25 oktober 2019

Ei-Display: real-time data in één oogopslag

Ei-Display is een actief datamanagementsysteem dat het productieproces van leghennen direct inzichtelijk maakt met real-time staldata. Sinds juli wordt dit managementsysteem gefaseerd uitgerold.

Staldata die verzameld worden zijn onder andere diergegevens, voer- en wateropnamegegevens, productiecijfers, klimaatdata en omgevingsvariabelen. De data worden centraal verzameld en weergegeven op een dashboard. Ze geven direct inzicht in het productieproces en leveren praktische data op voor korte termijnvoorspellingen (vroege waarschuwing) en lange termijnvoorspellingen (planning).

Gericht actie ondernemen
Leghennenhouders kunnen met Ei-Display snel en gericht werken aan goed stalmanagement. De data kunnen ook vergeleken worden met vorige koppels. Daarnaast maakt het datamanagementsysteem een actieve begeleiding mogelijk naar precisievoeding. Precisievoeding richt zich op het optimaliseren van de nutriëntenbenutting en rendementsverbetering.

Verschillende modules
Binnen Ei-Display kunnen leghennenhouders gebruik maken van meerdere modules: een uitgebreide module en een goedkopere variant waarbij alle gangbare data van een pluimveehouder worden benut. Voordeel van Ei-Display is dat het een modern en gebruiksvriendelijk systeem is dat zorgt voor een goede ontsluiting van stalgegevens waarmee de pluimveehouder zijn voordeel kan doen. Er zijn al enkele bedrijven waarbij de uitgebreide module operationeel is of binnenkort operationeel wordt. De terugkoppeling is zeer positief.

Hoger economische resultaat
Voerkosten maken op legpluimveebedrijven 70 procent uit van het productiebudget. Met behulp van Ei-Display is het mogelijk om het rendement te verbeteren. Dit leidt tot zowel betere technische als economische resultaten. Bij de uitgebreide versie van Ei-Display worden alle data automatisch verzameld. Hierdoor hoeven er geen gegevens handmatig overgenomen te worden uit de stalcomputer.

Meer informatie
Indien u voer afneemt bij Voergroep Zuid  krijgt u een korting op het datamanagementsysteem
Ei-Display. Vraag uw pluimveespecialist voor meer informatie over de kosten voor deelname.

Overige berichten

24 juni 2020

Het blijft warm de komende dagen!

Koppels leghennen hebben tijdens de start van de legperiode het meeste last van de warmte omdat dit de groei vertraagt. Voor de rest van de koppels geldt dat de eiproductie kan dalen en de schaalkwaliteit...
Lees meer
19 juni 2020
/ Algemeen / Geiten / Pluimvee / Rundvee / Varkens

Samen hebben we de coronacrisis goed doorstaan

Een videoboodschap van onze Algemeen directeur Wim Maaskant over hoe we samen de coronacrisis hebben doorstaan. Dankzij de goede voorzorgsmaatregelen in Nederland is de grootste druk van de coronacrisis...
Lees meer
15 juni 2020
/ Algemeen / Geiten

Bioveiligheid essentieel voor hoge melkproductie

Door de groeiende wereldbevolking en het stijgend besteedbaar inkomen is de verwachting dat de vraag naar hoogwaardige zuivelproducten wereldwijd zal groeien. Daarbij zijn er twee aspecten die positief...
Lees meer
15 mei 2020
/ Algemeen / Geiten / Grondstoffen / Pluimvee / Rundvee / Varkens

Klanten van Voergroep Zuid geven een bovengemiddelde score bij het online onderzoek van ‘Voermonitor’

Uit het onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek ‘VoerMonitor’ blijkt dat klanten Voergroep Zuid bovengemiddeld waarderen voor hun bedrijfsbegeleiding, vertrouwen, mengvoerkwaliteit, technische...
Lees meer