06 juni 2016

Geen financieel verschil tussen weiders en niet-weiders

Wel of geen weidegang heeft nauwelijks effect op het economisch resultaat van melkveebedrijven, blijkt uit onderzoek van Wageningen UR en Flynth.

De organisaties vergeleken van ruim duizend bedrijven de financiële gegevens over de jaren 2012 en 2013. Ondanks grote verschillen tussen de bedrijven, is het verschil tussen de gemiddelde resultaten van weiders en niet-weiders verwaarloosbaar.

Voerkosten

Op bedrijven met weidegang vallen de krachtvoerkosten lager uit, terwijl deze bedrijven relatief meer ruwvoer aankopen. Beide voerposten bij elkaar opgeteld is er geen verschil waar te nemen tussen beide categorieën bedrijven.
De tijd die koeien op stal staan, heeft geen invloed op het strooiselverbruik. Dat koeien minder strooisel verbruiken wanneer ze minder uren in de stal doorbrengen, is een fabel. Ook de loonwerkkosten blijken tussen weiders en niet-weiders niet van elkaar af te wijken.

Machinekosten

Het enige verschil dat de organisaties constateren, zit in de machinekosten. Meer weidegang betekent minder machinekosten. Een boer die weidegang toepast. Lijkt met een kleiner machinepark uit de voeten te kunnen.
Opvallend is dat beide categorieën veehouders het economisch resultaat aanhalen als motivatie voor hun keuze voor weiden of niet-weiden. Uit het onderzoek blijkt ook dat het aantal weiders onder robotboeren vrijwel gelijk is aan het aantal robotboeren dat niet-weidt. Weidegang is dus met alle bedrijfstypen mogelijk, is de conclusie.

Overige berichten

13 maart 2019

Succesvolle bijeenkomst ‘Coöperatief Ondernemerschap’

Maandagavond 11 maart was er een leden/ klantenbijeenkomst georganiseerd in het Philips Stadion in Eindhoven. De opkomst voor deze inspirerende avond was hoog. Onder het thema ‘’Samen beter...
Lees meer
08 maart 2019
/ Algemeen / Geiten / Rundvee

Voorjaarsactie kuilfolie en nieuwe folder Weidemengsels

Voorjaarsactie folie Van 8 maart t/m 8 april ontvangt u 10% korting op het hele assortiment kuilfolie. De kuilfolie is te bestellen via de telefoon (088 730 05 00) of per e-mail (order@voergroepzuid.nl)....
Lees meer
22 februari 2019
/ Rundvee

Kalverbodywarmer houdt kalveren gezond

Om kalveren te beschermen tegen koude winter- en voorjaarsdagen kunnen melkveehouders speciale Voergroep Zuid kalverbodywarmers bestellen.
Lees meer
22 februari 2019
/ Rundvee

Kristalsuiker brengt snelheid in rantsoen

Veel rantsoenen missen op dit moment snelheid op het gebied van vertering. Hieraan kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen, zoals een tekort aan zetmeel in maiskuilen of gebrek aan snelheid...
Lees meer