25 oktober 2019

Ei-Display: real-time data in één oogopslag

Ei-Display is een actief datamanagementsysteem dat het productieproces van leghennen direct inzichtelijk maakt met real-time staldata. Sinds juli wordt dit managementsysteem gefaseerd uitgerold.

Staldata die verzameld worden zijn onder andere diergegevens, voer- en wateropnamegegevens, productiecijfers, klimaatdata en omgevingsvariabelen. De data worden centraal verzameld en weergegeven op een dashboard. Ze geven direct inzicht in het productieproces en leveren praktische data op voor korte termijnvoorspellingen (vroege waarschuwing) en lange termijnvoorspellingen (planning).

Gericht actie ondernemen
Leghennenhouders kunnen met Ei-Display snel en gericht werken aan goed stalmanagement. De data kunnen ook vergeleken worden met vorige koppels. Daarnaast maakt het datamanagementsysteem een actieve begeleiding mogelijk naar precisievoeding. Precisievoeding richt zich op het optimaliseren van de nutriëntenbenutting en rendementsverbetering.

Verschillende modules
Binnen Ei-Display kunnen leghennenhouders gebruik maken van meerdere modules: een uitgebreide module en een goedkopere variant waarbij alle gangbare data van een pluimveehouder worden benut. Voordeel van Ei-Display is dat het een modern en gebruiksvriendelijk systeem is dat zorgt voor een goede ontsluiting van stalgegevens waarmee de pluimveehouder zijn voordeel kan doen. Er zijn al enkele bedrijven waarbij de uitgebreide module operationeel is of binnenkort operationeel wordt. De terugkoppeling is zeer positief.

Hoger economische resultaat
Voerkosten maken op legpluimveebedrijven 70 procent uit van het productiebudget. Met behulp van Ei-Display is het mogelijk om het rendement te verbeteren. Dit leidt tot zowel betere technische als economische resultaten. Bij de uitgebreide versie van Ei-Display worden alle data automatisch verzameld. Hierdoor hoeven er geen gegevens handmatig overgenomen te worden uit de stalcomputer.

Meer informatie
Indien u voer afneemt bij Voergroep Zuid  krijgt u een korting op het datamanagementsysteem
Ei-Display. Vraag uw pluimveespecialist voor meer informatie over de kosten voor deelname.

Overige berichten

14 november 2019
/ Algemeen / Rundvee

Uitnodiging themadag Diergezondheid

Tijdens de themadag Diergezondheid staat de gang naar een gezond melkrijk leven centraal. Gezondheid is één van de vele factoren die, naast genetische aanleg, invloed hebben op de levens...
Lees meer
28 oktober 2019
/ Algemeen / Alle diergroepen / Grondstoffen

Elfde jaar BIG Challenge succesvol afgesloten

Ook in het elfde jaar van haar deelname aan Alpe d’HuZes is BIG Challenge er in geslaagd weer een mooi bedrag bij elkaar te brengen voor de strijd tegen kanker. Met een eindbedrag van € 783.383,15...
Lees meer
25 oktober 2019
/ Algemeen / Pluimvee

Assortiment voor opfokleghennen vernieuwd!

Behoeftes van opfokkers zijn verschillend. Afhankelijk van bedrijfsdoelstellingen en ras-specifieke kenmerken vraagt men om specifiek voer voor de verschillende levensfases. Voergroep Zuid heeft haar...
Lees meer
25 oktober 2019
/ Algemeen / Pluimvee

Voer bevochtigen tijdens periodes verminderde voeropname verhoogt dierprestaties

Voergroep Zuid heeft - na positieve praktijkproeven - in samenwerking met de firma Versleijen een computergestuurd nozzle-systeem geïnstalleerd bij een praktijkbedrijf.
Lees meer