22 februari 2019

T-som bereikt voor kunstmestgift weidesnede

Met een T-som van 200 kan vanaf deze week gestart worden met het toedienen van de kunstmestgift voor weidesnedes. Het ideale moment ligt tussen een T-som van 200 en 250. Voor een kunstmestgift voor maaisnedes is het nog te vroeg. De kunstmestgift kan hierbij het beste plaatsvinden tussen een T-som van 250 en 350.

Bij het toedienen van de eerste kunstmestgift is het raadzaam om niet alleen gebruik te maken van nitraatstikstof (KAS) maar ook van ammonium- en ureumstikstof. Deze laatste twee komen rustiger vrij en spoelen minder snel uit. Bij een nat voorjaar is de kans op stikstofuitspoeling in dat geval minder. Maak hiervoor gebruik van de meststoffen Urea Pro en Urea Gras Voorjaar.

Extra Zwavel
Ook een bemesting met zwavel is aan te bevelen. Dit bevordert de stikstofbenutting waardoor tot en met de derde snede een hogere grasopbrengst wordt gerealiseerd. Het advies is om 20 kg zwavel per hectare toe te dienen. Ook is het mogelijk om een combinatie van kunstmest en zwavel te zaaien met Urea Plus S.

Drijfmest uitrijden

Drijfmest kan uitgereden worden op het moment dat het land het toelaat. Zowel voor een weide- als maaisnede is een gift van 25 kuub per hectare aan te bevelen. Voor een weidesnede mag dit aangevuld worden met een stikstofgift van 30 kg N per hectare (bij 4% N in de drijfmest en een werkingscoëfficiënt van 60%). Voor een weidesnede (3.000 kg ds per ha) mag de stikstofgift 60 tot 65 kg N per hectare bedragen.
 

Overige berichten

22 maart 2019
/ Geiten / Rundvee

Nieuwe rundveespecialisten

Sinds 1 januari heeft Voergroep Zuid twee nieuwe rundveespecialisten. Maurice Meeuwissen en Vincent Leemreize.
Lees meer
22 maart 2019
/ Algemeen

Doorzaaien grasland nu het nog kan

Veehouders die de opbrengst van het grasland willen verhogen door percelen door te zaaien, kunnen dat het beste doen vóór 1 april. Doorzaaien is lucratief bij meer dan 10 procent open plekken...
Lees meer
22 maart 2019
/ Algemeen

Ruim assortiment meststoffen

Voergroep Zuid biedt een ruim assortiment meststoffen aan voor grasland en maisland. Via onze kennispartner Agrea kunnen ook andere meststoffen geleverd worden die niet binnen dit standaard assortiment...
Lees meer
13 maart 2019

Succesvolle bijeenkomst ‘Coöperatief Ondernemerschap’

Maandagavond 11 maart was er een leden/ klantenbijeenkomst georganiseerd in het Philips Stadion in Eindhoven. De opkomst voor deze inspirerende avond was hoog. Onder het thema ‘’Samen beter...
Lees meer