12 september 2016

Uitrijperiode drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib verlengd

De uitrijperiode van drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib is voor 2016 op bouwland verlengd t/m 15 september. Dit geldt alleen indien uiterlijk 16 september op de desbetreffende percelen een groenbemester of winterkoolzaad wordt gezaaid. Voor de ingezaaide groenbemester mag dan ook de stikstofgebruiksnorm worden gehanteerd. Het uitstel geldt niet voor grasland.

Kamerbrief met uitstel

Staatssecretaris van Dam heeft middels een kamerbrief aangegeven dat de uitrijperiode op bouwland voor drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib, onder voorwaarden wordt verlengd. Binnenkort zal de officiële publicatie volgen.

T/m 15 september op bouwland

Drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib mag t/m 15 september uitgereden worden op bouwland waar uiterlijk 16 september een groenbemester of winterkoolzaad wordt gezaaid. Het uitstel geldt niet voor percelen waar in het najaar bloembollen worden geplant. Voor deze gronden blijft de uiterste datum 31 augustus.

Ook stikstofgebruiksnorm

De stikstofgebruiksnorm voor groenbemesters mag normaal gesproken alleen worden toegepast indien deze uiterlijk 31 augustus is gezaaid. Van Dam heeft in de kamerbrief aangegeven dat deze stikstofgebruiksnorm in 2016 ook gehanteerd mag worden indien de groenbemester uiterlijk 16 september is gezaaid. Zoals het nu lijkt geldt deze nieuwe datum ook voor percelen waarop geen gebruik gemaakt wordt van de verlengde uitrijperiode.

update: 12-09-2016

De verlengde uitrijperiode t/m 15 september geldt niet voor maïsland op zand- en lössgrond. Op deze gronden mag op dit moment toch geen drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib worden uitgereden.

Niet voor maïsland op zand- en lössgrond

Uit de onlangs gepubliceerde vrijstelling blijkt, dat de verlenging niet geldt voor bouwland op zand- en lössgrond waar in 2016 snijmaïs is geteeld. Voor deze gronden blijft de oorspronkelijke datum van 31 augustus gelden.

Overige berichten

13 maart 2019

Succesvolle bijeenkomst ‘Coöperatief Ondernemerschap’

Maandagavond 11 maart was er een leden/ klantenbijeenkomst georganiseerd in het Philips Stadion in Eindhoven. De opkomst voor deze inspirerende avond was hoog. Onder het thema ‘’Samen beter...
Lees meer
08 maart 2019
/ Algemeen / Geiten / Rundvee

Voorjaarsactie kuilfolie en nieuwe folder Weidemengsels

Voorjaarsactie folie Van 8 maart t/m 8 april ontvangt u 10% korting op het hele assortiment kuilfolie. De kuilfolie is te bestellen via de telefoon (088 730 05 00) of per e-mail (order@voergroepzuid.nl)....
Lees meer
22 februari 2019
/ Rundvee

Kalverbodywarmer houdt kalveren gezond

Om kalveren te beschermen tegen koude winter- en voorjaarsdagen kunnen melkveehouders speciale Voergroep Zuid kalverbodywarmers bestellen.
Lees meer
22 februari 2019
/ Rundvee

Kristalsuiker brengt snelheid in rantsoen

Veel rantsoenen missen op dit moment snelheid op het gebied van vertering. Hieraan kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen, zoals een tekort aan zetmeel in maiskuilen of gebrek aan snelheid...
Lees meer