29 juli 2016

Warm weer legt fouten in ventilatiesysteem bloot

De afgelopen week was het weer even tropisch warm in Brabant en Limburg. Vooral bij hoge buitentemperaturen komen fouten in ventilatiesystemen tevoorschijn, die er voor zorgen dat de gewenste hoeveelheid verse lucht niet bij de dieren terecht komt. De meest geconstateerde fouten zijn:

  • Te krap uitgevoerde luchtinlaten, waardoor de onderdruk over de luchtinlaat soms oploopt tot meer dan 40 Pascal.
  • Losse isolatieplaten boven een ventilatieplafond, waardoor lucht van 50 tot 60 graden boven het plafond terecht kan komen.
  • ‘Winterinlaten’ die niet goed zijn afgesloten waardoor er zeer warme lucht  vanaf de ruimte tussen de isolatie en de golfplaten via de gang de afdeling in wordt gezogen.
  • Het open zetten van afdelingsdeuren, met de bedoeling makkelijker lucht bij de dieren te krijgen. De gewenste luchtbeweging wordt hierdoor echter verstoord. Bovendien stroomt er vaak veel lucht direct via de controlegang naar de ventilator waardoor de verse lucht niet bij de dieren terecht komt.
  • Correctiefactoren op de ventilatiecurve die de begintemperatuur van de ventilatie te ver verhogen.
  • Te krap bemeten afzuigunits waardoor de luchtsnelheden te hoog oplopen. Elke meter meer luchtsnelheid boven de 7 m/seconde heeft ongeveer 10 Pascal extra onderdruk tot gevolg. Dit kost extra veel energie.
  • Afwezigheid van instroomringen onder aan de ventilatoren. Een afzuigkoker zonder instroomring geeft 30 Pascal meer onderdruk.
  • Te krap uitgevoerde centrale afzuigkanalen.
  • Luchtwassers waarover de druk bij vervuiling soms oploopt tot 140 Pascal.

Er kunnen dit jaar nog voldoende warme dagen volgen. Kijk kritisch naar uw ventilatiesysteem en vraag uw adviseur om advies.

Overige berichten

13 maart 2019

Succesvolle bijeenkomst ‘Coöperatief Ondernemerschap’

Maandagavond 11 maart was er een leden/ klantenbijeenkomst georganiseerd in het Philips Stadion in Eindhoven. De opkomst voor deze inspirerende avond was hoog. Onder het thema ‘’Samen beter...
Lees meer
08 maart 2019
/ Algemeen / Geiten / Rundvee

Voorjaarsactie kuilfolie en nieuwe folder Weidemengsels

Voorjaarsactie folie Van 8 maart t/m 8 april ontvangt u 10% korting op het hele assortiment kuilfolie. De kuilfolie is te bestellen via de telefoon (088 730 05 00) of per e-mail (order@voergroepzuid.nl)....
Lees meer
22 februari 2019
/ Rundvee

Kalverbodywarmer houdt kalveren gezond

Om kalveren te beschermen tegen koude winter- en voorjaarsdagen kunnen melkveehouders speciale Voergroep Zuid kalverbodywarmers bestellen.
Lees meer
22 februari 2019
/ Rundvee

Kristalsuiker brengt snelheid in rantsoen

Veel rantsoenen missen op dit moment snelheid op het gebied van vertering. Hieraan kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen, zoals een tekort aan zetmeel in maiskuilen of gebrek aan snelheid...
Lees meer