19 april 2019

Hogere drogestofopname met natte voedering

Op een proefstal van Voergroep Zuid is een proef gedaan met natte voedering. De inname van droge stof per hen lag 3 procent hoger. Met een betere optimalisatie van de waterdosering is een nog hogere opname zelfs mogelijk.

De voordelen van natte voedering liggen in de startperiode van de leghennen en tijdens hitteperioden. Tijdens de start schommelt de voeropname van hennen door stressmomenten na opzet én door de hormoonontwikkeling die sterk op gang komt. Met een periodieke natte voedering blijft de opname in deze periode stabieler en is de gemiddelde inname van droge stof hoger. Dat geldt ook voor periodieke natte voedering tijdens hitteperioden. Afhankelijk van de staltemperatuur en luchtvochtigheid, kan de voeropname immers sterk schommelen tijdens warme dagen. Naast een hogere opname geeft natte voedering ook een betere vertering omdat de opname zowel over de dag als tussen de dagen gelijkmatiger is.

10 liter water, 100 kilogram voer

De wijze van natte voedering bij het proefkoppel van Voergroep Zuid was waarschijnlijk niet helemaal ideaal omdat het voer een gemiddeld drogestofpercentage had van ongeveer 65 procent: te nat en niet gunstig voor gangbare voersystemen. Toch steeg de gemiddelde drogestofinname per hen. Bij een betere waterdosering - bijvoorbeeld met nozzles boven de voerketting waarbij het drogestofpercentage van het voer ongeveer 80 procent wordt - kan de voerinname verder stijgen. Een drogestofpercentage van 80 procent wordt bereikt door 10 liter water toe te voegen per 100 kilogram voer.

Meer weten over natte voedering

De eerste praktijkbedrijven zijn gestart met natte voedering (zie foto’s) en een exclusieve samenwerking met een toeleverancier wordt bekeken. Wilt u meer weten over de mogelijkheden op uw bedrijf? Raadpleeg dan de specialisten van Voergroep Zuid.

Overige berichten

20 mei 2019
/ Geiten

Sterke en fitte lammeren met FIT-MIX

Een gezonde start van de lammeren heeft een enorme positieve invloed op de melkproductie van de dieren in hun latere leven. Daarom heeft Voergroep Zuid een unieke voertoevoeging ontwikkeld: FIT-MIX. FIT-MIX...
Lees meer
20 mei 2019
/ Geiten

Bemesting voor tweede en derde snede

Een week na het maaien van de eerste snede – als de stoppel weer is uitgeschoten – kan het gras bemest worden met stalmest. 20 ton stalmest per hectare volstaat. Het advies is gebruik...
Lees meer
20 mei 2019
/ Geiten

‘Lekkende darm’ voorkomen

Wanneer de darmcellen van een geit niet mooi aan elkaar sluiten, kunnen bacteriën en gifstoffen in de bloedbaan komen. Dit heet een lekkende darm. De oorzaak hiervan ligt vooral in stresssituaties,...
Lees meer
16 mei 2019
/ Algemeen / Alle diergroepen

Hebben activisten het recht zomaar uw erf te betreden?

Naar aanleiding van de kaping van een varkenshouderij in Boxtel afgelopen week, ontstonden er vanuit onze klanten veel vragen, zoals: Mag dergelijk onacceptabel gedrag van dierenrechtenactivisten juridisch...
Lees meer