15 augustus 2019

5 tips voor een goed dekmanagement

Tip 1 

Formuleer uw fokdoel waarbij u specifieke kenmerken benoemt waarop u uw veestapel wilt verbeteren. Kies aan de hand van het fokdoel welke bokken passen bij uw veestapel en welke geiten u wilt dekken/insemineren.

Tip 2

Bepaal op welk moment u jonge lammeren wenst èn welke geiten bij welke bok kunnen. Indien u gebruik wilt maken van KI is het raadzaam tijdig afspraken te maken.

Tip 3

Beperk het aantal oude geiten dat u dekt/insemineert. Het risico op gezondheidsproblemen na het aflammeren is bij deze groep geiten vele malen hoger dan bij jonge geiten.

Tip 4

Houd bij het aandekken/insemineren rekening met de maximale ruimte die u tot beschikking hebt voor de jonge geitjes en bokjes. Onvoldoende opfokruimte betekent later meer (gezondheids)problemen bij de jonge dieren.

Tip 5

Bepaal hoe lang u de bokken bij de geiten wilt laten lopen en dus hoeveel bokken nodig zijn om de geiten te dekken. Neem voor hulp bij de dekplanning contact op met uw geitenspecialist.

 

Overige berichten

14 november 2019
/ Algemeen / Rundvee

Uitnodiging themadag Diergezondheid

Tijdens de themadag Diergezondheid staat de gang naar een gezond melkrijk leven centraal. Gezondheid is één van de vele factoren die, naast genetische aanleg, invloed hebben op de levens...
Lees meer
28 oktober 2019
/ Algemeen / Alle diergroepen / Grondstoffen

Elfde jaar BIG Challenge succesvol afgesloten

Ook in het elfde jaar van haar deelname aan Alpe d’HuZes is BIG Challenge er in geslaagd weer een mooi bedrag bij elkaar te brengen voor de strijd tegen kanker. Met een eindbedrag van € 783.383,15...
Lees meer
25 oktober 2019
/ Algemeen / Pluimvee

Assortiment voor opfokleghennen vernieuwd!

Behoeftes van opfokkers zijn verschillend. Afhankelijk van bedrijfsdoelstellingen en ras-specifieke kenmerken vraagt men om specifiek voer voor de verschillende levensfases. Voergroep Zuid heeft haar...
Lees meer
25 oktober 2019
/ Algemeen / Pluimvee

Ei-Display: real-time data in één oogopslag

Ei-Display is een actief datamanagementsysteem dat het productieproces van leghennen direct inzichtelijk maakt met real-time staldata. Sinds juli wordt dit managementsysteem gefaseerd uitgerold.
Lees meer