15 februari 2019

Geslaagde open dag vermeerderingsstal

Op vrijdag 8 februari heeft de familie Beerens uit Hoogeloon een open dag gehouden na de realisatie van de nieuwe vermeerderingsstal voor 17.000 vleeskuikenmoederdieren, plus 9 procent hanen.

De familie Beerens heeft gekozen voor oplierbare voerpannen die na het voeren automatisch omhoog worden gelierd. Ze houden 12,3 hennen per pan waardoor er voldoende voerbaklengte is. De hanenlijn hangt op de beun voor de legnesten.

Weinig grondeieren
De opstap van de beun is met 20 centimeter erg laag. De familie Beerens past dit ook toe in hun andere stallen. Het verlaagt het aantal grondeieren. In de nok is een lichtstraat aangebracht. Dit is een vereiste voor de QS-certificering. Verder is het inpakken van de eieren tot en met het op de pallet plaatsen geautomatiseerd. 

Beursuitstraling
Zo’n vijfhonderd geïnteresseerden waren aanwezig op 8 februari. Samen met de 24 deelnemende bedrijven en een presentatie van Roxell had de open dag een echte beursuitstraling. De familie Beerens kijkt met een zeer goed gevoel terug op de open dag en wil iedereen bedanken voor hun inbreng.

Overige berichten

20 mei 2019
/ Geiten

Sterke en fitte lammeren met FIT-MIX

Een gezonde start van de lammeren heeft een enorme positieve invloed op de melkproductie van de dieren in hun latere leven. Daarom heeft Voergroep Zuid een unieke voertoevoeging ontwikkeld: FIT-MIX. FIT-MIX...
Lees meer
20 mei 2019
/ Geiten

Bemesting voor tweede en derde snede

Een week na het maaien van de eerste snede – als de stoppel weer is uitgeschoten – kan het gras bemest worden met stalmest. 20 ton stalmest per hectare volstaat. Het advies is gebruik...
Lees meer
20 mei 2019
/ Geiten

‘Lekkende darm’ voorkomen

Wanneer de darmcellen van een geit niet mooi aan elkaar sluiten, kunnen bacteriën en gifstoffen in de bloedbaan komen. Dit heet een lekkende darm. De oorzaak hiervan ligt vooral in stresssituaties,...
Lees meer
16 mei 2019
/ Algemeen / Alle diergroepen

Hebben activisten het recht zomaar uw erf te betreden?

Naar aanleiding van de kaping van een varkenshouderij in Boxtel afgelopen week, ontstonden er vanuit onze klanten veel vragen, zoals: Mag dergelijk onacceptabel gedrag van dierenrechtenactivisten juridisch...
Lees meer