22 februari 2019

T-som bereikt voor kunstmestgift weidesnede

Met een T-som van 200 kan vanaf deze week gestart worden met het toedienen van de kunstmestgift voor weidesnedes. Het ideale moment ligt tussen een T-som van 200 en 250. Voor een kunstmestgift voor maaisnedes is het nog te vroeg. De kunstmestgift kan hierbij het beste plaatsvinden tussen een T-som van 250 en 350.

Bij het toedienen van de eerste kunstmestgift is het raadzaam om niet alleen gebruik te maken van nitraatstikstof (KAS) maar ook van ammonium- en ureumstikstof. Deze laatste twee komen rustiger vrij en spoelen minder snel uit. Bij een nat voorjaar is de kans op stikstofuitspoeling in dat geval minder. Maak hiervoor gebruik van de meststoffen Urea Pro en Urea Gras Voorjaar.

Extra Zwavel
Ook een bemesting met zwavel is aan te bevelen. Dit bevordert de stikstofbenutting waardoor tot en met de derde snede een hogere grasopbrengst wordt gerealiseerd. Het advies is om 20 kg zwavel per hectare toe te dienen. Ook is het mogelijk om een combinatie van kunstmest en zwavel te zaaien met Urea Plus S.

Drijfmest uitrijden

Drijfmest kan uitgereden worden op het moment dat het land het toelaat. Zowel voor een weide- als maaisnede is een gift van 25 kuub per hectare aan te bevelen. Voor een weidesnede mag dit aangevuld worden met een stikstofgift van 30 kg N per hectare (bij 4% N in de drijfmest en een werkingscoëfficiënt van 60%). Voor een weidesnede (3.000 kg ds per ha) mag de stikstofgift 60 tot 65 kg N per hectare bedragen.
 

Overige berichten

20 mei 2019
/ Geiten

Sterke en fitte lammeren met FIT-MIX

Een gezonde start van de lammeren heeft een enorme positieve invloed op de melkproductie van de dieren in hun latere leven. Daarom heeft Voergroep Zuid een unieke voertoevoeging ontwikkeld: FIT-MIX. FIT-MIX...
Lees meer
20 mei 2019
/ Geiten

Bemesting voor tweede en derde snede

Een week na het maaien van de eerste snede – als de stoppel weer is uitgeschoten – kan het gras bemest worden met stalmest. 20 ton stalmest per hectare volstaat. Het advies is gebruik...
Lees meer
20 mei 2019
/ Geiten

‘Lekkende darm’ voorkomen

Wanneer de darmcellen van een geit niet mooi aan elkaar sluiten, kunnen bacteriën en gifstoffen in de bloedbaan komen. Dit heet een lekkende darm. De oorzaak hiervan ligt vooral in stresssituaties,...
Lees meer
16 mei 2019
/ Algemeen / Alle diergroepen

Hebben activisten het recht zomaar uw erf te betreden?

Naar aanleiding van de kaping van een varkenshouderij in Boxtel afgelopen week, ontstonden er vanuit onze klanten veel vragen, zoals: Mag dergelijk onacceptabel gedrag van dierenrechtenactivisten juridisch...
Lees meer