Wie bestuurt de coöperatie?

Coöperatie Voergroep Zuid werkt met het coöperatief RvC⁺ bestuursmodel. Het coöperatief RvC⁺ model borgt zo de zeggenschap binnen de coöperatie.

Raad van Commissarissen 

De raad van commissarissen (RvC) is verantwoordelijk voor het toezicht op het functioneren van het bestuur van de vennootschap Topholding Voergroep Zuid. De raad van commissarissen geeft daarnaast advies aan het bestuur van de Topholding.

Samenstelling RvC

De raad van commissarissen telt 7 leden, waarvan vijf leden actief een agrarisch bedrijf beoefenen. Daarnaast acteren 2 externe commissarissen, die geselecteerd zijn op specifieke kerncompetenties. De 5 agrarische commissarissen zijn aandeelhouder van de vennootschap Topholding Voergroep Zuid en vormen tevens het bestuur.

Het bestuur 

Het bestuur van de coöperatie bestaat alléén uit agrarische ondernemers. Samen zorgen zij voor de controle op de dagelijkse gang van zaken van de coöperatie. Dit zijn dezelfde mensen als de aandeelhouders van de vennootschap.

 

De ledenraad

De ledenraad vertegenwoordigt het belang van de leden van de coöperatie Voergroep Zuid. De ledenraad heeft een belangrijke zeggenschap bij het vaststellen van het strategisch meerjarenplan, het aangaan van samenwerkingen en het vaststellen van de jaarrekening. Ook benoemt de ledenraad de bestuursleden van de coöperatie. 

De ledenraad is tevens het klankbord voor de leden/afnemers. De ledenraad wordt geacht actief mee te denken over de toekomst van de coöperatie en het onderhouden van contacten met leden/afnemers en andere ondernemers in de sector. Ieder lid van de ledenraad heeft in de ledenraadsvergadering één stem.  

Zeggenschap via Ledenraad

Als lid kun u zich kandidaat stellen voor de Ledenraad. U kunt als ledenraadslid mede de richting bepalen van Voergroep Zuid. U praat en denkt mee over de strategische keuzes van de coöperatie. U heeft dus invloed en de verantwoordelijkheid om zo het hoogst mogelijk rendement voor uzelf en alle leden te realiseren.  U krijgt de mogelijkheid om met collega ondernemers te sparren over marktontwikkelingen. U leert zaken die u direct of wellicht in de toekomst kunt toepassen in uw eigen bedrijf en bedrijfsvoering. Met een beperkte tijdsinvestering (4 – 6 momenten per jaar) kunt u uw kennis en netwerk vergroten en uw bestuurlijke capaciteiten uitbouwen. U wordt hierin ondersteund middels trainingen en kennisbijeenkomsten.

Meer informatie over of interesse in de Ledenraad? 

Stuur hier een mail

Wij gebruiken functionele-, analytische- en marketing- cookies om onze website te verbeteren, onze website gebruiksvriendelijker te maken en voor onze marketing doelstellingen. Klik je op 'doorgaan', geef je toestemming voor het plaatsen van cookies.