19 april 2019

Hogere drogestofopname met natte voedering

Op een proefstal van Voergroep Zuid is een proef gedaan met natte voedering. De inname van droge stof per hen lag 3 procent hoger. Met een betere optimalisatie van de waterdosering is een nog hogere opname zelfs mogelijk.

De voordelen van natte voedering liggen in de startperiode van de leghennen en tijdens hitteperioden. Tijdens de start schommelt de voeropname van hennen door stressmomenten na opzet én door de hormoonontwikkeling die sterk op gang komt. Met een periodieke natte voedering blijft de opname in deze periode stabieler en is de gemiddelde inname van droge stof hoger. Dat geldt ook voor periodieke natte voedering tijdens hitteperioden. Afhankelijk van de staltemperatuur en luchtvochtigheid, kan de voeropname immers sterk schommelen tijdens warme dagen. Naast een hogere opname geeft natte voedering ook een betere vertering omdat de opname zowel over de dag als tussen de dagen gelijkmatiger is.

10 liter water, 100 kilogram voer

De wijze van natte voedering bij het proefkoppel van Voergroep Zuid was waarschijnlijk niet helemaal ideaal omdat het voer een gemiddeld drogestofpercentage had van ongeveer 65 procent: te nat en niet gunstig voor gangbare voersystemen. Toch steeg de gemiddelde drogestofinname per hen. Bij een betere waterdosering - bijvoorbeeld met nozzles boven de voerketting waarbij het drogestofpercentage van het voer ongeveer 80 procent wordt - kan de voerinname verder stijgen. Een drogestofpercentage van 80 procent wordt bereikt door 10 liter water toe te voegen per 100 kilogram voer.

Meer weten over natte voedering

De eerste praktijkbedrijven zijn gestart met natte voedering (zie foto’s) en een exclusieve samenwerking met een toeleverancier wordt bekeken. Wilt u meer weten over de mogelijkheden op uw bedrijf? Raadpleeg dan de specialisten van Voergroep Zuid.

Overige berichten

03 juli 2019
/ Algemeen / Alle diergroepen / Grondstoffen

Risicomanagement

In het magazine van Adfiz, de branchevereniging van onafhankelijk financieel adviseurs, komt Joris Raaijmakers van Zuiderhuis aan het woord over Risicomanagement.
Lees meer
27 juni 2019
/ Algemeen / Alle diergroepen / Grondstoffen

Inspiratie-event BeLeef 2019 groot succes

UDEN – Donderdag 13 juni vond in het Inspyrium in Cuijk BeLeef 2019 plaats. Met ruim 300 aanwezigen werd de eerste editie van dit inspiratie-event voor de agri-vrouw een groot succes. “We kijken...
Lees meer
17 juni 2019
/ Algemeen / Rundvee

Drijfmest met water geeft hogere N-benutting

Het toedienen van 20 tot 25 kuub drijfmest per hectare, plus een kleine kunstmestgift, is voldoende om de volgende grassnede te realiseren. Extra water toevoegen aan drijfmest verbetert de stikstofbenutting. Mest...
Lees meer
17 juni 2019
/ Rundvee

Maaien rondom bloeiperiode

Melkveehouders die nu nog de tweede snede moeten maaien, doen er goed aan deze snede tijdig van het land te halen. Het advies is om gras te maaien voordat de bloeiwijze zichtbaar wordt. Wanneer de bloeiwijze...
Lees meer