Duurzaam ondernemen met oog voor gezondheid, dier en omgeving

Onze positie in de keten brengt grote verantwoordelijkheden met zich mee. Die verantwoordelijkheden hebben onder meer betrekking op gezondheid, voedselveiligheid, kwaliteit, dierwelzijn en milieu. Voergroep Zuid stelt zich ten doel om door maximale zorgvuldigheid de kwaliteit van het geleverde eindproduct te garanderen. Die zorgvuldigheid wordt onder meer gewaarborgd door een strikt gezondheids-, veiligheids- en kwaliteitsbeleid. 

Kwaliteitssystemen

Veilige diervoeders staan aan de basis van veilig vlees, veilige melk en veilige eieren. Voergroep Zuid heeft gecertifieerde kwaliteitssystemen in het kader van GMP+ FSA, GMP+ FRA, KAT, BFA Lastenboek plantaardig, SKAL, VLOG, voederwaarde.nl en is deelnemer van SecureFeed, een samenwerkingsverband voor de borging van voedselveiligheid bij de inkoop van grondstoffen. Deze kwaliteitssystemen zijn belangrijke waarborgen voor de productie van veilig en gezond voedsel. 

Terugbrengen milieubelasting

Het terugbrengen van milieubelasting is voor Voergroep Zuid onderdeel van een duurzame manier van ondernemen. We spannen ons in om de CO2 -uitstoot in de hele waardeketen terug te brengen. Dat doen we door samen met onze innovatieve kennispartners de samenstelling van de diervoeders zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van de dieren. Daarmee worden de verliezen (via mest en urine) zoveel mogelijk beperkt en verminderen we de milieubelasting. Voergroep Zuid is deelnemer aan de Nevedi MJA (meerjarenafspraak) om jaarlijks het energieverbruik in de fabrieken met 2 procent terug te brengen.