13 april 2021

Voergroep Zuid realiseert prima jaarresultaten over 2020

Zowel qua voerafzet als voor wat betreft financiële resultaten heeft Voergroep Zuid het afgelopen jaar over de volle breedte prima gepresteerd. Dit blijkt uit het jaarverslag dat Voergroep Zuid afgelopen week aan haar Ledenraad presenteerde. De netto-omzet steeg met 9,7 procent naar € 222,1 miljoen. De EBITDA bedroeg over 2020 € 4,7 miljoen. Hiermee kwam het nettoresultaat na belastingen uit op een winst van € 1,3 miljoen. Naast de business unit Voer & Grondstoffen droegen ook de business units Financiële dienstverlening (Zuiderhuis) en Retail (8 Welkoop-winkels en een Praxis) in 2020 positief bij aan dit mooie resultaat. Een prestatie om trots op te zijn.

Klik hier voor het jaarbericht!

 

Voer & Grondstoffen 

Voergroep Zuid heeft in 2020 ruim 747.000 ton voer en grondstoffen geleverd. Dit is bijna 10 procent meer dan in 2019. Een duidelijke groei, in een krimpende markt. De groei wordt veroorzaakt door nieuwe klanten en door extra loonproductie voor derden. Een goede inkooppositie van grondstoffen en een efficiënte productie en logistiek zorgden niet alleen voor meer voerafzet, maar ook voor een prima rendement van de voeractiviteiten van de business unit Voer & Grondstoffen.  

Zuiderhuis 

Bij de niet-agrarische activiteiten van Voergroep Zuid liet de business unit Financiële Dienstverlening 
(Zuiderhuis) een lichte omzetstijging zien. De in 2019 aangekondigde reorganisatie bij Zuiderhuis zorgde in 2020 voor een krimp van het personeelsbestand (12 procent minder fte’s dan in 2019) en daarmee voor minder loonkosten. Dit verbeterde het rendement ten opzichte van de voorgaande jaren. Ook is de organisatie door een strakkere indeling in front-, mid- en backoffice-werkzaamheden effectiever geworden en heeft de verdere optimalisering van de processen rondom volmacht-producten bijgedragen aan het goede financiële resultaat. 

Retail 

De Retail activiteiten van Voergroep Zuid kenden een heel bijzonder jaar met een omzetstijging van meer dan 18 procent. Hierin speelde COVID-19 een belangrijke rol. Mensen waren aan huis gekluisterd, gingen in de tuin werken, klussen of kochten een huisdier. Daar hebben de acht Welkoop-winkels en de Praxis de vruchten van geplukt. Het zorgde voor een hogere omzet en een betere bruto marge. Ondanks de beperkingen door COVID-19 is het winkelpersoneel in staat geweest de klanten met voldoende beschermende maatregelen steeds goed te blijven bedienen. 

Kasstroom en investeringen 

De operationele kasstroom van Voergroep Zuid steeg van € 1,7 miljoen in 2019 naar € 9,7 miljoen in 2020. Hiermee was er ruim voldoende kasstroom beschikbaar om de benodigde investeringen uit eigen middelen te financieren. De investeringen in vaste activa bedroegen € 2,6 miljoen. Dit waren vooral investeringen in de voerfabrieken zoals reguliere vervangingen, verbetering van de logistiek en een verdere flexibilisering van de productiecapaciteit. De vrije kasstroom werd ingezet ter versterking van de liquiditeitspositie. Die steeg door een toename van overlopende passiva met € 7,5 miljoen. Het balanstotaal van coöperatie Voergroep Zuid is met € 4,8 miljoen toegenomen tot € 64,3 miljoen en het groepsvermogen steeg met € 1,3 miljoen tot € 45,9 miljoen. De solvabiliteit (groepsvermogen uitgedrukt als percentage van het balanstotaal) bedraagt op dit moment 71,4 procent. Hiermee heeft Voergroep Zuid een uitstekende financiële positie. 

Vertrouwen in de toekomst 

Het goede resultaat in 2020 geeft Voergroep Zuid een goede uitgangspositie voor de lastige tijd die de voersector te wachten staat. De uitdagingen zijn groot. De saneringsregeling in de varkenshouderij zorgt voor stoppers. Lage opbrengstprijzen voor agrarische producten in combinatie met duur voer door hoge grondstofprijzen zetten het rendement van veel veehouders onder druk. Ook zijn er veel agrarische bedrijven zonder opvolger en zorgen de aangekondigde stikstofmaatregelen voor onzekerheid. Dit vraagt de komende jaren extra inzet om de voerafzet op peil te houden. Met volle fabrieken kunnen we als coöperatie de allerbeste prijs/kwaliteit voor onze klanten waarborgen.  

Om onze leidende positie in Zuid Nederland en Noord België te behouden, blijven wij als Voergroep Zuid ook de komende jaren investeren in het optimaliseren van de bedrijfsprocessen en in de kennis en kunde van de buitendienst. Bij onze business unit Financiële dienstverlening zal de ingezette digitale strategie in 2021 naar verwachting de resultaten nog verder verbeteren en ook voor de business unit Retail verwachten wij in 2021 een positief bedrijfsresultaat. Ondanks de diverse onzekerheden kijken wij met vertrouwen naar de toekomst. 

Coöperatie Voergroep Zuid 

Voergroep Zuid is al 125 jaar een stabiele, coöperatieve partner voor haar leden en klanten. Wij produceren en leveren vanuit vier productielocaties hoogwaardig voer en grondstoffen tegen een eerlijke prijs én voegen daarnaast waarde toe door middel van het delen van kennis en het geven van praktisch advies op het boerenerf. Hierbij hechten wij veel waarde aan een goede samenwerking met andere kennispartners en erfbetreders, waardoor wij samen onze leden en klanten optimaal ondersteunen bij het efficiënt en duurzaam produceren van melk, vlees en eieren. Zo verdienen wij geld voor boeren in plaats van aan boeren. Naast voer & grondstoffen leveren ook Zuiderhuis (financiële dienstverlening) en Retail (8 Welkoopwinkels en een Praxis) een belangrijke bijdrage aan het resultaat van onze mooie coöperatie.  

Overige berichten

12 mei 2021
/ Pluimvee

‘ Op eenvoudige wijze veel broedeieren produceren, dat past bij mij en bij Voergroep Zuid’

Op een eenvoudige wijze zoveel mogelijk broedeieren produceren van een bovengemiddelde kwaliteit. Dat is het motto van Geert van der Heijden van GH Agri-Service. Als ‘spin in het web’ regelt...
Lees meer
05 mei 2021
/ Geiten

De technische resultaten van onze geitenklanten in 2020!

Het is belangrijk om bedrijfsresultaten in beeld te brengen voor extra inzicht en optimalisatie. Met trots presenteren wij in onderstaande tabellen de resultaten en gemiddelde cijfers van Voergroep Zuid...
Lees meer
20 april 2021
/ Geiten / Pluimvee / Rundvee / Varkens

Nederlandse diervoedersector loopt voorop in gebruik duurzame soja

Vorige week is het Wereld Natuur Fonds (WNF) in het nieuws verschenen met de boodschap dat Nederland de grootste aanjager is van ontbossing. Onterecht wordt de Nederlandse diervoederindustrie aangewezen...
Lees meer
07 april 2021

Meerwaarde creëren met kennis en gezond boerenverstand

Frank van Kessel, 54 jaar, is geboren en getogen tussen het mengvoer. Zijn wieg stond letterlijk in de fabriek van Van Kessel mengvoeders in Oirschot, dat in 1998 onderdeel is geworden van de huidige coöperatie....
Lees meer

Wij gebruiken functionele-, analytische- en marketing- cookies om onze website te verbeteren, onze website gebruiksvriendelijker te maken en voor onze marketing doelstellingen. Klik je op 'doorgaan', geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.