22 juli 2019

Is VLOG-melk interessant voor uw bedrijf?

In de omgeving van Veghel wil FrieslandCampina VLOG-melk collecteren. Een goede doorrekening is aan te raden om te bekijken of het produceren van VLOG-melk voor u interessant is. Uw specialist van Voergroep Zuid zet graag samen met u de mogelijkheden op een rij.

VLOG staat voor voedselketens waarin geen gentechniek gebruikt wordt. Praktisch houdt dit in dat de standaard sojabron in het rantsoen vervangen moet worden door een andere eiwitbron. In veel gevallen is die bron duurder of bevat meer fosfor per kg droge stof. De meerwaarde van VLOG-melk is daarom niet voor iedere veehouder voldoende om de kosten te dekken. In de zomer, wanneer er volop vers gras beschikbaar is, zit er een duidelijke positieve marge tussen kostprijs en opbrengstprijs. In de wintermaanden is dit voordeel veel kleiner.

Doorrekenen voor uw bedrijf?
Wilt u de mogelijkheden voor uw bedrijf doorrekenen? Neem dan contact op met uw specialist of met de verkoopbinnendienst via 088 730 05 00.

Overige berichten

14 november 2019
/ Algemeen / Rundvee

Uitnodiging themadag Diergezondheid

Tijdens de themadag Diergezondheid staat de gang naar een gezond melkrijk leven centraal. Gezondheid is één van de vele factoren die, naast genetische aanleg, invloed hebben op de levens...
Lees meer
28 oktober 2019
/ Algemeen / Alle diergroepen / Grondstoffen

Elfde jaar BIG Challenge succesvol afgesloten

Ook in het elfde jaar van haar deelname aan Alpe d’HuZes is BIG Challenge er in geslaagd weer een mooi bedrag bij elkaar te brengen voor de strijd tegen kanker. Met een eindbedrag van € 783.383,15...
Lees meer
25 oktober 2019
/ Algemeen / Pluimvee

Assortiment voor opfokleghennen vernieuwd!

Behoeftes van opfokkers zijn verschillend. Afhankelijk van bedrijfsdoelstellingen en ras-specifieke kenmerken vraagt men om specifiek voer voor de verschillende levensfases. Voergroep Zuid heeft haar...
Lees meer
25 oktober 2019
/ Algemeen / Pluimvee

Ei-Display: real-time data in één oogopslag

Ei-Display is een actief datamanagementsysteem dat het productieproces van leghennen direct inzichtelijk maakt met real-time staldata. Sinds juli wordt dit managementsysteem gefaseerd uitgerold.
Lees meer