Specialist aan het woord...

MamaVit® Monitor brengt trends in beeld

Data-analyse speelt een steeds belangrijkere rol in bedrijfsvoering en -begeleiding. Zo ook voor Voergroep Zuid en haar leden en klanten. Eén van de manieren waarmee Voergroep Zuid data tot waarde brengt is de MamaVit® Monitor. Hierin worden inmiddels de technische gegevens van bijna 30.000 zeugen wekelijks gemonitord en geanalyseerd door nutritionist Nian Welters: “de data geeft de zeugenhouder en Voergroep Zuid inzicht in hoe het draait en wat er beter kan!”

“Het doel van de Zeugenmonitor is om technische resultaten continu inzichtelijk te hebben”, legt Nian Welters uit. “Zo monitoren we de technische prestaties per zeugenhouder, maar ook de prestaties van onze voerlijnen en verschillen in genetica en speenmomenten. Hiermee ziet een zeugenhouder hoe hij presteert in de tijd en weten wij als Voergroep Zuid hoe we het doen in de markt en waar wij in ons assortiment bij moeten sturen om de resultaten verder te verbeteren.” Zo blijkt volgens Welters uit de analyse van de zeugenmonitor dat zeugenklanten van Voergroep Zuid gemiddeld en doorlopend een halve big per zeug per jaar meer spenen dan de benchmark. “Een resultaat om trots op te zijn en hét bewijs dat onze aanpak werkt”, aldus Welters.

Wat kan beter?

De wekelijkse monitoring levert zowel Voergroep Zuid áls de zeugenhouder voordelen op. “Onze buitendienst en nutritie hebben continu inzicht in hoe het draait en vooral in wat er beter kan. Een verandering in technisch resultaat is direct in beeld waardoor we snel kunnen bekijken wat de oorzaak is. Op dat moment kunnen we snel handelen”, zegt Welters. Een voorbeeld waarin de zeugenmonitor direct goed tot zijn recht komt is wanneer we streven naar een hoger aantal gespeende biggen. 

Zeugen/biggen-specialist Frank van de Pas: “Uit de analyse van de Zeugenmonitor bleek dat er nog verbeterruimte zat in de melkproductie van de zeugen. Op basis hiervan hebben we enkele voerverbeteringen doorgevoerd, maar ook naar het grotere plaatje gekeken, zoals: het werpproces, de conditie van de zeug en de bigvitaliteit. Allemaal zaken die van invloed zijn op het melkaanbod. Dit soort verbeteringen realiseren doen we op basis van ons 5-eren model, een model dat stuctureel werken aan verbeteringen ondersteunt.”

"De data uit de zeugenmonitor gebruiken we om strategische keuzes te maken."

De toekomst

In de huidige zeugenmonitor is bewust gekozen voor kengetallen die technisch maar indirect ook economisch zijn. Welters: “Dit maakt het mogelijk dat we niet alleen per zeugenbedrijf kunnen analyseren, maar ook de trend over alle bedrijven kunnen zien. Iets wat interessante inzichten met zich meebrengt.”

Voor de toekomst ziet Welters hier mooie kansen in: “De data uit de Zeugenmonitor gebruiken we om strategische keuzes te maken. Zo weet een zeugenhouder met hulp van huidige en historische data welk effect een voer- of managementaanpassing heeft voor zijn/haar technische (en financiële) resultaat. Wie weet wat de toekomst ons nog meer brengt!”

Lees meer over MamaVit®

Stel je vraag

 
* verplichte velden