19 april 2019

Hogere drogestofopname met natte voedering

Op een proefstal van Voergroep Zuid is een proef gedaan met natte voedering. De inname van droge stof per hen lag 3 procent hoger. Met een betere optimalisatie van de waterdosering is een nog hogere opname zelfs mogelijk.

De voordelen van natte voedering liggen in de startperiode van de leghennen en tijdens hitteperioden. Tijdens de start schommelt de voeropname van hennen door stressmomenten na opzet én door de hormoonontwikkeling die sterk op gang komt. Met een periodieke natte voedering blijft de opname in deze periode stabieler en is de gemiddelde inname van droge stof hoger. Dat geldt ook voor periodieke natte voedering tijdens hitteperioden. Afhankelijk van de staltemperatuur en luchtvochtigheid, kan de voeropname immers sterk schommelen tijdens warme dagen. Naast een hogere opname geeft natte voedering ook een betere vertering omdat de opname zowel over de dag als tussen de dagen gelijkmatiger is.

10 liter water, 100 kilogram voer

De wijze van natte voedering bij het proefkoppel van Voergroep Zuid was waarschijnlijk niet helemaal ideaal omdat het voer een gemiddeld drogestofpercentage had van ongeveer 65 procent: te nat en niet gunstig voor gangbare voersystemen. Toch steeg de gemiddelde drogestofinname per hen. Bij een betere waterdosering - bijvoorbeeld met nozzles boven de voerketting waarbij het drogestofpercentage van het voer ongeveer 80 procent wordt - kan de voerinname verder stijgen. Een drogestofpercentage van 80 procent wordt bereikt door 10 liter water toe te voegen per 100 kilogram voer.

Meer weten over natte voedering

De eerste praktijkbedrijven zijn gestart met natte voedering (zie foto’s) en een exclusieve samenwerking met een toeleverancier wordt bekeken. Wilt u meer weten over de mogelijkheden op uw bedrijf? Raadpleeg dan de specialisten van Voergroep Zuid.

Overige berichten

15 mei 2020
/ Algemeen / Geiten / Grondstoffen / Pluimvee / Rundvee / Varkens

Klanten van Voergroep Zuid geven een bovengemiddelde score bij het online onderzoek van ‘Voermonitor’

Uit het onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek ‘VoerMonitor’ blijkt dat klanten Voergroep Zuid bovengemiddeld waarderen voor hun bedrijfsbegeleiding, vertrouwen, mengvoerkwaliteit, technische...
Lees meer
15 mei 2020
/ Rundvee

Conceptregeling stikstofmaatregel niet realistisch voor melkveehouder

In het kader van de stikstofreductie heeft minister Schouten een nieuwe conceptregeling voor het normeren van het ruw eiwitgehalte in krachtvoer bekend gemaakt. Het is een spoedmaatregel die vanwege een...
Lees meer
06 april 2020
/ Algemeen / Geiten / Pluimvee / Rundvee / Varkens

In memoriam: onze zeer gewaardeerde collega Henri Arts

Zo betrokken, zo bevlogen, zo intens, dat was Henri Arts ten voeten uit. Een coöperatieman in hart en nieren, die vol passie zijn werk deed.
Lees meer
03 april 2020
/ Geiten / Pluimvee / Rundvee / Varkens

Help uw dieren stressvrij de zomer door

Ondanks de dat er op dit moment veel stil ligt vanwege het coronavirus, blijft de productie van voedingsmiddelen van groot belang. En met de zomer op komst wordt het daarom ook tijd ons voor te bereiden...
Lees meer