07 september 2015

Krachtenbundeling AgroDyn, BoerenBond Agro en het Limburgsch Landbouwsyndicaat

AgroDyn, BoerenBond Agro en het Limburgsch Landbouwsyndicaat hebben het voornemen te fuseren. De drie bedrijven zijn al vele jaren actief in de advisering en toelevering in de agrarische sector. Door de krachtenbundeling ontstaat een onderneming met een jaaromzet van ruim 27 miljoen euro. Het voornemen tot fusie is goedgekeurd door de directie en Raad van Toezicht van betrokken bedrijven en zal worden voorgelegd aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM). 

Toonaangevende toeleverancier
De drie bedrijven willen met deze samenwerking de krachten bundelen binnen de snel veranderende markt met toenemende schaalvergroting. Door deze fusie ontstaat een toonaangevende regionale toeleverancier in Zuidoost-Nederland die zich gaat profileren als dé kennis en adviespartner voor de akkerbouw, loonwerk, veehouderij en vollegrond. Zowel AgroDyn, BoerenBond Agro als het Limburgsch Landbouwsyndicaat hebben een regionale marktpositie in Zuidoost-Nederland en hun markten zijn complementair.

Groei marktaandeel
De komende maanden zal, daar waar mogelijk, reeds worden samengewerkt. De doelstelling van het fusiebedrijf is groei van haarmarktaandeel in Zuidoost-Nederland. Naast autonome groei zal er ook gericht gekeken worden naar strategische fusies en/of overnames. Middels een persoonlijke klantbenaderingmet gerichte  bedieningsconcepten kan het bedrijf het rendement en advies op het erf van boer en tuinder verder verbeteren.

De drie bedrijven
Het Limburgsch Landbouwsyndicaat uit Maastricht is actief in Zuid- en Midden-Limburg en de aangrenzende Euregio. Zij is van oudsher sterk in op- en overslag van meststoffen en granen waartoe ze over een eigen laad- en loslocatie aan het water beschikt. Haar kernactiviteiten zijn advies en toelevering aan de akkerbouw, loonwerk, veehouderij en groothandel in de meststoffen.

Het werkgebied van AgroDyn bestrijkt Limburg, Zuidoost-Brabant en de aangrenzende Euregio. AgroDyn adviseert en levert producten in de akkerbouw, vollegrondstuinbouw, loonwerk en veehouderij.  Zij is een voorstaande speler in aardappelcontracten, inname van granen en het vermarkten van zaaigranen.

BoerenBond Agro is onderdeel van Voergroep Zuid. Zij is actief in Noord- en Midden-Limburg waarbij ze  boeren en tuinders producten belevert en adviseert, voornamelijk in de vollegrond. Door deze fusie geeft Voergroep Zuid gestalte aan haar wens de plantaardige activiteiten te vergroten en kan zij profiteren van de kennis, advies én efficiëntie van het nieuwe bedrijf.

Het hoofdkantoor zal gevestigd worden te Panningen met nevenvestigingen in Heerlen, Maastricht en Montfort.

Klik hier voor de introductiefilm

Overige berichten

22 maart 2019
/ Geiten / Rundvee

Nieuwe rundveespecialisten

Sinds 1 januari heeft Voergroep Zuid twee nieuwe rundveespecialisten. Maurice Meeuwissen en Vincent Leemreize.
Lees meer
22 maart 2019
/ Algemeen

Doorzaaien grasland nu het nog kan

Veehouders die de opbrengst van het grasland willen verhogen door percelen door te zaaien, kunnen dat het beste doen vóór 1 april. Doorzaaien is lucratief bij meer dan 10 procent open plekken...
Lees meer
22 maart 2019
/ Algemeen

Ruim assortiment meststoffen

Voergroep Zuid biedt een ruim assortiment meststoffen aan voor grasland en maisland. Via onze leverancier Agrea kunnen ook andere meststoffen geleverd worden die niet binnen dit standaard assortiment vallen....
Lees meer
13 maart 2019

Succesvolle bijeenkomst ‘Coöperatief Ondernemerschap’

Maandagavond 11 maart was er een leden/ klantenbijeenkomst georganiseerd in het Philips Stadion in Eindhoven. De opkomst voor deze inspirerende avond was hoog. Onder het thema ‘’Samen beter...
Lees meer