15 februari 2019

Geslaagde open dag vermeerderingsstal

Op vrijdag 8 februari heeft de familie Beerens uit Hoogeloon een open dag gehouden na de realisatie van de nieuwe vermeerderingsstal voor 17.000 vleeskuikenmoederdieren, plus 9 procent hanen.

De familie Beerens heeft gekozen voor oplierbare voerpannen die na het voeren automatisch omhoog worden gelierd. Ze houden 12,3 hennen per pan waardoor er voldoende voerbaklengte is. De hanenlijn hangt op de beun voor de legnesten.

Weinig grondeieren
De opstap van de beun is met 20 centimeter erg laag. De familie Beerens past dit ook toe in hun andere stallen. Het verlaagt het aantal grondeieren. In de nok is een lichtstraat aangebracht. Dit is een vereiste voor de QS-certificering. Verder is het inpakken van de eieren tot en met het op de pallet plaatsen geautomatiseerd. 

Beursuitstraling
Zo’n vijfhonderd geïnteresseerden waren aanwezig op 8 februari. Samen met de 24 deelnemende bedrijven en een presentatie van Roxell had de open dag een echte beursuitstraling. De familie Beerens kijkt met een zeer goed gevoel terug op de open dag en wil iedereen bedanken voor hun inbreng.

Overige berichten

17 juni 2019
/ Algemeen / Rundvee

Drijfmest met water geeft hogere N-benutting

Het toedienen van 20 tot 25 kuub drijfmest per hectare, plus een kleine kunstmestgift, is voldoende om de volgende grassnede te realiseren. Extra water toevoegen aan drijfmest verbetert de stikstofbenutting. Mest...
Lees meer
17 juni 2019
/ Rundvee

Maaien rondom bloeiperiode

Melkveehouders die nu nog de tweede snede moeten maaien, doen er goed aan deze snede tijdig van het land te halen. Het advies is om gras te maaien voordat de bloeiwijze zichtbaar wordt. Wanneer de bloeiwijze...
Lees meer
17 juni 2019
/ Rundvee

Compleet assortiment voor rosés

Voergroep Zuid heeft het assortiment voor rosés uitgebreid. Er zijn voeders voor zowel de start-, groei- als afmestfase en voor elke fase zijn verschillende voerlijnen beschikbaar.  Voor...
Lees meer
17 juni 2019
/ Rundvee

Koud water beter voor jonge kalveren

Bij temperaturen boven de 25 graden is het raadzaam om ook jonge kalveren extra water te geven naast de melkverstrekking. Door het warme weer ademen kalveren meer waardoor ze ook meer vocht verliezen. Aanvullen...
Lees meer