022

'Hoe hoger de rente, hoe aantrekkelijker slim geld is'

Farmers Funding & Advies is een van de partijen die zich opwerpen als een alternatief voor bedrijfsfinancieringen in de landbouw. Waar traditionele banken...

Afbeelding: Voor de eerste keer ben ik het met Jesse Klaver eens
10 oktober 2022

Voor de eerste keer ben ik het met Jesse Klaver eens

Als boer voel je voor het eerst begrip en waardering in de samenleving voor de problemen en uitdagingen die op je af gekomen zijn. Zelfs het stikstofkaartje...

Afbeelding: 'Er gaat heel veel gebeuren op de grondmarkt'
08 oktober 2022

'Er gaat heel veel gebeuren op de grondmarkt'

De stikstofideeën die Johan Remkes heeft aangedragen, hebben grote invloed op de grondmarkt. Jos Ebbers, vakgroepvoorzitter agrarisch en landelijk NVM,...

Afbeelding: Jong en oud bij elkaar tijdens Boer Zoekt Perspectief!
07 oktober 2022

Jong en oud bij elkaar tijdens Boer Zoekt Perspectief!

Ruim de helft van de boeren van 55 jaar of ouder heeft geen opvolger. Tegelijk staan veel potentiële boeren te springen om uit te breiden of te beginnen...

Afbeelding: Onderzoek wijst uit: vitamine Hy.D zorgt voor robuustere varkens
06 oktober 2022

Onderzoek wijst uit: vitamine Hy.D zorgt voor robuustere varkens

Sinds enkele jaren werkt Voergroep Zuid samen met DSM rond het gebruik van vitamine Hy.D bij vleesvarkens. De positieve resultaten van Voergroep Zuid en...

Afbeelding: Diervriendelijke innovatie in de stal en slachthuizen
06 oktober 2022

Diervriendelijke innovatie in de stal en slachthuizen

Dierenwelzijn binnen stallen en slachthuizen is momenteel een populair onderwerp. Rust en welzijn is immers cruciaal voor het dier en de kwaliteit van...

Afbeelding: Reactie LTO-organisaties op adviesrapport Remkes
05 oktober 2022

Reactie LTO-organisaties op adviesrapport Remkes

Remkes heeft in zijn langverwachte en omvangrijke advies duidelijk elementen uit de inbreng van de agrarische sector overgenomen. Daarmee vindt een forse...

Afbeelding: 'Investeren in innovatie als je resultaten kunt meten'
05 oktober 2022

'Investeren in innovatie als je resultaten kunt meten'

Dirk Duijzer, het boegbeeld van de Topsector Agri & Food, heeft er vertrouwen in dat het stikstofrapport van Johan Remkes uiteindelijk de basis is tussen...

Afbeelding: Remkes: '600 piekbelasters uitkopen binnen jaar'
05 oktober 2022

Remkes: '600 piekbelasters uitkopen binnen jaar'

Binnen een jaar moeten 500 tot 600 piekbelasters (zowel uit de agrarische sector als het bedrijfsleven) worden uitgekocht, in eerste instantie gebaseerd...

Afbeelding: Verkeerd denken achter de kritiek op exportpositie
05 oktober 2022

Verkeerd denken achter de kritiek op exportpositie

De laatste tijd is er weer uitvoerig aandacht voor onze exportpositie. Zelf moet ik regelmatig teksten corrigeren waarin auteurs achteloos iets schrijven...

Afbeelding: Aanmelden GLB versoepeld, betaling later
03 oktober 2022

Aanmelden GLB versoepeld, betaling later

Met grote vertraging heeft het Ministerie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit overeenstemming bereikt met de Europese Commissie voor wat betreft...

Afbeelding: Piet Adema de nieuwe minister van Landbouw
03 oktober 2022

Piet Adema de nieuwe minister van Landbouw

Piet Adema is vanaf vandaag de nieuwe minister van Landbouw. Hij neemt namens de ChristenUnie de plek in van Henk Staghouwer. Dit heeft zijn partij vanmiddag...

Afbeelding: Nijhof-Wassink doet Duitse overname in bulktransport
28 september 2022

Nijhof-Wassink doet Duitse overname in bulktransport

De Feed Logistics-divisie van bulktransporteur Nijhof-Wassink neemt per 1 oktober de logistieke activiteiten van Landhandel Meyer uit het Duitse Bösel...

Afbeelding: ‘Succesvolle lammerenopfok vergt optimale voeding van drachtige geiten’
07 september 2022

‘Succesvolle lammerenopfok vergt optimale voeding van drachtige geiten’

Dierenarts Maarten van den Bosch over vervanging en opfok. Tijdens het jubileumsymposium van Voergroep Zuid vertelde dierenarts Maarten van den Bosch...

Afbeelding: Bezoek Voergroep Zuid tijdens de Agrarische Dagen Someren!
24 augustus 2022

Bezoek Voergroep Zuid tijdens de Agrarische Dagen Someren!

Al jaren staan de Agrarische Dagen Someren bekend als een van de grootste openluchtbeurzen van Zuid-Nederland. Op ruim 32 hectare en met meer dan 150 standhouders...

Afbeelding: Voergroep Zuid start een vleesvarkensproefbedrijf
03 augustus 2022

Voergroep Zuid start een vleesvarkensproefbedrijf

Voergroep Zuid heeft de ambitie om voor klanten en ketenpartners kartrekker te zijn op het gebied van voerinnovaties, duurzaamheid en circulariteit, met...

Afbeelding: Campagne 'Geef boeren toekomst' van start
26 juli 2022

Campagne 'Geef boeren toekomst' van start

Voergroep Zuid is samen met Vitelia, Fransen Gerrits en de ZLTO de landelijke publiekscampagne ‘Geef boeren toekomst’ gestart. Hierin vragen...

Afbeelding: Terugblik op boerenprotest in Stroe
24 juni 2022

Terugblik op boerenprotest in Stroe

Beste leden, klanten en alle andere boerenfamilies, Als algemeen directeur van Coöperatie Voergroep Zuid kijk ik met trots terug op de boerendemonstratie...

Afbeelding: Voergroep Zuid ondersteunt Klasseboeren
10 juni 2022

Voergroep Zuid ondersteunt Klasseboeren

Meer kinderen op bezoek bij de boer Voor steeds meer kinderen is het niet vanzelfsprekend dat zij een boerderij bezoeken. Dit terwijl het best belangrijk...

Afbeelding: “Werk aan de relatie en zorg dat je een goed verhaal hebt”
31 mei 2022

“Werk aan de relatie en zorg dat je een goed verhaal hebt”

17 mei waren we voor alweer het 6e seminar in de reeks van 8, van onze masterclass Agri-Business te gast op de prachtige locatie Lamperse hei in Wanroij....

Afbeelding: Boeren en burgers brunchen op het veld van PSV
11 mei 2022

Boeren en burgers brunchen op het veld van PSV

David Janssen levert eieren voor de AgriFriends Boer-Burger-Brunch Woensdag 11 mei speelt PSV haar laatste thuiswedstrijd van het seizoen. De ochtend...

Afbeelding: Voergroep Zuid zet CO2-footprint pluimveevoer op het label
02 mei 2022

Voergroep Zuid zet CO2-footprint pluimveevoer op het label

In navolging op de CO2-footprint berekening van al haar varkensvoeders, berekent Voergroep Zuid nu ook de CO2-footprint voor een groot deel van haar pluimveevoeders...

Afbeelding: De Masterclass Agri-business draait door!
11 april 2022

De Masterclass Agri-business draait door!

Al jaren organiseert Voergroep Zuid jaarlijks de Masterclass Agri-business. Óók dit jaar startte de Masterclass met 15 enthousiaste jonge...

Afbeelding: ‘ Zorg dat je aan tafel zit en praat mee. Anders praten ze over je!’
10 maart 2022

‘ Zorg dat je aan tafel zit en praat mee. Anders praten ze over je!’

In een snel veranderende markt staat varkenshouder Theo Vernooij bekend als een ondernemer die altijd een stap vooruit denkt en niet bang is om daar voor...

Afbeelding: Voergroep Zuid meet als eerste automatisch fosfinegehalte van binnenkomende granen
04 maart 2022

Voergroep Zuid meet als eerste automatisch fosfinegehalte van binnenkomende granen

Voergroep Zuid meet als eerste Nederlandse mengvoerleverancier automatisch het fosfinegehalte van al haar binnenkomende granen. Via een systeem, gekoppeld...

Stel je vraag

 
* verplichte velden